Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké máte možnosti podnikania v Maďarsku?

Podnikanie v Maďarsku
Podnikanie v Maďarsku Foto: Thinkstock
3. augusta 2020 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Môžu slovenskí podnikatelia podnikať v Maďarsku aj so slovenským podnikateľským oprávnením a aké iné možnosti môžu využiť v prípade záujmu o expanziu na maďarský trh? Maďarsko je naším susedným štátom a mnohých podnikateľov láka tamojší rozvinutý trh s takmer 10 miliónmi potenciálnymi zákazníkmi. V praxi existuje viacero dostupných spôsobov, ako možno rozšíriť podnikateľskú činnosť za hranice Maďarskej republiky.

Podnikatelia sa môžu rozhodnúť napríklad pre odosielanie tovaru zo Slovenska do Maďarska, cezhraničné poskytovanie služieb alebo si môžu na území Maďarskej republiky založiť stálu prevádzkareň či obchodnú spoločnosť. V nasledujúcich riadkoch si priblížime niektoré z uvedených spôsobov a ich špecifiká.

Cezhraničné poskytovanie služieb

Mnohí slovenskí podnikatelia uvažujú o expanzii svojho podnikania na okolité trhy v zahraničí. Často sa pritom ako prvá vynorí otázka, či môžu za hranicami našej krajiny podnikať aj so slovenskou obchodnou spoločnosťou alebo slovenským živnostenským oprávnením.

Jednu z odpovedí na túto otázku poskytuje aj smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu z 12. decembra 2006 (ďalej v texte len ako „smernica“). Uvedená právna úprava garantuje všetkým občanom Európskej únie (EÚ) tzv. právo slobodne sa usadiť, čo v praxi znamená aj to, že občania členských krajín EÚ sa môžu prihlásiť na pobyt v ktoromkoľvek členskom štáte zoskupenia a za splnenia príslušných podmienok tam môžu aj podnikať.

Základnými cieľmi smernice sú najmä odstránenie prekážok v prístupe k podnikaniu pre domácich a zahraničných podnikateľov z členských štátov EÚ, zjednodušenie prístupu k realizácii služieb po administratívnej stránke a zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti služieb poskytovaných na vnútornom trhu EÚ.

Pod právom slobodne sa usadiť tak rozumieme faktický výkon hospodárskej činnosti podnikateľom na neurčitý čas prostredníctvom stabilnej infraštruktúry, odkiaľ skutočne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť vo forme poskytovania služieb. Za služby na tieto účely považujeme akékoľvek zárobkové hospodárske činnosti, ktoré sú obyčajne poskytované za odplatu. Službami tiež rozumieme rôzne činnosti priemyselnej, obchodnej, remeselnej povahy a oblasť slobodných povolaní.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Obmedzenie v dĺžke poskytovania služieb
 • Obmedzenie pri poskytovaní niektorých služieb
 • Založenie obchodnej spoločnosti
 • Stála prevádzkareň v Maďarsku

Obmedzenie v dĺžke poskytovania služieb

Na základe uvedeného právneho aktu môže podnikateľ, ktorý disponuje slovenským podnikateľským oprávnením (obchodná spoločnosť alebo živnosť, prípadne iné oprávnenie na podnikanie) podnikať aj na území Maďarskej republiky. Nemusí pritom získať žiadne osobitné oprávnenie na podnikanie u nás, ani v Maďarsku.

Upozornenie:

Cezhraničné poskytovanie služieb je však spojené s jedným dôležitým obmedzením. Na základe cezhraničného poskytovania služieb môžu slovenskí podnikatelia poskytovať služby v Maďarsku len dočasne alebo príležitostne. So slovenským oprávnením na podnikanie tak nemožno poskytovať služby trvalo ani na pravidelnej báze.

Pre slovenských podnikateľov to v praxi znamená, že môžu vykonávať živnosť alebo iné podnikanie aj v Maďarsku, a to za rovnakých podmienok, aké platia pre tamojších podnikateľov, avšak len dočasne a nie pravidelne. Pri posudzovaní dočasného charakteru vykonávanej podnikateľskej činnosti sa v každom jednotlivom prípade postupuje individuálne a zohľadňujú sa pritom najmä faktory, ako je pravidelnosť, periodicita a nepretržitosť vykonávaných podnikateľských aktivít.

Obmedzenie pri poskytovaní niektorých služieb

Pri realizácii podnikania na základe cezhraničného poskytovania služieb je zároveň dôležité rozlišovať medzi službami, ktoré zamýšľa podnikateľ poskytovať. Na základe slovenského oprávnenia na podnikanie totiž nemožno poskytovať úplne všetky služby.

Do kategórie služieb, ktoré nemožno poskytovať na základe slovenského podnikateľského oprávnenia, patria napríklad nasledujúce služby:

 • služby agentúr dočasného zamestnania,
 • služby zdravotnej starostlivosti,
 • finančné služby,
 • elektronické komunikačné služby,
 • služby poskytované v oblasti dopravy,
 • prevádzkovanie hazardných hier,
 • služby súkromných bezpečnostných služieb,
 • iné.

Poskytovanie uvedených a iných ustanovených služieb je v praxi väčšinou viazané na oznámenie a často aj na udelenie súhlasu príslušnými maďarskými úradmi, pričom môže prebiehať v rámci určitého predpísaného administratívneho postupu a konania.

Pred začiatkom poskytovania služieb na základe slovenského podnikateľského oprávnenia a na podklade cezhraničného poskytovania služieb je tak dôležité urobiť si prieskum a zistiť, či možno zamýšľané služby poskytovať aj na území Maďarskej republiky a za akých podmienok.

TIP:

Ak sa podnikateľ rozhodne ísť na úvod touto cestou, v ďalšom kroku tiež odporúčame overiť si, či nie je povinný zaregistrovať sa na účely DPH podľa slovenského zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (§ 7a tohto zákona). Ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje, je potrebné sa zaregistrovať ešte pred skutočným poskytovaním služieb.

Založenie obchodnej spoločnosti

Okrem toho, že pre tunajších podnikateľov má Maďarská republika výhodnú geografickú polohu, nemenej zaujímavým aspektom a podnikateľským lákadlom sú aj tamojšie dane. Daň z príjmu právnických osôb sa pohybuje len vo výške 9 %. Základná sadzba dane z pridanej hodnoty je však ž 27 % alebo 18 % platná pre napríklad pre chlieb, niektoré druhy mlieka, ubytovacie a stravovacie služby, internet a iné.  V niektorých prípadoch je sadzba znížená až na 5 %, a to pri bravčovom a hydinovom mäse, rybách, vajciach, čerstvom mlieku, predaji kníh a časopisov. Pri vstupe na maďarský trh tak odporúčame záujemcom zváženie daňových aspektov pre príslušné podnikanie.

Najpopulárnejším typom obchodnej spoločnosti je „korlátolt felelősségű társaság“ so skratkou Ktf., ktorá je podobná, ako slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným. Popularita tejto obchodnej spoločnosti vychádza najmä z toho, že jej spoločníci nie sú zodpovední za dlhy spoločnosti (ďalej v texte tak budeme pre tento typ obchodnej spoločnosti používať výraz spoločnosť s ručením obmedzeným).

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať jedného alebo viacerých členov a môže ju založiť aj samotná zahraničná osoba. Počet zakladateľov nie je zo zákona obmedzený. Niektoré krajiny ustanovujú, že pri založení obchodných spoločností je potrebné mať spoločníka z daného štátu, Maďarsko však takúto podmienku nevyžaduje. Zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra trvá približne 2 – 7 dní a po jej zápise je potrebné založiť si podnikateľský účet v Maďarsku.

Základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným (Kft.) je 3 milióny maďarských forintov a minimálna výška vkladu každého spoločníka je 100 tisíc maďarských forintov. K založeniu spoločnosti je potrebný platný občiansky preukaz alebo pas, pričom nie je potrebné predkladať výpis z registra trestov. Zároveň je potrebné vybrať obchodné meno spoločnosti, ktoré sa nesmie zhodovať so žiadnym iným, ani historickým názvom inej firmy.

Ďalej je nevyhnutné zvoliť si a zapísať do Obchodného registra sídlo spoločnosti predmet / predmety podnikania. Zápisu tejto spoločnosti predchádza podobne ako u nás vypracovanie zakladateľských dokumentov, ktoré musí vypracovať advokát. Pri založení Kft. Je potrebné mať aktívnu e-mailovú adresu označenú v materiáloch ako korporátnu. Je to z toho dôvodu, že približne do 8 dní zasielajú maďarské úrady informačný e-mail na túto adresu. Založiť spoločnosť s ručením obmedzeným možno len prostredníctvom advokáta.

Stála prevádzkareň v Maďarsku

Jednou z foriem podnikania v Maďarsku je aj možnosť založiť stálu prevádzkareň. Stálou prevádzkarňou rozumieme trvalé zariadenie určené na podnikanie, v ktorom podnikateľ úplne alebo čiastočne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.

Za stálu prevádzkareň považujeme najmä:

 • podnik,
 • závod,
 • továreň,
 • majstrovskú / remeselnú dielňu,
 • miesto s ťažbou prírodných zdrojov,
 • stavenisko,
 • montážny a inštalačný projekt, ak je doba ich trvania dlhšia ako 12 mesiacov,
 • iné.

TIP:

Poskytovanie poradenských služieb alebo služieb spojených s riadením je považovaný za stálu prevádzkareň za podmienky, že tiet služby sú poskytované viac ako 6 mesiacov za sebou v jednou 12-mesačnom období.

Stála prevádzkareň zriadená na území Maďarskej republiky podlieha maďarským právnym predpisom, a to aj vrátane daní a odvodov.

Niektoré užitočné linky:

 • všeobecné́ informácie o Maďarsku: magyarorszag.hu,
 • vyhľadávanie zákonov a legislatívy: kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso,
 • dane a financie-Ministerstvo národného hospodárstva: kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-penzugyekert-felelos- allamtitkarsag/felelossegi-teruletek,
 • verejné obstarávanie: kozbeszerzes.hu/,
 • zakladanie firiem: ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410009/Ceg_alapitasa20091202.html

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

podnikanie v madarskuPrémiový obsahživnosť

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X