Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Sociálna poisťovňa – aké poistenie poskytuje a aké má povinnosti v roku 2023?

Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa Foto: Getty Images
27. apríla 2023 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

So Sociálnou poisťovňou má alebo mal určité skúsenosti každý z nás. Aké sú však jej úlohy a aké všetky poistenia a poistné plnenia svojim poistencom poskytuje? Sociálna poisťovňa bola zriadená 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ktoré prevzala od svojej predchodkyne Národnej poisťovne. Od Slovenskej poisťovne prevzala 1. apríla 2002 aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania – úrazové poistenie. Od 1. januára 2004 vykonáva sociálne poistenie na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Na starosti má podľa tohto zákona:

Orgány Sociálnej poisťovne

Orgánmi Sociálnej poisťovne sú:

 • generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne,
 • Dozorná rada Sociálnej poisťovne a
 • riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne.

Štatutárnym orgánom Sociálnej poisťovne je v súčasnosti generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

Dozorným a kontrolným orgánom Sociálnej poisťovne je Dozorná rada, ktorá má 11 členov. Predsedom dozornej rady je minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

Pobočku Sociálnej poisťovne riadi riaditeľ pobočky, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Riaditeľ pobočky koná v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti pobočky. Za činnosť pobočky sa zodpovedá generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne.

Organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne sú Ústredie Sociálnej poisťovne a vecne príslušné pobočky Sociálnej poisťovne.

Aké poistenie poskytuje Sociálna poisťovňa?

Sociálna poisťovňa poskytuje za podmienok ustanovených v zákone o sociálnom poistení nasledovné dávky:

 • nemocenské poistenie
  • nemocenské,
  • ošetrovné,
  • vyrovnávacia dávka
  • tehotenské
  • materské
 • dôchodkové poistenie
  • starobné poistenie
   • starobný dôchodok,
   • predčasný starobný dôchodok,
   • vdovský,
   • vdovecký,
   • sirotský
  • invalidné poistenie
   • invalidný dôchodok,
   • vdovský dôchodok,
   • vdovecký dôchodok,
   • sirotský dôchodok,
 • úrazové poistenie
  • úrazový príplatok
  • úrazová renta
  • jednorazové vyrovnanie,
  • pozostalostná úrazová renta,
  • jednorazové odškodnenie,
  • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné,
  • rekvalifikácia a rekvalifikačné,
  • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
  • náhrada nákladov spojených s liečením,
  • náhrada nákladov spojených s pohrebom,
 • garančné poistenie
  • dávka garančného poistenia (poskytuje sa zamestnancovi v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa)
 • poistenie v nezamestnanosti
  • dávka v nezamestnanosti (poskytuje sa v prípade straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti.

Príjmy Sociálnej poisťovne

Základným zdrojom príjmov Sociálnej poisťovne je poistné na nemocenské poistenie, starobné, invalidné, úrazové, garančné, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity platené poistencami, zamestnávateľmi a štátom. Zákon o sociálnom poistení definuje, kto je platiteľom poistného na jednotlivé druhy poistenia, určuje sadzby poistného, vymeriavací základ, odvod poistného, pohľadávky, pokuty, penále. Rozpočet a ročnú závierku Sociálnej poisťovne schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky.

Platitelia poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a platitelia poistného do rezervného fondu solidarity

Poistné na nemocenské poistenie platí:
 • zamestnanec,
 • zamestnávateľ,
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba.
Poistné na starobné poistenie platí:
 • zamestnanec,
 • zamestnávateľ,
 • povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
 • štát,
 • Sociálna poisťovňa.
Poistné na invalidné poistenie platí:
 • zamestnanec,
 • zamestnávateľ,
 • povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
 • štát.
Poistné na úrazové poistenie platí zamestnávateľ.
Poistné na garančné poistenie platí zamestnávateľ, ktorý je povinne garančne poistený.
Poistné na poistenie v nezamestnanosti platí:
 • zamestnanec, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
 • zamestnávateľ, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
 • dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti.
Poistné do rezervného fondu solidarity platí:
 • zamestnávateľ,
 • povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
 • štát.

Sadzby poistného na sociálne poistenie

Sadzba poistného na nemocenské poistenie je pre:
 • zamestnanca 1,4 % z vymeriavacieho základu,
 • zamestnávateľa 1,4 % z vymeriavacieho základu,
 • povinne nemocensky poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 4,4 % z vymeriavacieho základu,
 • dobrovoľne nemocensky poistenú osobu 4,4 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na starobné poistenie je pre:
 • zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu,
 • zamestnávateľa za zamestnanca 14 % z vymeriavacieho základu,
 • povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 18 % z vymeriavacieho základu,
 • dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 18 % z vymeriavacieho základu,
 • štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 2 18 % z vymeriavacieho základu,
 • Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, 18 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na starobné poistenie je pre:
 • zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu, 4 % z vymeriavacieho základu,
 • zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,
 1. od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 10 % z vymeriavacieho základu,
 2. v roku 2017 9,75 % z vymeriavacieho základu,
 3. v roku 2018 9,50 % z vymeriavacieho základu,
 4. v roku 2019 9,25 % z vymeriavacieho základu,
 5. v roku 2020 9 % z vymeriavacieho základu,
 6. v roku 2021 8,75 % z vymeriavacieho základu,
 7. v roku 2022 8,50 % z vymeriavacieho základu,
 8. v roku 2023 18 % z vymeriavacieho základu,
 9. v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 18 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na invalidné poistenie je pre
 • zamestnanca 3 % z vymeriavacieho základu,
 • zamestnávateľa 3 % z vymeriavacieho základu,
 • povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 6 % z vymeriavacieho základu,
 • dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 6 % z vymeriavacieho základu,
 • štát 6 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na úrazové poistenie pre zamestnávateľa je 0,8 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na garančné poistenie pre zamestnávateľa je 0,25 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti je pre
 • zamestnanca 1 % z vymeriavacieho základu,
 • zamestnávateľa, ktorý
 1. platí poistné na financovanie podpory, 0,5 % z vymeriavacieho základu,
 2. neplatí poistné na financovanie podpory, 1 % z vymeriavacieho základu,
 • dobrovoľne poistenú osobu v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity je pre:
 • zamestnávateľa 4,75 % z vymeriavacieho základu,
 • povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 4,75 % z vymeriavacieho základu,
 • dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 4,75 % z vymeriavacieho základu,
 • štát 2 % z vymeriavacieho základu.

Povinnosti Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa je povinná:
 • viesť individuálny účet poistenca a prostredníctvom svojho webového sídla bezplatne umožniť poistencovi pasívny prístup k informácii o zmenách stavu individuálneho účtu; Sociálna poisťovňa sprístupní poistencovi informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu za kalendárne roky 2004 až 2007 najneskôr od 1. júla 2008,
 • vydávať na žiadosť poberateľa dávky potvrdenie o nároku na dávku, o nároku na jej výplatu a o jej sume,
 • určiť dni splatnosti pravidelných výplat pre dôchodkové dávky, úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú rentu,
 • kontrolovať plnenie povinností vyplývajúcich ostatným účastníkom právnych vzťahov sociálneho poistenia,
 • viesť register zamestnávateľov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia osobitne evidovať fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • postúpiť:
 1. príspevky na starobné dôchodkové sporenie na bežný účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do desiatich dní od priradenia platby príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sporiteľovi a do 60 dní od ich priradenia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, najskôr však odo dňa splatnosti týchto príspevkov, ak osobitný predpis neustanovuje inak, alebo postúpiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie na bežný účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do piatich dní od ich uhradenia zo základného fondu garančného poistenia, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a postúpiť penále podľa § 241a na bežný účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do piatich dní od uhradenia tohto penále zo správneho fondu,
 2. finančné prostriedky, ktoré žiada príslušný orgán na výplatu podpory v čase skrátenej práce, na jeho samostatný účet do troch dní od doručenia žiadosti,
 • zverejniť na svojom webovom sídle Národnou radou SR schválené strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne a správu o ich plnení a materiály prerokované dozornou radou,
 • poskytovať subjektu podľa osobitného predpisu informácie potrebné na posudzovanie nároku na osobitný príspevok baníkom,
 • vydávať na žiadosť fyzickej osoby potvrdenie o období nemocenského poistenia získanom v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa na účely rodičovského príspevku,
 • písomne elektronickými prostriedkami oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti bezodkladne zánik právneho postavenia sporiteľa podľa osobitného predpisu,
 • previesť finančnú sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam podľa § 82a ods. 1,
 • písomne oznámiť fyzickej osobe a právnickej osobe povinnej odvádzať poistné jej variabilný symbol, a to do ôsmich dní odo dňa doručenia prihlášky do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,
 • písomne oznámiť samostatne zárobkovo činnej osobe:
 1. vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, vymeriavací základ na platenie poistného, výšku poistného na nemocenské poistenie, výšku poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, výšku poistného na invalidné poistenie a výšku poistného do rezervného fondu solidarity, dátum splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a údaje týkajúce sa úhrady poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, určených na základe údajov vedených v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, a to do 20 dní od vzniku povinného poistenia,
 2. zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, a to do 20 dní od zániku povinného poistenia,
 3. vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 4 písm. a) pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od vzniku prerušenia tohto poistenia,
 4. skončenie prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 4 písm. a) pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od skončenia prerušenia tohto poistenia,
 • prideliť identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca a sprístupniť ho zamestnávateľovi bezodkladne po doručení prihlášky do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,
 • sprístupniť poistencovi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva elektronickými prostriedkami aktuálne informácie o priebehu konania o nároku na nemocenské a jeho výplatu, nároku na úrazový príplatok a jeho výplatu, vykonaní kontroly dodržiavania liečebného režimu a spôsobe poukázania nemocenského a úrazového príplatku,
 • oznámiť zamestnávateľovi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva:
 1. elektronickými prostriedkami bezodkladne vznik, trvanie a ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dôvod vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, miesto pobytu zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti a informáciu o porušení liečebného režimu zamestnancom,
 2. písomne vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 3 písm. a), a to do piatich dní od vzniku prerušenia tohto poistenia a skončenie prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu uvedeného v § 26 ods. 3 písm. a), a to do piatich dní od skončenia prerušenia tohto poistenia,
 • plniť povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,
 • na svojom webovom sídle zverejňovať:
 1. priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky zistenú štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok,
 2. sumu všeobecného vymeriavacieho základu za príslušný kalendárny rok podľa § 11 ods. 1 najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku,
 3. výšku dôchodkovej hodnoty na príslušný kalendárny rok podľa § 64 najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka,
 4. percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 1 najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku a
 5. percento zvýšenia úrazovej renty podľa § 89 ods. 8 najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku,
 • na účely preukázania bezúhonnosti podľa § 123 ods. 5 a § 127 ods. 2 bezodkladne zaslať v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky údaje potrebné na vydanie výpisu z registra trestov.

Kontakt na Sociálnu poisťovňu

V prípadoch, kedy si nie ste istí nejakou situáciou v oblasti sociálneho poistenia, môžete Sociálnu poisťovňu kontaktovať na bezplatnej infolinke 0800 123 123, alebo prostredníctvom formuláru na jej stránke.

Ústredie Sociálnej poisťovne sídli na Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1.

Podateľňa má úradné hodiny:

Pondelok: 08.00 – 17.00 h
Utorok: 08.00 – 16.00 h
Streda: 08.00 – 16.00 h
Štvrtok: 08.00 – 16.00 h
Piatok: 08.00 – 15.00 h

Kontakty na jednotlivé pobočky Sociálnej poisťovne nájdete TU.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

rok 2023sadzba poistnéhosocialna poistovnaSociálna poisťovňa povinnostisociálne poistenie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X