Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Sociálne a zdravotné odvody začínajúceho podnikateľa v roku 2018

Odvody začínajúceho podnikateľa
odvody začínajúceho podnikateľa
9. augusta 2018 Tlačiť

Idete si založiť živnosť a zaujíma vás, aké zdravotné a sociálne odvody vás v najbližšom období neminú? V článku sa dozviete aj o tom, aké sú v roku 2018 odvody začínajúceho podnikateľa, aký najvyšší možný základ dane za rok 2018 musíte vykázať na to, aby ste platili minimálne zdravotné a sociálne odvody a koľko môžete v hrubom zarobiť na to, aby ste neplatili sociálne odvody ani v druhom roku svojho podnikania.

Zdravotné poistenie

Ak ste tzv. čistý živnostník, teda osoba, ktorá len podniká a nemá žiadny iný príjem, či už ako zamestnanec, ako penzista alebo ako osoba na rodičovskej dovolenke, odo dňa začiatku podnikania ste povinný platiť minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie.

Na rok 2018 minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie predstavuje 63,84 eura. Ide o 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 456 eur. Ak ste osobou so zdravotným postihnutím, suma vášho preddavku sa znižuje na polovicu. V tomto prípade na 31,92 eura.

Tento preddavok budete platiť svojej zdravotnej poisťovni mesačne pozadu, vždy do 8. dňa v nasledujúceho mesiaca. Naposledy preddavok v takejto sume zaplatíte najneskôr 8. januára 2019 za december 2018.

Ak by splatnosť preddavku pripadla na štátny sviatok alebo na deň pracovného pokoja, preddavok musíte zaplatiť ešte pred 8. dňom v mesiaci

Napríklad za august 2018 bude splatnosť preddavku už 7. septembra 2018, keďže 8. septembra 2018 pripadá na sobotu.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Aký základ dane teda musíte za rok 2018 vykázať na to, aby ste nemali za rok 2018 nedoplatok na poistnom?
 • Sociálne poistenie
 • Aký najvyšší možný základ dane však môžete za rok 2018 vykázať na to, aby ste za obdobie od 1. júla, resp. od 1. októbra 2019 platili minimálne sociálne odvody?
 • Vzorce
 • Výpočty

Ako živnostník musíte počítať s tým, že minimálne zdravotné odvody sa každoročne k 1. januáru zvyšujú. Keďže najnižší možný vymeriavací základ pre živnostníka tvorí polovicu z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, Vaše minimálne zdravotné odvody porastú každoročne k 1. januáru podľa toho, ako pred dvomi rokmi stúpla priemerná mzda na Slovensku. Inak povedané, Vaše minimálne zdravotné odvody sa budú zvyšovať každý rok podľa toho, ako pred dvomi rokmi vzrástli mzdy zamestnancom na Slovensku.

Keďže priemerná mzda na Slovensku za rok 2017 je známa už od marca tohto roka a dosiahla sumu 954 eur, je známe aj to, že minimálny vymeriavací základ na rok 2019 stúpne na 477 eur.  Znamená to, že minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie na rok 2019 dosiahne 66,78 eura, pre osobu so zdravotným postihnutím to bude 33,39 eura.

Ak začínate podnikať v roku 2018, vyššie ako minimálne zdravotné odvody vás čakajú najskôr od 1. januára 2020.

Až od 1. januára 2020 bude totiž váš preddavok na zdravotné poistenie zodpovedať vášmu základu dane, ktorý vykážete v daňovom priznaní za rok 2018.  Ak však budete za rok 2018 v strate alebo budete mať nízky základ dane, tak bude váš zdravotný odvod aj v roku 2020 na minimálnej úrovni.

V druhej polovici roka 2019 vám vaša zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotných preddavkov, ktoré ste zaplatili v roku 2018. Bude pritom vychádzať z vášho základu dane za rok 2018, ktorý ste uviedli v daňovom priznaní. Z tohto základu dane vám zdravotná poisťovňa vypočíta poistné, ktoré ste mali za vlaňajšok odviesť a porovná ho s celkovou sumou preddavkov na poistné, ktorú ste svojej poisťovni reálne odviedli.

Ak by ste ako začínajúci živnostník za rok 2018 platili preddavky na poistné v minimálnej možnej výške, tak vám v zásade nemôže vzniknúť preplatok na poistnom. Hoci by ste boli prvý rok v strate, aj tak ste povinný platiť minimálne zdravotné odvody. Výnimku tvoria len prípady, ak ste boli práceneschopný, poberali ste materskú dávku, alebo ste boli na OČR (ošetrovanie člena rodiny). Vtedy sa totiž stávate poistencom štátu a za toto obdobie nemusíte platiť minimálne odvody.

Naopak, ak sa vám v predchádzajúcom roku v podnikaní darilo a dosiahli ste základ dane, ktorému prislúchajú vyššie ako minimálne odvody, tak Vám zdravotná poisťovňa vyčísli nedoplatok na poistnom. Súčasťou ročného zúčtovania zdravotných odvodov je pritom nielen zúčtovanie preddavkov so sumou, ktorú ste mali zaplatiť, ale aj stanovenie výšky preddavku na zdravotné poistenie na nasledujúci rok.

Aký základ dane teda musíte za rok 2018 vykázať na to, aby ste nemali za rok 2018 nedoplatok na poistnom?

Vymeriavací základ počítame tak, že vychádzame zo základu dane, ktorý nie je znížený o zaplatené zdravotné a sociálne odvody.  K základu dane za rok 2018 ako rozdielu medzi príjmami a výdavkami pripočítame zaplatené zdravotné odvody.

Sociálne odvody začínajúci živnostník v prvom roku podnikania neplatí. Základ dane neznížený o zaplatené odvody vydelíme koeficientom 1,486 (zákonom určený koeficient, ktorý platí pre všetkých podnikateľov) a následne počtom mesiacov podnikania v roku 2018.

Ide o tento vzorec:

VZ = základ dane neznížený o zaplatené odvody /1,486/počet mesiacov podnikania

Ak nechcete mať za rok 2018 nedoplatok na zdravotných odvodoch a platili ste minimálne preddavky, váš mesačný vymeriavací základ musí byť v sume najviac 456 eur. Tomuto vymeriavaciemu základu zodpovedá mesačný základ dane neznížený o zaplatené odvody vo výške  677,62 eura (456×1,486). V prípade, že zohľadníme aj zaplatené odvody na zdravotné poistenie, tak mesačný základ dane znížený o zaplatené odvody vychádza na  613,78 eura  (677,62 – 63,84 eura).

Toto by mal byť váš maximálny mesačný základ dane za rok 2018 ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami na to, aby ste nemali za rok 2018 nedoplatok na zdravotných odvodoch.

Ak by ste v roku 2018 podnikali napríklad štyri mesiace, tak váš základ dane neznížený o zaplatené odvody musí byť najviac 2 710,48 eura (4×677,62).

Základ dane, ktorý zohľadňuje aj zaplatené zdravotné odvody, by pri štyroch mesiacoch podnikania predstavoval  2 455,12 eura (2 710,48 – 4×63,84).

Mesačný základ dane za rok 2018, pri ktorom by ste aj v roku 2020 platili minimálne preddavky na zdravotné poistenie, by však bol vyšší ako 613,78 eura, keďže minimálny vymeriavací základ na rok 2020 by mohol podľa odhadu presiahnuť 500 eur (ak priemerná mzda na Slovensku za rok 2018 porastie najmenej o 4,8 %).

Pri 500-eurovom vymeriavacom základe by ste museli mať za rok 2018 základ dane po odpočítaní odvodov v sume 679,16 eura.

Zhrnutie

Začínate podnikať napríklad od 1. septembra 2018.

 1. Za obdobie od 1. septembra 2018 do 31. decembra 2018 ste povinný do svojej zdravotnej poisťovne platiť mesačný preddavok v sume 63,84 eura.
 2. Na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 sa vám minimálny preddavok na zdravotné poistenie zvýši na 66,78 eura.
 3. Za obdobie od 1. januára 2020 budete platiť preddavok na zdravotné poistenie podľa toho, aký bol váš základ dane za rok 2018. Predpokladáme, že by minimálny vymeriavací základ na rok 2020 bol v sume okolo 500 eur. Ak  chcete v roku 2020 platiť minimálne zdravotné odvody, tak váš mesačný základ dane za rok 2018 znížený o zaplatené odvody musí byť najviac 679,16 eura. Ak by ste vykázali vyšší základ dane, tak za obdobie od 1. januára 2020 budete platiť zdravotné odvody v sume vyššej, ako je minimálny preddavok na zdravotné poistenie.

Sociálne poistenie

Sociálne odvody začínajúci podnikateľ v prvých mesiacoch podnikania neplatí. Minimálna dĺžka „odvodových prázdnin“ pri sociálnom poistení pritom závisí od toho, kedy ste začali podnikať.

Keďže povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie sa každoročne prehodnocuje podľa výšky hrubých príjmov za minulý rok k 1. júlu daného roka, prípadne k 1. októbru daného roka pri odloženom daňovom priznaní, je rozdiel, či začínate podnikať od augusta 2018 alebo od januára 2019.

Pri podnikaní od augusta 2018 máte isté, že sociálne odvody nebudete platiť za minimálne 11 mesiacov (do 30. júna 2019), prípadne za 14 mesiacov pri odloženom daňovom priznaní (do 30. septembra 2019).

Ak však začnete podnikať od januára 2019, pokoj s platením odvodov budete mať 18 mesiacov (do 30. júna 2020) a pri odloženom daňovom priznaní za rok 2019 dokonca až 21 mesiacov (do 30. septembra 2020).

Ak začínate podnikať v roku 2018 a chcete sa vyhnúť plateniu sociálnych odvodov aj po 1. júli, resp. po 1. októbri 2019, smerodajná je pre vás suma hrubých príjmov (tržieb) za rok 2018. Vaše hrubé príjmy za rok 2018 by mali byť do sumy 5 724 eur.

Ide o maximálnu výšku hrubých príjmov samostatne zárobkovo činnej osoby za tento rok, do ktorej v budúcom roku nevzniká povinnosť platiť sociálne odvody. Je pritom jedno, či v tomto roku podnikáte jeden mesiac alebo celý rok. Podstatné je, aby ste za rok 2018 mali hrubé príjmy najviac do sumy 5 724 eur. Ak v hrubom zarobíte viac, začnete budúci rok platiť sociálne odvody.

Ak vám vznikne od 1. júla 2019 (resp. od 1. októbra 2019 – pri odložení daňového priznania) povinnosť platiť sociálne odvody, tak vám to Sociálna poisťovňa písomne oznámi, a to najneskôr  21. júla 2019 (resp. najneskôr 21. októbra 2019 pri odložení daňového priznania). Súčasne vám poisťovňa oznámi vymeriavací základ na platenie poistného, výšku poistného, dátum jeho splatnosti, ako aj údaje týkajúce sa platenia odvodov.

Vymeriavací základ vám Sociálna poisťovňa vypočíta tak, že váš základ dane za rok 2018 neznížený o zaplatené odvody vydelí koeficientom 1,486 a dvanástimi, teda počtom mesiacov v roku. Pri sociálnom poistení sa totiž na rozdiel od zdravotného poistenia nezohľadňuje to, koľko mesiacov ste v predošlom roku podnikali, ale všetkým podnikateľom sa základ dane vydelí počtom mesiacov v roku.

Ide o tento výpočet:

VZ = základ dane neznížený o zaplatené odvody /1,486/12

Sociálne odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu tvoria 33,15 %, z toho 28,75 % predstavuje sadzba na dôchodkové poistenie a 4,4 % je sadzba na nemocenské poistenie.

Na rok 2019 bude platiť minimálny mesačný vymeriavací základ 477 eur a k tom prislúchajúce minimálne sociálne odvody pre SZČO dosiahnu 158,11 eura mesačne.

Sociálne odvody najmenej v takejto sume tak musí v roku 2019 platiť každý podnikateľ, ktorý mal v roku 2018 hrubý príjem vyšší ako 5 724 eur. Týka sa to aj tých podnikateľov, ktorí boli v strate a nevykázali žiadny základ dane.

Maximálny mesačný vymeriavací základ na rok 2019 predstavuje 6 678 eur, maximálne sociálne odvody pre podnikateľov tak dosahujú  2 213,75 eura mesačne.

Aký najvyšší možný základ dane však môžete za rok 2018 vykázať na to, aby ste za obdobie od 1. júla, resp. od 1. októbra 2019 platili minimálne sociálne odvody?

Ak váš hrubý príjem za rok 2018 presiahne 5 724 eur a chcete v roku 2019 platiť minimálne sociálne odvody, váš mesačný vymeriavací základ, ktorý vám vypočíta Sociálna poisťovňa, musí byť v sume najviac 477 eur. Tomuto vymeriavaciemu základu zodpovedá mesačný základ dane neznížený o zaplatené odvody vo výške 708,82 eura (477×1,486).

V prípade, že zohľadníme aj zaplatené odvody na zdravotné poistenie (63,84 eura), tak mesačný základ dane znížený o odvody vychádza na 644,98 eura. Toto by mal byť váš maximálny mesačný základ dane za rok 2018 ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami na to, aby ste v roku 2019 platili najnižšie možné sociálne odvody.

Zhrnutie

 1. Ak začnete podnikať v roku 2018, tak sociálne odvody neplatíte minimálne do 30. júna 2019.
 2. Ak do konca marca 2019 oznámite daňovému úradu odklad daňového priznania a daňové priznanie podáte po 31. marci 2019, tak sociálne odvody neplatíte najmenej do 30. septembra 2019.
 3. Na to, aby ste poistné na sociálne poistenie neplatili aj po 30. júni, resp. po 30. septembri 2019, musí byť za rok 2018 váš hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov (tržby) maximálne 5 724 eur. Ak túto hranicu presiahnete, začnete za obdobie od júla, resp. od októbra 2019 povinne platiť poistné na sociálne poistenie najmenej v sume 158,11 eura a maximálne v sume 2 213,75 eura mesačne.
 4. Od 1. januára 2020 sa suma minimálnych a maximálnych sociálnych odvodov zvýši podľa toho, ako v roku 2018 stúpne priemerná mzda na Slovensku.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahsociálne odvodyZačiatok podnikaniazdravotné odvody

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť živnosť

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

06feb8:30Tvorba výkresovej dokumentácie podľa ISO noriem – Technické kreslenie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Výroba

07feb8:30Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo,Riadenie,Riadenie firmy

07feb8:30Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo,Riadenie,Riadenie firmy

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X