Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Uplatnenie daňového bonusu na dieťa, ktoré ukončilo štúdium

Graduation
Thinkstock
18. júla 2016 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Daňový bonus si môže uplatniť jeden z rodičov alebo oprávnená osoba na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti. Dokedy si však možno uplatňovať daňový bonus, ak dieťa ukončilo štúdium? V článku sa zameriame na najčastejšie situácie, ktoré sa vyskytujú pri ukončení štúdia na strednej škole a na vysokej škole.

 

Kto si môže uplatniť nárok na daňový bonus

 • daňovník, ktorý má príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), t. j. zamestnanec,
 • daňovník, ktorý má príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov).

 

Podmienky na uplatnenie nároku na daňový bonus

 daňovník musí dosiahnuť minimálne zdaniteľné príjmy

 • zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, t. j. 2 430 eur za rok 2016, alebo vo výške polovice minimálnej mzdy za príslušný kalendárny mesiac, t. j. 202,50 eur, ak si uplatňuje nárok na daňový bonus mesačne,
 • z podnikania aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (2 430 eur za rok 2016)  a vykázanie základu dane, resp. čiastkového základu dane,

Pozn. výška minimálnej mzdy v r. 2016 je 405 eur

daňovník môže uplatniť daňový bonus na nezaopatrené vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti

 • vyživované dieťa je dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo dieťa druhého z manželov, ktoré je nezaopatrené. Ide o dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najviac do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo sa nemôže pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu choroby alebo úrazu,

Pozn.: Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Daňový bonus sa môže uplatniť len na tie kalendárne mesiace, na začiatku ktorých boli splnené tieto podmienky:

 Sústavná príprava na povolanie

 • sústavná príprava na povolanie sa na strednej škole a na vysokej škole uskutočňuje dennou formou,
 • za sústavnú prípravu na povolanie sa považujú aj opakované ročníky štúdia,
 • obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do 31. augusta 2016,
 • obdobie od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
 • obdobie po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky, najdlhšie do konca školského roka,  v ktorom malo byť štúdium skončené,
 • obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom bude dieťa vykonávať zárobkovú činnosť alebo bude zaradené do evidencie nezamestnaných.

Pozn.: Za sústavnú prípravu na povolanie na nepovažuje obdobie prerušenia štúdia.

Ukončenie štúdia na strednej škole

 • ak dieťa ukončí štúdium na strednej škole, sústavná príprava na povolanie trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, nárok na daňový bonus má rodič do konca školského roka, t. j. do 31. augusta,
 • ak dieťa po ukončení štúdia na strednej škole nastupuje na vysokú školu, obdobie medzi skončením strednej školy do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, preto rodičovi patrí v tomto období daňový bonus,

Ukončenie štúdia na vysokej škole

 • ak študent ukončí vysokoškolské štúdium prvého stupňa a od septembra sa zapíše na bakalárske štúdium na inej vysokej škole

nárok na daňový bonus si rodič nemôže uplatniť počas prázdnin, lebo prázdniny sa nezapočítavajú do sústavnej prípravy na povolanie, uplatňuje si ho od zápisu študenta na štúdium na prvom stupni ďalšej vysokej školy, napr. ak zápis prebehne v septembri, nárok na daňový bonus vzniká už za tento mesiac, rodič si môže uplatňovať daňový bonus do dovŕšenia 25 rokov jeho študujúceho dieťaťa,

 • ak študent prechádza z prvého na druhý stupeň VŠ štúdia

keďže v tomto prípade sa za sústavnú prípravu na povolanie považuje aj obdobie po skončení VŠ štúdia prvého stupňa do zápisu na VŠ štúdia druhého stupňa najneskôr v októbri roka, v ktorom dieťa ukončilo VŠ štúdium prvého stupňa, má rodič nárok na uplatnenie daňového bonusu aj počas prázdnin,

 

 • ak študent neprechádza z prvého na druhý stupeň VŠ štúdia a zápis na vysokú školu sa uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať štúdium,

sústavná príprava na povolanie sa v tomto prípade začína prvým dňom akademického roka, rodič má preto nárok na daňový bonus najskôr až od septembra, lebo až vtedy opäť začína sústavná príprava študenta na povolanie.

Pozn.:  Začiatok akademického roka je 1. septembra a koniec 31. augusta.

 

 • ak študent ukončí VŠ štúdium druhého stupňa a zapíše sa na ďalšiu vysokú školu

rodič nemá nárok na uplatnenie daňového bonusu, lebo dieťa, ktoré dosiahlo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, sa nepovažuje za nezaopatrené dieťa,

 • ak dieťa nastúpi na doktorandské štúdium

rodič nemá nárok na daňový bonus, lebo ide o vysokoškolské štúdium tretieho stupňa, ktoré sa nepovažuje za sústavnú prípravu na povolanie,

 

 • ak dieťa opakuje ročník štúdia

opakovanie ročníka sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, preto má rodič nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa, ak ide o vyživované dieťa do 25 rokov veku.

Pozn.: Sústavná príprava na povolanie trvá do konca štúdia, pričom dňom ukončenia štúdia je deň, kedy študent splní poslednú z predpísaných podmienok na riadne ukončenie štúdia.

 

Príklad č. 1:

Študent ukončil štúdium na strednej škole maturitnou skúškou, ktorú vykonal v máji 2016. V štúdiu ďalej nepokračuje, preto sa zaevidoval na úrade práce. Dokedy má rodič nárok na uplatnenie daňového bonusu na toto dieťa?

Nárok na daňový bonus si v tomto prípade môže rodič uplatniť do 31. augusta 2016, lebo obdobie sústavnej prípravy na povolanie pri stredoškolskom štúdiu trvá najneskôr do konca školského roka, ktorým je 31. august.

Príklad č. 2:

Študent ukončil štúdium na strednej škole maturitnou skúškou, ktorú vykonal v máji 2016. Bol prijatý na vysokoškolské štúdium a zápis na vysokú školu bude v septembri 2016. Počas prázdnin vykonáva prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Má rodič nárok na uplatnenie daňového bonusu aj počas prázdnin?

Rodič má nárok na uplatnenie daňového bonusu aj počas prázdnin, lebo toto obdobie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Príklad č. 3:

Študent mal presunuté štátnice na september 2016. Počas letných mesiacov sa zamestnal na pracovnú zmluvu. Dokedy si môže jeho rodič uplatniť naňho daňový bonus?

Vzhľadom na to, že v prípade vysokoškolského štúdia sa aj obdobie po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky započítava do sústavnej prípravy na povolanie najdlhšie do konca akademického roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené, t. j. do 31. augusta 2016. Rodič si uplatní daňový bonus na toto dieťa naposledy do konca augusta 2016.

 

Príklad č. 4:

Študent ukončil v máji 2016 bakalárske štúdium a od septembra pokračuje v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského štúdia, t. j. prechádza z prvého na druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Zápis sa uskutoční v septembri 2016. Ako je to s uplatnením daňového bonusu v tomto prípade?

Keďže v tomto prípade je sústavnou prípravou na povolanie aj obdobie po ukončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri roka, v ktorom dieťa ukončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa, rodič si uplatňuje daňový bonus na dieťa aj v mesiacoch júl a august.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

daňový bonus 2016Prémiový obsahštudentukončenie štúdia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

20feb7:30Ako si z CASH FLOW urobiť pomocníka, nie strašiaka7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Cash flow,Manažérske zručnosti,Manažment

28feb7:30DAŇOVÉ PRIZNANIE 2019: Daň z príjmov PO a zmeny v zákone DZP od 1.1.20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane

28feb7:30DAŇOVÉ PRIZNANIE 2019: Daň z príjmov PO a zmeny v zákone DZP od 1.1.20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X