Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty – cestovné výdavky a stravné

Modré hračkárske autíčko položené na kalkulačke
Fotobanka Pixmac
5. februára 2015 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť

Ako vyúčtovať zahraničnú pracovnú cestu v jednoduchom účtovníctve? Kedy vzniká daňová povinnosť pri použití súkromného motorového vozidla v podnikaní? Je treba na vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty a vyúčtovanie cestovných výdavkov špeciálne tlačivo? Dozviete sa v dnešnej časti seriálu o jednoduchom účtovníctve, ktorého témou je zahraničná cesta a jej vyúčtovanie.

Odporúčame ebook:

Prinášame ďalšiu čast z nášho seriálu Jednoduché účtovníctvo za rok 2014 zvládnem sám

Používanie súkromného vozidla na podnikanie

Živnostník Sklár bol na pracovnej ceste v Čechách nakúpiť elektroinštalačný materiál na súkromnom aute. V technickom preukaze je zapísaná jeho manželka.

Na to, aby si mohol uplatniť vynaložené náklady na pracovnú cestu v zahraničí, potrebuje:

 • fotokópiu technického preukazu motorového vozidla,
 • vyplnené tlačivo Vyúčtovanie pracovnej cesty,
 • cenu pohonných látok – doklad o nákupe pohonných látok.

Výpočet náhrady výdavkov na cestovné

Ako na výpočet cestovných náhrad pri zahraničných služobných cestách? V technickom preukaze zvyčajne býva uvedený údaj „spotreba pohonných látok na 100 km“, potrebný k vyúčtovaniu pracovnej cesty. Spotreba podľa technického preukazu sa určuje nasledovne:

 • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa príslušnej slovenskej technickej normy, na výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba určená podľa slovenskej technickej normy zvýši o 40 %,
 • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa slovenskej technickej normy aj predpisu Európskej hospodárskej komisie alebo len podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie, na výpočet sa použije spotreba podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie vypočítaná aritmetickým priemerom; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa použije spotreba určená na jazdu v meste,
 • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa osobitného predpisu v členení na mestský cyklus, mimo mestský cyklus a kombinovaný cyklus, na výpočet sa použije spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky, odvodených od konkrétneho režimu jazdy cestného motorového vozidla,
 • ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba podľa osobitného predpisu bez členenia na cykly, na výpočet sa použije spotreba podľa tohto osobitného predpisu; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba zvýši o 20%.

Tip: Kalkulačka na výpočet cestovných náhlad za používanie motorového vozidla

Do tlačiva Vyúčtovanie pracovnej cesty použije pán Sklár z technického preukazu uvedenú priemernú spotrebu EHK, ktorá je 4,1 l/100 km. Pred cestou tankoval naftu po 1,39 eur/l. Doklad z registračnej pokladne priloží k Vyúčtovaniu a cenu nafty použije na výpočet základnej sadzby a k tejto sume pripočíta Náhradu za používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely.

Aktuálna suma náhrady je platná od 1.1.2009 (je stanovená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny číslo 632/2008 Z. z. uverejnené v Zbierke zákonov čiastka 211/2008 dňa 30.12.2008) a je v sume 0,183 eur/km.

 • výpočet základnej sadzby:    {(4,1 x 1,39)/100 }+0,183 = 0,23999

Základnú sadzbu vynásobí počtom kilometrov pracovnej cesty a dostane sumu náhrady výdavkov na cestovné.

Výpočet náhrady výdavkov na stravné

Sumy náhrady stravného pri zahraničnej pracovnej ceste sú stanovené Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 401/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Kompletný materiál Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Suma stravného pre Českú republiku je stanovená na 600,00 CZK na deň.

Podľa Zákona o cestovných náhradách §13 ods.4 sa táto suma upravuje podľa dĺžky zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky (t.j. od prechodu hraníc SR tam do prechodu hraníc SR späť) – ak trvá v kalendárnom dni:

 • a) do 6 hodín vrátane, uplatňuje sa stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného,
 • b) nad 6 hodín až 12 hodín, sa uplatňuje stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného,
 • c) nad 12 hodín, sa uplatňuje stravné v sume základnej sadzby stravného.

Podľa Vyúčtovania pán Sklár prešiel hranice smerom do Čiech o 10.05 hod. a smerom späť o 17.45 hod. – jeho pracovná cesta na území Českej republiky trvala 7 hodín a 40 minút, preto uplatní 50 % zo základnej sadzby, teda 300,00 CZK.

Túto sumu pán Sklár prepočíta denným kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu účtovného prípadu – teda ak je dátum vyúčtovania 5.8.2014, kurz použije zo dňa 4.8.2014 (27,645 czk/eur).

K tomuto Vyúčtovaniu pracovnej cesty spolu s dokladom o nákupe PHM priloží živnostník Sklár výdavkový pokladničný doklad a založí do zakladača

 • POKLADŇA

Úhradu zaúčtuje v peňažnom denníku ako hotovostný výdaj z pokladne – výdaj ovplyvňujúci základ dane do stĺpca SLUŽBY

Povinnosti voči daňovému úradu – daň z motorových vozidiel

Za motorové vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie alebo na činnosti, ktoré podliehajú dani z príjmov, musia všetci podnikatelia – fyzické i právnické osoby, ktoré využívali minulý rok na podnikanie osobné, úžitkové alebo nákladné autá, platiť daň z motorových vozidiel.

Výšku dane za všetky vozidlá vo firme si vypočítajú v daňovom priznaní. Najneskôr do 31. januára treba priznanie podať na daňový úrad a do tohto termínu aj zaplatiť daň. Za rok 2014 bol termín na odovzdanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel 2.2.2015 (z dôvodu, že 31.1.2015 vychádzal na sobotu).

Daňová povinnosť vzniká dňom použitia motorového vozidla na podnikanie.

Sadzby dane z motorových vozidiel boli stanovené rozdielne pre jednotlivé kraje.
Poznámka: Uvedená skutočnosť platila naposledy za zdaňovacie obdobie 2014, lebo od 1. januára 2015 nadobudol účinnosť nový zákon o dani z motorových vozidiel, na základe ktorého dochádza aj k zjednoteniu sadzieb dane z motorových vozidiel pre celú SR.

Týka sa to nielen vozidiel, ktoré sú v majetku firmy, ale aj tých prípadov, keď sa používa súkromné auto v podnikaní na firemné resp. služobné účely. Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa tohto zákona sa budú naposledy podávať daňové priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2014.

Poznámka: Od 1. januára 2015 nadobúda účinnosť nový zákon o dani z motorových vozidiel č. 361/2014 Z. z..

Základom dane pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav. Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie. Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

POZOR:

Z uvedeného vyplýva, že živnostník Sklár motorové vozidlo nemusel prihlásiť na Daňový úrad. Na podnikanie ho začal používať 5.8.2014 a používal ho zatiaľ iba tento 1 deň. Do 30 dní, teda najneskôr 4.9.2014 musí oznámiť Daňovému úradu zánik daňovej povinnosti.

Do 2.2.2015 bude musieť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatiť daň vo vypočítanej výške. Ak by pán Sklár tento rok viac nepoužil toto ani žiadne iné motorové vozidlo (MV), vypočítal by si daňovú povinnosť podľa vzorca:

( 155,36 / 365 ) x 1 = 0,43

(sadzba dane pre Bratislavský kraj / počet kalendárnych dní v roku 2014) x počet dní používania MV = daň z MV

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Jednoduché účtovníctvo"

Zobraziť všetky články v seriáli "Jednoduché účtovníctvo"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Cestovné náhrady

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

22mar8:30Zmeny v zákone o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

22mar8:30Zmeny v zákone o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

22mar8:30Zmeny v zákone o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X