Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké novinky prinesie novela zákona o mimoriadnych opatreniach? Ako si môžete predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania a dokedy bude platiť znížená DPH na respirátory FFP2?

zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti Foto: Getty Images
19. marca 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie zjednoduší daňovým subjektom doručovanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu urobené elektronickými prostriedkami podľa osobitného predpisu, nie je potrebné doručiť aj v listinnej podobe. Takéto podanie sa považuje za doručené. Tento postup sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú povinné doručovať finančnej správe podania elektronickými prostriedkami.

Daňový subjekt, ktorý nie je povinný komunikovať s finančnou správou elektronickými prostriedkami (cez portál FS alebo UPVS), teda môže oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, podať aj iným elektronickým spôsobom, a to e-mailom. Takéto podanie sa bude považovať za doručené a nie je potrebné doručiť ho do piatich dní aj v listinnej podobe. Daňový subjekt môže takéto oznámenie vytlačiť, podpísať a následne naskenované alebo odfotené zaslať ako prílohu prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Finančná správa potvrdí doručenie oznámenia.

Uplatnenie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty

Zároveň sa s ohľadom na ustanovenie povinnosti všetkým osobám používať v určitých vnútorných priestoroch prekrytie horných dýchacích ciest osobným osobným ochranným prostriedkom, ktorým je respirátor naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polmasku s klasifikáciou najmenej FFP2, predĺži doba uplatňovania nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky, ktoré sú filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3 do 30. júna 2021.

Predaj spotrebiteľského balenia cigariet označeného kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „G“

Ďalej novela zákona nastavuje dopredaj cigariet, ktoré boli zdanené sadzbou spotrebnej dane platnou do 31. januára 2021, do vypredania zásob. Ak daňový subjekt predáva, ponúka na predaj alebo skladuje spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa osobitného predpisu a z dôvodu negatívnych následkov pandémie takéto spotrebiteľské balenie nepredá do 31. marca 2021, možno takéto spotrebiteľské balenie predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do vypredania zásob.

Podľa účinnej právnej úpravy je možné tieto cigarety predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2021. Opatrenie je zamerané na odbúranie prípadných negatívnych finančných nákladov súvisiacich so zničením nepredaných zásob cigariet pre tie podnikateľské subjekty, ktoré zabezpečujú predaj týchto cigariet v daňovom voľnom obehu a nemohli prípadne nestihli predať svoje zásoby cigariet v dôsledku opatrení súvisiacich s prebiehajúcou epidemiologickou situáciou.

Opatrenia v oblasti hazardných hier

Z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie na prevádzkovateľov hazardných hier sa návrhom zákona upravuje aj odklad úhrady odvodov počas roku 2021 tak, že termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastane od účinnosti tohto zákona do konca augusta 2021, sa posúvajú na koniec decembra 2021.

Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému lehota na úhradu odvodu podľa osobitného predpisu uplynie od účinnosti tohto zákona do konca augusta 2021, nie je v omeškaní s úhradou takéhoto odvodu, ak ho uhradí do konca decembra 2021 spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb za obdobie odkladu úhrady takéhoto odvodu. Do uplynutia lehoty na odklad úhrady odvodu sa ustanovenie osobitného predpisu o uvoľnení finančnej zábezpeky na neuhradené záväzky z takéhoto odvodu nepoužije.

Týmto sa najmä pre prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí platia paušálne odvody do štátneho rozpočtu, ktorých prvú polovicu musia zaplatiť do 30. apríla 2021 a druhú polovicu do 31. augusta 2021, dá možnosť ich uhradiť do konca decembra 2021. Odklad úhrady odvodov však bude umožnený všetkým prevádzkovateľom hazardných hier za komerčných podmienok, to znamená, že za obdobie odkladu budú povinní zaplatiť úrok podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb. Týmto postupom tak nebude týmto opatrením poskytovaná štátna ani minimálna pomoc.

Správa bytových domov a nebytových budov

Novela zákona tiež rieši posun termínov ročného vyúčtovania a správy o činnosti spoločenstiev vlastníkov a správcov bytových domov a nebytových budov za rok 2020, ako aj elektronické hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome počas pandémie.

Počas obdobia pandémie nebude v roku 2021 spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, v omeškaní s povinnosťou predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove v lehote podľa osobitného predpisu, ak z dôvodu negatívnych podmienok výkonu správy počas pandémie predložia takúto správu a takéto vyúčtovanie do 31. júla 2021.

Počas obdobia pandémie môžu vlastníci svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní podľa osobitného predpisu uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie (ďalej len „elektronické hlasovanie“). Vlastníci nemôžu splnomocniť iné osoby, aby ich pri elektronickom hlasovaní zastupovali. Výkon hlasovacieho práva elektronickým hlasovaním musí byť vykonaný spôsobom,

  • ktorý umožňuje overiť totožnosť a účasť vlastníkov na hlasovaní,
  • z ktorého je zrejmý a určitý prejav vôle každého z vlastníkov pri hlasovaní o konkrétnej otázke vylučujúci akúkoľvek zameniteľnosť,
  • ktorý zabezpečí ochranu hlasovania a jeho výsledkov pred neoprávneným zásahom.

Osoba, ktorá podľa osobitného predpisu zvolala schôdzu vlastníkov alebo vyhlásila písomné hlasovanie, je povinná

  • vykonať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu elektronického hlasovania,
  • prijímať hlasy uplatnené elektronickým hlasovaním odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,
  • bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie hlasu tomu, kto sa zúčastnil elektronického hlasovania; potvrdenie o zrealizovanom elektronickom hlasovaní sa vykoná rovnakým spôsobom ako elektronické hlasovanie,
  • uviesť v zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania menovite aj vlastníkov, ktorí hlasovali elektronicky,
  • zverejniť zápisnicu pri elektronickom hlasovaní spôsobom v dome obvyklým.

Novela nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

rok 2021spravodajstvozákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X