Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako sa zmení zákon o hospodárskej súťaži od 1. 2. 2024?

zákon o hospodárskej súťaži
zákon o hospodárskej súťaži Foto: Getty Images
20. júla 2023 Autor Ing. Lenka FalatováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.

Cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/1925 zo 14. septembra 2022 o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora (DMA) je doplniť presadzovanie práva hospodárskej súťaže na digitálnych trhoch, zároveň by sa nariadenie DMA malo bez toho, aby boli dotknuté články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, uplatňovať na zodpovedajúce vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže a iné vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže týkajúce sa jednostranného správania podnikateľov/podnikov, ktoré sú založené na individuálnom posudzovaní postavenia a správania na trhu, vrátane jeho skutočných alebo možných účinkov a presného rozsahu zakázaného správania, a ktoré podnikom umožňujú argumentovať efektívnosťou a objektívnym odôvodnením predmetného správania, ako aj na vnútroštátne pravidlá týkajúce sa kontroly fúzií. Uplatňovanie uvedených pravidiel by však nemalo mať vplyv na povinnosti uložené strážcom prístupu podľa nariadenia DMA a na ich jednotné a účinné uplatňovanie na vnútornom trhu.

Nariadenie DMA ustanovuje podmienky, na základe ktorých budú určití prevádzkovatelia online platforiem kvalifikovaní ako strážcovia prístupu. V prípade strážcov prístupu ide o prevádzkovateľov významných digitálnych platforiem, ktoré predstavujú dôležitú bránu medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi, ktorých postavenie im môže poskytnúť právomoc konať ako súkromný tvorca pravidiel, čím sa vytvára úzke miesto v digitálnom hospodárstve. S cieľom riešiť tieto otázky nariadenie DMA ustanovuje súbor povinností, ktoré musia strážcovia prístupu dodržiavať, vrátane zákazu správať sa určitým spôsobom.

Návrh zákona odzrkadľuje nové úlohy, ktoré úrad bude povinný plniť na základe nariadenia DMA a nariadenia o zahraničných subvenciách. Nariadenie DMA ustanovuje povinnosti členským štátom, príslušným orgánom určených členským štátom a úradom na ochranu hospodárskej súťaže.

Návrh zákona kumuluje plnenie povinností v jednom ústrednom orgáne štátnej správy Slovenskej republiky, ktorým bude úrad. Aj keď nariadenie DMA ustanovuje ako jediný orgán vymáhania pravidiel podľa nariadenia DMA Komisiu, ponecháva istý priestor pre vykonanie prešetrovanie aj členským štátom a zároveň umožňuje Komisii pri prieskumoch trhu požadovať od úradu podporu.

Právomoc úradu

Ustanovuje sa možnosť prešetrovania pre úrad aj na účel vykonávania nariadenia DMA. Ak podľa nariadenia DMA úrad požiada Komisiu o vykonanie prieskumu trhu podľa čl. 41 nariadenia DMA, je povinný k takému návrhu predložiť aj dôkazy.

Je preto potrebné zabezpečiť, aby úrad mohol Komisii predložiť kvalifikovaný návrh a na ten účel v prípade potreby vykonať prešetrovanie.

Zároveň by úrad mal byť plnohodnotným partnerom spolupráce pre Komisiu a v rámci ostatných spolupracujúcich inštitúcií v Európskej únii a poznať podmienky v oblasti digitálnych trhov, čo bez možnosti vykonávať prešetrovania s použitím ďalších právomocí, na ten účel nebude možné.

Nariadenie DMA určuje subjekty, ktorým stanovuje povinnosti, pričom niektoré z nich konkretizuje a vyplývajú pre úrady na ochranu hospodárskej súťaže priamo, pre iné je potrebné v rámci členského štátu určiť konkrétny subjekt. Návrh zákona kumuluje plnenie týchto povinností v jednom ústrednom orgáne štátnej správy Slovenskej republiky, ktorým bude úrad. Nariadenie o zahraničných subvenciách neurčuje, ktorý konkrétny orgán má v rámci členského štátu napríklad na účely výkonu inšpekcií a žiadosti o informácie poskytnúť Komisii súčinnosť. Týmto orgánom tak bude úrad (mimo oblasti verejného obstarávania, ktorú úrad nemá v pôsobnosti), keďže úrad má s výkonom inšpekcií pre Komisiu skúsenosti.

Nariadenie DMA a nariadenie o zahraničných subvenciách predpokladajú potrebu zisťovania informácií a výkon inšpekcií. Je preto potrebné upraviť znenie ustanovení tak, aby bolo možné právomoci a povinnosti úradu reálne vykonávať aj na účely výkonu týchto nariadení a tiež nových úloh vymedzených v čl. 16 ods. 1 písm. c) a d) návrhu zákona. Bez výkonu týchto najdôležitejších právomocí nebude môcť úrad plniť svoje úlohy.

Jediným orgánom v rámci Slovenskej republiky príslušným na plnenie povinností vyplývajúcich členským štátom z nariadenia DMA bude úrad, avšak niektorými informáciami potrebnými na plnenie týchto úloh budú disponovať aj iné ústredné orgány štátnej správy. Z toho dôvodu je potrebné zabezpečiť poskytovanie súčinnosti zo strany týchto ústredných orgánov štátnej správy. Ide o osobitné ustanovenie, pričom sa predpokladá systém efektívnej spolupráce, a preto sa za nedodržanie nestanovuje v tejto fáze sankcia.

Navrhuje sa zmena ustanovenia § 18 v nadväznosti na novú úpravu ustanovenia § 16 ods. 1, kde sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré reflektujú nové právomoci a povinnosti úradu vyplývajúce z úloh nariadenia DMA a nariadenia o zahraničných subvenciách. Touto úpravou sa teda zachováva súčasný stav, v zmysle ktorého sa na postup úradu pri prešetrovaní nevzťahujú ustanovenia zákona, ktoré upravujú konanie a taktiež Správny poriadok, okrem ustanovení o plynutí lehôt, doručovaní, zastupovaní, zápisnici a vylúčení zamestnancov alebo členov správneho orgánu, ktoré sa použijú primerane. Zároveň dochádza k úprave vnútorného odkazu v nadväznosti na novelizačné body 1 a 3.

Ustanovenie § 57 sa dopĺňa o nový odsek 3 a to tak, že sa ustanovujú už existujúce podmienky použitia informácií a podkladov úradu súvisiacich s prešetrovaním alebo správnym konaním úradu a zaobchádzania s nimi. Touto úpravou sa teda zachováva súčasný status quo, v zmysle ktorého úrad nesprístupňuje informácie a podklady súvisiace s prešetrovaním alebo správnym konaním a dochádza iba k zosúladeniu s § 11 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 428/2022 Z. z., ktorý upravuje podmienky obmedzenia sprístupnenia takýchto informácií a podkladov. S ohľadom na citlivosť údajov a dôležitosť zachovania efektivity prešetrovaní a správnych konaní úradu a dodržania podmienok vyplývajúcich z právnej úpravy Európskej únie, je potrebné vyjadriť uvedené aj explicitným ustanovením.

Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1. 2. 2024.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

zákon o hospodárskej súťaži

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X