Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako založiť živnosť v Rakúsku v 5 krokoch?

živnosť v Rakúsku
živnosť v Rakúsku Foto: Getty Images
30. júla 2020 Autor Mgr. Silvia HanováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Výkon podnikateľskej činnosti v členských krajinách Európskej únie nie je obmedzený hranicami jednotlivých štátov, každá krajina má však svoje vnútorné pravidlá a s nimi spojené špecifiká, ktoré je pritom potrebné dodržiavať. Pri jednorazových zákazkách realizovaných na území Rakúska môže podnikateľ využiť aj slovenskú živnosť alebo existujúcu obchodnú spoločnosť, ak sa však pri podnikaní pridá aj prvok pravidelnosti, v tomto momente je už potrebné založiť živnosť alebo inú druh firmy na území Rakúska.

Cezhraničné poskytovanie služieb

S ohľadom na vyššie uvedené je potrebné doplniť, že pri určovaní príležitostného alebo krátkodobého charakteru podnikania sa každý prípad posudzuje individuálne, jednotlivo a osobitne, pričom sa berú do úvahy najmä špecifiká danej podnikateľskej činnosti a frekvencia ich vykonávania. Nižšie si uvedieme príklad, kedy možno vykonať podnikateľskú činnosť v Rakúsku s využitím inštitútu cezhraničného podnikania, o ktorom sme písali v inom našom článku a ktorý možno uplatniť pri krátkodobých alebo jednorazových činnostiach.

V takýchto prípadoch je právnym základom Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu, ktorá ustanovuje, že pre občanov EÚ platí sloboda usadiť sa. Toto právo poskytuje občanom členských krajín Európskej únie podnikať v inom členskom štáte. Uvedený dokument pomáha odstrániť prekážky v prístupe k podnikaniu pre domácich a zahraničných podnikateľov z členských štátov únie, zjednodušiť prístup k realizácii služieb po administratívnej stránke a zvýšiť ich konkurencieschopnosť v oblasti služieb poskytovaných na vnútornom trhu.

Príklad:

Inštitút cezhraničného poskytovania služieb možno využiť napríklad v nasledujúcom prípade. Spoločnosť je založená ako s.r.o. na Slovensku a podniká v oblasti predaja nábytku a bytových doplnkov. Zároveň s tým poskytuje služby zariadenia a dekorovanie bytových a domových interiérov. Mnohí Slováci v súčasnosti žijú v pohraničných rakúskych obciach aj vo Viedni a okolí. Priateľov a známych však majú aj  na Slovensku a tak sa tak sa z času na čas rozhodnú pre využitie služieb slovenskej firmy, ktorú dobre poznajú a nie je tam napríklad jazyková bariéra. V takomto prípade pri jednorazovom dekorovaní interiéru môže podnikateľ využiť inštitút cezhraničného poskytovania služieb. 

V prémiovej časti obsahu nájdete 5 krokov k založeniu živnosti v Rakúsku

5 krokov k založeniu živnosti v Rakúsku

Ak sa dekorácia zapáčia aj susedom a  podnikateľ začne poskytovať uvedené služby pravidelne ďalším zákazníkom na území Rakúska, je nevyhnutné, aby si napríklad založil živnosť. K založeniu živnosti v Rakúsku je potrebné absolvovať nasledujúce kroky:

 1. Prihlásenie k pobytu v Rakúsku.
 2. Prihlásenie do rakúskej hospodárskej komory.
 3. Založenie živnosti v Rakúsku.
 4. Oznámenie o založení živnosti na finančnom úrade.
 5. Oznámenie o založení živnosti v sociálnej poisťovni.

Základné podmienky pre získanie (založenie) živnosti v Rakúsku:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • štátna príslušnosť niektorej z členských krajín Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade cudzincov z tretích krajín je to povolenie na pobyt,
 • žiadateľ musí zároveň spĺňať podmienku bezúhonnosti vo vzťahu k podnikateľskej činnosti, ktorú plánuje vykonávať.

V nasledujúcich prípadoch môže príslušný úrad alebo inštitúcia rozhodnúť o tom, že žiadateľovi nebude môcť založiť živnosť:

 • žiadateľ je odsúdený za hospodársky trestný čin,
 • žiadateľ je odsúdený na 3 a viac mesiacov odňatia slobody,
 • žiadateľ je v konkurze.

Prihlásenie k pobytu v Rakúsku

Kým pristúpi žiadateľ k samotnému podaniu žiadosti o založenie živnosti na príslušný rakúsky úrad, je povinný v prvom kroku sa prihlásiť k pobytu v krajine. Prihlásenie sa na trvalý alebo prechodný pobyt v Rakúsku je potrebné vykonať na miestne príslušnom obecnom úrade alebo magistráte (referát pre evidenciu obyvateľov – Anmeldung bei der Meldebehörde).

Prihasenie sa vykonáva vyplnením príslušného formulára (Meldezettel). Ak žiadateľ nebýva vo vlastnom byte alebo inej nehnuteľnosti, je povinný dať podpísať uvedený formulár majiteľovi bytu alebo domu, v ktorom býva, prípadne prenajímateľovi.

Upozornenie:

Pri vybavovaní žiadosti je potrebné mať pri sebe občiansky preukaz alebo platný cestovný pas.

Prihlásenie do rakúskej hospodárskej komory

Prihlásenie do rakúskej hospodárskej komory (Wirtschaftskammer) je v zásade dobrovoľné. Cieľom tejto inštitúcie je najmä zastupovať záujmy podnikateľov, ktorí sú jej členmi. Komora sprostredkúva svojim členom rôzne informácie relevantné pre jednotlivé podnikateľské aktivity a skupiny, ponúka im poradenstvo, podporu a pomoc pri absolvovaní rôznych administratívnych procesov súvisiacich s podnikaním,  podáva informácie o vývoji na trhu a  iné. Ak má však už podnikateľ živnosť už založenú, musí sa povinne stať členom komory.

Upozornenie:

Členstvo v rakúskej hospodárskej komore je spoplatnené, takže pri zakladaní živnosti by mal podnikateľ počítať aj s týmto povinný poplatkom. Základný ročný poplatok sa pohybuje od 30 do 138 eur v závislosti od jednotlivých spolkových krajín, v ktorej plánuje podnikateľ založiť živnosť (kde sa nachádza miesto podnikania). Pri pozastavení živnosti sa môže poplatok znížiť až na polovicu.

Výhodu, ktorú môže mať v niektorých prípadoch dobrovoľné členstvo v komore, sú nižšie poplatky spojené so následným zriaďovaním živnosti. Súčasťou prihlášky je povinnosť absolvovať poradenský rozhovor.

Založenie živnosti v Rakúsku

V prvom kroku je žiadateľ o založenie živnosti povinný prihlásiť sa k prechodnému alebo trvalému pobytu v Rakúsku a až po prihlásení môže pristúpiť k samotnému založeniu živnosti. V niektorých spolkových krajinách sa ohlásenie živnosti vykonáva priamo na hospodárskej komore a spája sa aj s prihlásením do komory. V iných štátoch sa živnosť ohlasuje na živnostenskom úrade (Gewerbebehörde). Miestom ohlásenie však môže byť aj obvodný úrad (Bezirkshauptmannschaft) alebo mestský Magistrát.

TIP:

Živnosť možno v Rakúsku ohlásiť osobne na príslušnom mieste (živnostenský úrad, magistrát alebo obvodný úrad), e-mailom alebo elektronicky vyplnením online formulára.

Dokumenty k založeniu živnosti

Každý žiadateľ o založenie živnosti v Rakúsku by si mal pripraviť minimálne nasledovné dokumenty, ktoré bude nevyhnutne potrebovať k jej založeniu:

 • rodný list (Geburtsurkunde),
 • občiansky preukaz (Statsbürgerschaftsnachweis) alebo platný cestovný pas (Reisepas),
 • sobášny list (Heiratsurkunde), rozsudok o rozvode manželstva alebo iný príslušný doklad potvrdzujúci zmenu priezviska (ak bolo zmenené).
 • Slovenský výpis z registra trestov (Strafregisterbecheinigung), ktorý nie je starší ako 3 mesiace. Táto povinnosť sa vzťahuje na osoby, ktoré nežijú v Rakúsku alebo žijú v krajine menej ako 5 rokov),
 • potvrdenie o vykonaní prihlásenia (prihlásení) k pobytu (Bestätigung der Meldung),
 • pri prvej živnosti je potrebné predložiť aj prehlásenie o novom založení (Erklärung der Neugründung), ktoré je potvrdené príslušnou hospodárskou komorou,
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť nevyhnutné pri viazaných živnostiach (podobne ako u nás, spravidla ide o rôzne vysvedčenia, univerzitné a vysokoškolské diplomy, maturitné vysvedčenia, výučné listy, potvrdenia o absolvovaní školy, odbornej skúšky alebo kvalifikovanej praxe a iné).

Upozornenie:

Všetky doklady musia byť predložené v originály, alebo ako overené fotokópie. Zároveň musia byť úradne preložené (súdnym prekladateľom zapísaným v zozname úradných prekladateľov Slovenskej republiky). Prekladateľ musí mať prísahu zloženú v Rakúsku.

Oznámenie o založení živnosti na finančnom úrade v Rakúsku

Podnikateľ, ktorý úspešne založil živnosť v Rakúsku, je povinný v lehote do jedného mesiaca od jej založenia oznámiť na príslušnom finančnom úrade, že si založil živnosť. Oznámenie sa podáva na miestne príslušnom rakúskom finančnom úrade v mieste pobytu podnikateľa.

Vyplnený formulár (Verf24) je potrebné doručiť osobne alebo poštou príslušnému finančnému úradu v uvedenej lehote. Túto povinnosť možno splniť hneď na živnostenskom úrade, ktorý zašle žiadosť za podnikateľa. Treba však o to  na živnostenskom úrade požiadať (nie je to automatické).

Upozornenie:

Živnostníci v Rakúsku podliehajú tamojším daňovým zákonom a ostatným právnym predpisom, čo  praxi znamená, že okrem iného majú povinnosť platiť všetky ustanovené dane a podávať v krajine daňové priznanie.

Oznámenie o založení živnosti sociálnej poisťovni v Rakúsku

Podobne, ako je to u nás, aj v Rakúsku majú živnostníci povinnosť platiť odvody na sociálnom a zdravotnom poistení. Výška uvedených poplatkov je rôzna. Živnostník, ktorý si založil živnosť, je však povinný sa v lehote jedného mesiaca od založenia živnosti do sociálnej poisťovne.

Prihláška sa posiela na Úrad sociálneho poistenia pre živnostníkov (Sozialversucherngsanstalt der gewerblichen Wirtschaft), a to prostredníctvom formulára Vyglásenie o poistení pre živnostníkov (Versicherngserklärung für Gewerbetreibende und Gewerbegesellschafter). Podobne, ako je to so službou pri prihlásení na finančný úrad, aj tieto tlačivá pomáhajú žiadateľom vyplniť kompetentní (na to určení) pracovníci na živnostenskom úrade.

Upozornenie:

Živnostníci v Rakúsku sú povinní platiť aj zdravotné poistenie, penzijné poistenie, úrazové poistenie aj poistenie v nezamestnanosti. Lehota na prihlásenie do príslušných inštitúcií je jeden mesiac. V niektorých prípadoch možno požiadať o pomoc a vybavenie aj na príslušnom živnostenskom úrade.

Množstvo úkonov spojených so založením, pozastavením alebo zrušením živnosti možno v súčasnosti vykonať z pohodlia domova, elektronicky (online) prostredníctvom príslušného rakúskeho jednotného kontaktného miesta (JKM). Voľné živnosti vznikajú dňom ohlásenia na JKM, čo je rovnaké ako u nás na Slovensku.

Pri regulovaných odvetviach (ako sú napr. lekári, zdravotné sestry, zubári, veterinári, pôrodné baby, lekárnici, architekti alebo iné) je potrebné splniť ustanovené kvalifikačné predpoklady. Odbornú spôsobilosť je potrebné preukazovať aj v odvetviach ako stavebníctvo, doprava, chemický priemysel a ďalšie.

Niektoré informácie už možno v súčasnosti nájsť aj priamo v slovenskom jazyku. Rakúske úrady tak reagujú na dopyt slovenských občanov a ich záujem o podnikanie v krajine. Rakúsko je susednou krajinou Slovenska a krátka vzdialenosť medzi niektorými slovenskými a rakúskymi lokalitami je výhodou, ktorá láka mnohých

Slovákov založiť alebo rozšíriť svoje aktivity do tejto krajiny. Zároveň existujú niektoré povolania, ktoré nemajú dostatočnú obsadenosť. Spoločná mena a zväčšenie trhu sú tiež zaujímavými faktormi, ktoré prispievajú k atraktívnosti podnikania v Rakúsku.

TIP:

Živnosť založená v Rakúsku  sa zakladá na dobu neurčitú a nie je ničím obmedzená. Podobne, ako je to u nás, v prípade záujmu a nevyhnutných okolností na strane podnikateľa, možno živnosť na určitý čas pozastaviť alebo ju úplne zrušiť.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahživnosť v Rakúsku

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť živnosť

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

28máj8:30Microsoft Copilot: Váš AI asistent8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Umelá inteligencia

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X