Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Koho sa týka zastropovanie cien elekriny v roku 2024?

ceny elektriny
ceny elektriny Foto: Getty Images
12. decembra 2023 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Tlačiť

Vláda schválila nariadenie, ktorým sa zabráni negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na koncových odberateľov elektriny a odberateľov plynu v dôsledku energetickej krízy. Návrhom nariadenia sa na rok 2024 ustanovuje v oblasti elektroenergeiky zastropovanie tarify za prístup do distribučnej sústavy, tarify za distribúciu elektriny, tarify za straty pri distribúcii elektriny, tarify za straty pri prenose elektriny, tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému, tarify za prístup do prenosovej sústavy, tarify za prenos elektriny a tarify za straty pri prenose elektriny. V oblasti plynárenstva sa navrhuje zastropovanie tarify za prístup do distribučnej siete, tarify za distribúciu plynu a tarify za krytie strát pri distribúcii plynu.

Zastropovaním vybraných taríf v rámci elektroenergetiky a plynárenstva bude možné zabezpečiť nulové percentuálne zvýšenie regulovanej zložky koncových cien elektriny a plynu v roku 2024 oproti roku 2023 pre všetky skupiny koncových odberateľov elektriny a všetky skupiny odberateľov plynu a následne poskytovať kompenzácie na pokrytie nákladov vybraných účastníkov trhu súvisiacich so stanovením maximálnej výšky vybraných taríf pre všetkých koncových odberateľov elektriny a všetkých odberateľov plynu.

Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2024.

Tarifa za prístup do distribučnej sústavy, tarifa za distribúciu elektriny a tarifa za straty pri distribúcii elektriny a pri prenose elektriny

Ustanovuje sa výška tarify za prístup do distribučnej sústavy, tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny a pri prenose elektriny pre odberateľov elektriny pre rok 2024 na úrovni roka 2022. Vzhľadom na to, že tarifa za straty pri distribúcii elektriny a pri prenose elektriny nebola v tejto štruktúre v roku 2022 a 2023, je potrebné nastaviť referenčný rámec, resp. mechanizmus zastropovania pre tarifu v rámci krízovej regulácie.

Pre rok 2024 sa ustanovuje výška taríf vo výške uvedenej v rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví platnom pre kalendárny rok 2022 vydanom príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Zároveň sa zavádza kompenzačný mechanizmus rozdielu medzi potenciálnymi výnosmi prevádzkovateľa distribučnej sústavy za tarifu za prístup do distribučnej sústavy, tarifu za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a tarifu za straty pri distribúcii elektriny a pri prenose elektriny od koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny na základe tarify za prístup do distribučnej sústavy, tarify za distribúciu
elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny a pri prenose elektriny schválenými alebo určenými úradom pre rok 2024 a výnosmi prevádzkovateľa distribučnej sústavy na základe výšky tarify za prístup do distribučnej sústavy, tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny a pri prenose elektriny ustanovenými nariadením.

Tarifa za systémové služby

Ustanovuje sa výška tarify za systémové služby pre všetkých koncových odberateľov pre rok 2024 maximálne na úrovni roka 2022. V roku 2024 sa zaradenie do pásiem tarify za systémové služby bude diať na základe koncovej spotreby odberateľa. Výška tarify za systémové služby pre koncových odberateľov elektriny pre rok 2024 nesmie presiahnuť výšku tarify za systémové služby v roku 2022, stanovenej úradom vo výške 6,2976 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty pre koncových odberateľov elektriny, ktorých celkový odber elektriny je do 100 GWh vrátane a pre nové odberné miesta.

Pre koncových odberateľov elektriny, ktorých celkový odber elektriny je nad 100 GWh, výška tarify pre rok 2024 nesmie presiahnuť 0,62976 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty. Výška tarify za systémové služby pre rok 2024, ktorá sa uplatňuje pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy s dobou ročného využitia maxima v roku 2022 6 800 hodín a vyššou a súčasne pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania 0,025 alebo menšou je 0,62976 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.

Zároveň sa ustanovuje kompenzačný mechanizmus rozdielu medzi potenciálnymi výnosmi prevádzkovateľa prenosovej sústavy za tarifu za systémové služby od koncových odberateľov elektriny na základe tarify za systémové služby schválenej alebo určenej úradom pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy pre rok 2024 a výnosmi prevádzkovateľa prenosovej sústavy na základe výšky tarify za systémové služby stanovenej na základe nariadenia.

Tarifa za prevádzkovanie systému

Ustanovuje sa výška tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny pre rok 2024 maximálne na úrovni roka 2022 stanovenej úradom pre všetky tri pásma na základe koncovej spotreby odberateľa. Zároveň sa zavádza kompenzačný mechanizmus pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

Výška tarify za prevádzkovanie systému pre rok 2024, ktorá sa uplatňuje pre koncových odberateľov elektriny s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 do 1 GWh vrátane a odberné miesta koncových odberateľov elektriny bez histórie koncovej spotreby elektriny za rok 2023, je 15,9000 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.

Výška tarify za prevádzkovanie systému pre rok 2024, ktorá sa uplatňuje pre koncových odberateľov elektriny s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 nad 1 GWh do 100 GWh vrátane, je 11,9000 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.

Výška tarify za prevádzkovanie systému pre rok 2024, ktorá sa uplatňuje pre koncových odberateľov elektriny s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 nad 100 GWh, je 1,1870 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.

Tarifa za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny a tarifa za straty pri prenose elektriny

Ustanovuje sa výška tarify za prístup do prenosovej sústavy, tarify za prenos elektriny a tarify za straty pri prenose elektriny pre odberateľov elektriny na úrovni sumy tarify za prístup do prenosovej sústavy, tarify za prenos elektriny a tarify za straty pri prenose elektriny na základe roka 2022 vo výške uvedenej v rozhodnutí úradu platnom pre kalendárny rok 2022 vydanom príslušnému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy.

Zároveň sa zavádza kompenzačný mechanizmus rozdielu medzi potenciálnymi výnosmi prevádzkovateľa prenosovej sústavy za tarifu za prístup do prenosovej sústavy, tarifu za prenos elektriny a tarifu za straty pri prenose elektriny od koncových odberateľov elektriny na základe tarify za prístup do prenosovej sústavy, tarify za prenos elektriny a tarify za straty pri prenose elektriny schválenými alebo určenými úradom pre rok 2024 a výnosmi prevádzkovateľa prenosovej sústavy na základe výšky tarify za prístup do prenosovej sústavy, tarify za prenos elektriny a tarify za straty pri prenose elektriny stanovenými nariadením.

Zastropovanie prenosových poplatkov sa aplikuje iba pre koncových odberateľov pripojených priamo na prenosovú sústavu a nie pre prevádzkovateľov distribučných sústav, ktorí budú mať zastropované svoje poplatky pre koncových odberateľov na základe § 1 návrhu nariadenia.

Tarifa za prístup do distribučnej siete plynu, tarifa za distribúciu plynu a tarifa za krytie strát pri distribúcii plynu

Výška tarify za prístup do distribučnej siete plynu, tarify za distribúciu plynu a tarify za krytie strát pri distribúcii plynu pre rok 2024 je na úrovni tarify za prístup do distribučnej siete, tarify za distribúciu plynu a tarify za krytie strát pri distribúcii plynu v roku 2023 vo výške schválenej alebo určenej v rozhodnutí úradu platnom pre rok 2023 vydanom príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej siete.

Rozdiel medzi nákladmi odberateľa plynu na odberné miesto na základe výšky tarify za prístup do distribučnej siete plynu, tarify za distribúciu plynu a tarify za krytie strát pri distribúcii plynu schválenej alebo určenej v rozhodnutí úradu platnom pre rok 2024 vydanom príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej siete a nákladmi odberateľa plynu na odberné miesto podľa odseku 1 je predmetom priebežnej kompenzácie od ministerstva pre prevádzkovateľa distribučnej siete. Kompenzácia sa prevádzkovateľovi distribučnej siete poskytuje do 30 dní od konca kalendárneho mesiaca na základe počtu technických jednotiek, počtu odberných miest a distribuovaného množstva plynu. V spôsobe výpočtu kompenzácie pre prevádzkovateľa nadväzujúcej distribučnej siete sa zohľadní dopad zmeny výšky tarify za prístup do distribučnej siete, ceny za distribúciu plynu a ceny za krytie strát pri distribúcii plynu uplatňovanej prevádzkovateľom nadradenej distribučnej siete, do ktorej je nadväzujúca distribučná sieť pripojená. Po vyúčtovaní skutočného distribuovaného množstva plynu za rok 2024 sa doúčtujú rozdiely kompenzácií vypočítaných podľa tohto odseku.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

ceny elektrinyrok 2024

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X