Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kto bude môcť získať finančný príspevok na základe pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient od 15. 11. 2022?

finančný príspevok
finančný príspevok Foto: Getty Images
19. septembra 2022 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Poslanci Národnej rady SR za hnutie OĽaNO Milan Vetrák a Anna Andrejuvová predložili do parlamentu návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Cieľom návrhu zákona je najmä zapojiť verejnosť do kontroly vydávania pokladničných dokladov a tým zvýšiť motiváciu podnikateľov tieto doklady vydávať.

Navrhuje sa možnosť pre fyzickú osobu, ktorá spĺňa ustanovené podmienky, získať finančný príspevok za úhradu tovarov a služieb. Úhradu určených tovarov a služieb bude fyzická osoba preukazovať pokladničným dokladom vyhotoveným pokladnicou e-kasa klient.

Poskytnutie finančného príspevku podlieha aj ďalším podmienkam, ako napríklad vek žiadateľa, doklad preukazujúci úhradu nesmie byť vyhotovený po prekročení hraničnej odozvy (tzv. OFF-LINE doklad), na základe tohto istého pokladničného dokladu nebol ešte uplatnený nárok na príspevok a pod.

Ak bude táto novela zákona schválená v parlamente, mala by nadobudnúť účinnosť 15. 11 .2022.

Postup pri poskytnutí finančného príspevku na základe pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytuje finančný príspevok za úhradu určených tovarov alebo služieb, ktoré boli dodané alebo poskytnuté registrovanej fyzickej osobe, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok, ak sú splnené tieto podmienky:
 • žiadateľ je evidovaný v registri obyvateľov Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a dovŕšil 18 rokov veku,
 • žiadateľ preukáže úhradu za dodanie tovarov alebo poskytnutie služieb pokladničným dokladom o prijatí tržby vyhotoveným pokladnicou e-kasa klient a ak
 1. nejde o úhradu faktúry alebo jej časti,
 2. nie je pokladničným dokladom vyhotoveným po prekročení hraničnej doby odozvy (OFF-LINE DOKLAD) a
 3. na základe toho istého pokladničného dokladu nebol uplatnený nárok na príspevok,
 • určený tovar alebo služba na vyhotovenom pokladničnom doklade jednoznačne označené,
 • tovar bol dodaný alebo služba bola poskytnutá na osobnú spotrebu.
Príspevok poskytuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom finančného riaditeľstva. Finančné riaditeľstvo na účely vyplatenia príspevku prevádzkuje mobilnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej registruje žiadateľa, overuje splnenie podmienok, eviduje údaje z pokladničného dokladu, na základe ktorého bol vyplatený príspevok, eviduje každého žiadateľa, ktorému bol vyplatený príspevok a vykonáva iné činnosti v súvislosti s vyplatením príspevku.
Žiadateľ je na účely uplatnenia nároku na príspevok povinný sa zaregistrovať prostredníctvom aplikácie a udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov. Podmienky registrácie, rozsah údajov potrebných na registráciu a spôsob registrácie zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
Žiadateľ uplatňuje nárok na príspevok vložením unikátneho identifikátora dokladu, ktorý bol pridelený systémom e-kasa vo forme QR kódu, do aplikácie.
Ak podmienky splnené a nevznikli odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti uplatňovaného nároku na príspevok, finančné riaditeľstvo vyplatí žiadateľovi príspevok úhrnne do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom žiadateľ uplatnil nárok na príspevok. Ak vzniknú odôvodnené pochybnosti o oprávnenosti uplatňovaného nároku na príspevok, finančné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť žiadateľovi v lehote na vyplatenie príspevku. Finančné riaditeľstvo vyplatí žiadateľovi príspevok do desiatich dní odo dňa zistenia oprávnenosti uplatňovaného nároku. Ak finančné riaditeľstvo zistí, že nárok na príspevok bol žiadateľom uplatnený úplne alebo sčasti neoprávnene, príspevok nevyplatí alebo ho vyplatí v oprávnenej výške do desiatich dní odo dňa jej zistenia. O tejto skutočnosti finančné riaditeľstvo žiadateľa upovedomí.
Ak žiadateľ uplatňuje nárok na príspevok na základe pokladničného dokladu, ktorý nespĺňa podmienky, finančné riaditeľstvo o tejto skutočnosti informuje žiadateľa prostredníctvom aplikácie.
Na účely registrácie žiadateľa, vyplatenia a kontroly oprávnenosti vyplatenia príspevku môže finančné riaditeľstvo získavať a spracovávať údaje o žiadateľovi v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a údaje o uplatnených pokladničných dokladoch.
Daňový úrad alebo colný úrad môže u žiadateľa vykonať kontrolu oprávnenosti vyplateného príspevku. Na tento účel používa údaje získané od finančného riaditeľstva, ktoré je oprávnené vykonávať automatizované analytické posudzovanie rizikovosti žiadostí s využitím získaných údajov.
Žiadateľ je povinný vrátiť každý príspevok, ktorý mu bol vyplatený v rozpore s podmienkami na základe rozhodnutia vydaného daňovým úradom alebo colným úradom, ktorý zistil porušenie týchto podmienok. Ak bol žiadateľovi vyplatený príspevok na základe pokladničného dokladu, na ktorom bol označený iný tovar alebo iná služba ako tovar alebo služba ustanovené nariadením, sumu vyplateného príspevku za úhradu nesprávne označeného tovaru alebo služby je povinná vrátiť osoba, ktorej bol pridelený kód pokladnice e-kasa klient, na základe rozhodnutia vydaného daňovým úradom alebo colným úradom, ktorý túto skutočnosť zistil.
Nárok na príspevok zaniká, ak jeho vyplatenie na účet žiadateľa uvedený pri registrácii nie je možné.
Poskytnutie príspevku sa považuje za podporu poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu.
 
Ak osoba, ktorej bol pridelený kód pokladnice e-kasa klient, označí spôsobom ustanoveným nariadením vlády tovar alebo službu iné, ako ustanovené týmto nariadením, daňový úrad alebo colný úrad, ktorý toto porušenie zistil, uloží tejto osobe pokutu do výšky 500 eur, a to aj opakovane. Na uloženie pokuty sa vzťahuje daňový poriadok.

Vláda nariadením ustanoví

 • tovary a služby, za úhradu ktorých sa poskytuje príspevok,
 • spôsob jednoznačného označenia tovarov a služieb podľa písmena a) na pokladničnom doklade,
 • výšku príspevku,
 • obdobie vyhotovovania pokladničných dokladov, na základe ktorých si možno uplatniť nárok na príspevok,
 • obdobie uplatňovania nároku na príspevok.
 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

finančný príspevokrok 2022

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X