Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Obnovenie živnosti v roku 2021 a platenie odvodov – príklady

Obnovenie živnosti
Obnovenie živnosti Foto: Getty Images
5. januára 2021 Igor SurovčíkZdroj Podnikam.sk Tlačiť

V článku si na viacerých príkladoch vysvetlíme, aké odvody vás čakajú v roku 2021, ak si obnovíte pozastavenú živnosť.

Ak samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) preruší živnosť a po istom čase ju obnoví (pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky), prípadne svoju živnosť zruší a po istom čase si založí novú, odo dňa obnovenia živnosti, resp. založenia novej živnosti sa jej obnovuje aj povinnosť platiť mesačný preddavok na zdravotné poistenie a za istých podmienok aj platenie odvodov na sociálne poistenie.

Ak sa SZČO po ukončení pozastavenia živnosti obnoví povinnosť platiť sociálne odvody, začína ich uhrádzať v takej výške, v akej jej ich vypočítala Sociálna poisťovňa podľa posledného daňového priznania. Takýto postup sa uplatňuje od 1. januára 2011.

Do konca júna tohto roka sa pri posudzovaní toho, či sa SZČO obnoví platenie sociálnych odvodov, berie do úvahy hrubý príjem SZČO za rok 2019.

Obnovenie povinného platenia poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie sa pritom do 30. júna tohto roka (pri odloženom daňovom priznaní za rok 2020 do 30. septembra tohto roka) týka tých SZČO, ktorých hrubý príjem v daňovom priznaní za rok 2019 presiahol 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2020. Ide o sumu  6 078 eur.

Ak SZČO v roku 2019 podnikala a v daňovom priznaní za rok 2019 nevykázala hrubý príjem vyšší ako 6 078 eur, živnosť si obnoví alebo si založí novú živnosť do 30. júna tohto roka (resp. do 30. septembra tohto roka), sociálne odvody naďalej nemusí platiť.

Platenie povinných sociálnych odvodov sa do 30. júna tohto roka (resp. do 30. septembra tohto roka) neobnovuje ani tej SZČO, ktorá mala prerušenú živnosť celý rok 2019, a preto daňové priznanie za rok 2019 ani nepodávala.

Od 1. júla tohto roka sa už berie do úvahy hrubý príjem SZČO za rok 2020.

V prémiovej časti obsahu nájdete praktické príklady

Od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka sa povinnosť platiť sociálne odvody po skončení prerušenia živnosti obnoví tým SZČO, ktorých hrubý príjem v daňovom priznaní za rok 2020 presiahne 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2021. V tomto prípade je to suma 6 552 eur.

Tým SZČO, ktoré podnikali v roku 2020 a nedosiahli hrubý príjem vyšší ako 6 552 eur, sa tak po obnovení živnosti po 1. júli tohto roka neobnoví povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské poistenie.

Od 1. júla tohto roka sa povinnosť platiť sociálne poistenie neobnoví tej SZČO, ktorá si prerušila živnosť na celý rok 2020, a preto nepodáva daňové priznanie za minulý rok.

Príklad č. 1

Živnostník mal v roku 2019 hrubé príjmy 5 980,20 eura. Keďže boli pod hranicou pre vznik povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie (suma 6 078 eur za rok 2019), tak povinné sociálne odvody od 1. júla 2020 neplatí.

V roku 2020 tak platil len preddavok na poistné na zdravotné poistenie, a to v najnižšej možnej výške 70,91 eura mesačne.

Od 1. decembra 2020 si prerušil živnosť na pol roka, teda na obdobie od 1. decembra 2020 do 31. mája 2021.

Zdravotné odvody v tomto období za tohto živnostníka platí buď štát (ak sa evidoval ako nezamestnaný na úrade práce) alebo zamestnávateľ (ak si našiel prácu ako zamestnanec) alebo si ich živnostník počas prerušenia živnosti platí sám ako dobrovoľný platiteľ odvodov (na rok 2020 išlo o sumu 70,91 eura mesačne a na rok 2021 minimálne poistné predstavuje 76,44 eura mesačne).

Od 1. júna 2021 sa mu živnosť obnoví. Od tohto dňa bude vzhľadom na príjmy za rok 2019 povinný ako SZČO platiť preddavok na poistné na zdravotné poistenie, a to v najnižšej možnej mesačnej výške 76,44 eura (ide o minimálny preddavok platný v roku 2021). Povinné sociálne odvody od 1. júna 2021 naďalej neplatí.

Od 1. júla 2021 sa živnostníkovi opäť posúdi vznik povinnosti platiť sociálne odvody, a to podľa jeho hrubých príjmov za rok 2020.

Živnostník dosiahol za rok 2020 hrubé príjmy 6 495,30 eura. Keďže je pod hranicou pre vznik povinnosti platiť dôchodkové a nemocenské poistenie (od 1. júla 2021 je to suma 6 552 eur), sociálne odvody v období od 1. júla 2021 do 30. júna 2022 naďalej neplatí.

Príklad č. 2

Živnostník mal v roku 2020 hrubé príjmy 34 442,25 eura, základ dane 14 173,25 eura a zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie v sume 4 644,80 eura.

Od 1. júla 2021 sa mu z tohto základu dane vypočítajú povinné sociálne odvody.

Jeho vymeriavací základ určíme tak, že sčítame základ dane so zaplatenými odvodmi a výsledné číslo vydelíme číslom 12 (počet mesiacov v roku) a koeficientom 1,486.

Ide o nasledovný výpočet:

14 173,25 + 4 644,80/12/1,486 = 1 055,29 eura

Tomuto vymeriavaciemu základu prislúchajú odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie v sume 349,81 eura.

Sociálne odvody v tejto výške živnostník prvýkrát zaplatí za júl 2021 najneskôr do 8. augusta 2021.

Preddavok na poistné na zdravotné poistenie platí živnostník v roku 2021 podľa základu dane z roku 2019 napríklad vo výške 149,70 eura mesačne.

Od 1. septembra 2021 si preruší živnosť na pol roka, a preto za obdobie od 1. septembra 2021 do 28. februára 2022 sociálne odvody neplatí.

Zdravotné odvody bude v tomto období za tohto živnostníka platiť buď štát (ak sa eviduje ako nezamestnaný na úrade práce) alebo zamestnávateľ (ak si nájde prácu ako zamestnanec) alebo si ich musí živnostník počas prerušenia živnosti platiť sám ako dobrovoľný platiteľ odvodov (na rok 2021 ide o sumu 76,44 eura mesačne, suma minimálneho preddavku na rok 2022 zatiaľ nie je známa).

Od 1. marca 2022 svoju živnosť obnoví. Od tohto dňa je ako SZČO povinný platiť mesačný preddavok na poistné na zdravotné poistenie stanovený na rok 2022.

Ten mu pritom ešte v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020 vypočítala zdravotná poisťovňa podľa základu dane za rok 2020 k nemu pripočítala zaplatené sociálne a zdravotné odvody, súčet poisťovňa vydelila číslom 12 (počet mesiacov podnikania v roku 2020) a koeficientom 1,486 a výslednú hodnotu vynásobila číslom 0,14 (14-percentná odvodová sadzba).

Ide o tento výpočet:

(14 173,25 + 4 644,80/12/1,486) x 0,14 = 147,74 eura

Od 1. marca 2022 do 31. decembra 2022 tak bude táto SZČO platiť preddavok na zdravotné poistenie v sume 147,74 eura.

Za obdobie od 1. marca 2022 do 30. júna 2022 bude tiež opäť platiť povinné sociálne odvody, a to v pôvodnej sume pred prerušením živnosti, teda vo výške 349,81 eura mesačne.

Od 1. júla 2022 sa živnostníkovi opäť posúdi vznik povinnosti platiť sociálne odvody, a to podľa jeho hrubých príjmov za rok 2021.

Príklad č. 3

Živnostník mal v roku 2019 hrubé príjmy 27 348,27 eura, základ dane 4 164,05 eura a na sociálne a zdravotné odvody v roku 2019 vynaložil 2 825,40 eura.

Od 1. júla 2020 sa mu z tohto základu dane vypočítali povinné sociálne odvody. Jeho vymeriavací základ sa určil tak, že sa sčítal základ dane so zaplatenými odvodmi a výsledné číslo sa vydelilo číslom 12 (počet mesiacov v roku) a koeficientom 1,486.

Ide o nasledovný výpočet:

4 164,05+2 825,40/12/1,486 = 391,96 eura

Keďže jeho vypočítaný vymeriavací základ bol v roku 2020 nižší ako minimálny vymeriavací základ v sume 506,50 eura, sociálne odvody musel od 1. júla 2020 platiť z tohto minimálneho základu.

Minimálnemu vymeriavaciemu základu 506,50 eura prislúchajú sociálne odvody v sume 167,89 eura.

Mesačný preddavok na poistné na zdravotné poistenie platil živnostník v roku 2020 podľa základu dane za rok 2018, a to v minimálnej možnej výške 70,91 eura.

Od 1. septembra 2020 si prerušil živnosť na jeden rok a preto za obdobie od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2021 neplatí povinné sociálne odvody.

Zdravotné odvody bude v tomto období za tohto živnostníka platiť buď štát (ak sa eviduje ako nezamestnaný na úrade práce) alebo zamestnávateľ (ak si nájde prácu ako zamestnanec) alebo si ich musí živnostník počas prerušenia živnosti platiť sám ako dobrovoľný platiteľ odvodov (na rok 2020 ide o sumu 70,91 eura mesačne a na rok 2021 minimálne poistné predstavuje 76,44 eura mesačne).

Od 1. septembra 2021 svoju živnosť obnoví. Od tohto dňa je opäť povinný ako SZČO platiť preddavok na poistné na zdravotné poistenie stanovený na rok 2021.

Ten mu pritom ešte v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2019 vypočítala zdravotná poisťovňa podľa základu dane za rok 2019, k nemu pripočítala zaplatené sociálne a zdravotné odvody, súčet poisťovňa vydelila číslom 12 (počet mesiacov podnikania v roku 2019) a koeficientom 1,486 a výslednú hodnotu vynásobila číslom 0,14 (14-percentná odvodová sadzba).

Ide o tento výpočet:

(4 164,05 + 2 825,40/12/1,486) x 0,14 = 54,87 eura

Minimálnym mesačným preddavkom na zdravotné poistenie pre SZČO na rok 2021 je však suma 76,44 eura, a preto musí táto SZČO za obdobie od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021 platiť mesačný preddavok vo výške 76,44 eura.

Od 1. septembra 2021 sa živnostníkovi nanovo posúdi povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie, a to podľa hrubých príjmov za rok 2020.

Ak boli jeho hrubé príjmy za rok 2020 (január až august) nižšie ako 6 552 eur (hranica pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody platná od 1. júla 2021), tak sociálne odvody za obdobie od 1. septembra 2021 do 30. júna 2022 povinne neplatí.

Ak však hrubé príjmy živnostníka za rok 2020 presiahli sumu 6 552 eur, Sociálna poisťovňa mu nanovo k 1. septembru 2021 vypočíta vymeriavací základ a výšku odvodov podľa základu dane za rok 2020.

Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowobnovenie živnostiPrémiový obsahrok 2021

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Slovensko

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X