Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Parlament ide meniť viaceré daňové zákony

Ilustračné foto: SITA
15. júna 2015 Zdroj Podnikam.SK, MS Tlačiť

Jednou z najdôležitejších zmien bude zmena systému platenia DPH pre vybranú skupinu firiem.

Parlament čaká aj vládna novela zákona o dani z príjmov

Poslancov parlamentu čakajú na poslednej predprázdninovej schôdzi viaceré zmeny zákonov, ktoré ovplyvnia napríklad platenie dane z pridanej hodnoty, investovanie na kapitálovom trhu či elektronickú komunikáciu. Jednou z najdôležitejších zmien bude zmena systému platenia DPH pre vybranú skupinu firiem.

Tie s obratom pravdepodobne na úrovni do 100 tisíc eur budú môcť štátu odviesť daň až po tom, keď im odberatelia zaplatia za ich tovary a služby. Definitívne budú poslanci hlasovať o zmenách vo verejnom obstarávaní.

Zákonodarcovia rozhodnú na schôdzi aj o osude viacerých opozičných návrhov, ktorými chcú poslanci napríklad zjednodušiť elektronické doručovanie dokladov a potvrdení zamestnancom, rozšíriť možnosť použitia časti zaplatenej dane či umožniť darcom krvi znížiť si základ dane. Na základe ďalšieho návrhu by sa mal znížiť počet firiem, ktoré sú povinné platiť daňové licencie.

Opoziční poslanci chcú presadiť aj možnosť jednorazovo odpísať elektromobil či znížiť sadzbu DPH na vybrané potravinárske výrobky. Celkovo poslanci z opozičných lavíc predložili na júnové rokovanie parlamentu päť návrhov na zmenu zákona o dani z príjmov a tri novely zákona o dani z pridanej hodnoty.

Podnikam.sk vám prináša prehľad vybraných zmien zákonov, o ktorých poslanci rozhodnú na júnovej schôdzi, ktorá má začiatok v utorok 16. júna.

Vládna novela zákona o dani z pridanej hodnoty – prvé čítanie

Ministerstvo financií chce touto novelou zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností zavedením možnosti posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa.

Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby bola pôvodne vládou odsúhlasená pre firmy s ročným obratom nižším ako 75 000 eur. Minister financií Peter Kažímír sa ešte pred začiatkom rokovania parlamentu  stretol s predstaviteľmi Slovenského živnostenského zväzu a zástupcami stavebných podnikateľov, s ktorými sa dohodol na zvýšení tejto hranice na 100 000 eur.

» Vládna novela zákona o správe daní

» Vládna novela zákona o dani z príjmov

» Vládna novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Vládna novela zákona o správe daní – prvé čítanie

Rezort financií pripravil v tejto novele zmeny s cieľom motivovať daňové subjekty k riadnemu a včasnému plneniu daňových povinností. V novele sa upravujú sankcie zohľadňujúce časové hľadisko pri dodatočnom priznaní a vyrubení správnej výšky dane.

Zároveň ministerstvo navrhuje možnosť podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí daňovej kontroly v lehote 15 dní, ktorého podanie bude mať za následok uloženie nižšej sankcie než v prípade vyrubenia dane správcom dane na základe výsledkov daňovej kontroly.

 • Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2016, okrem niektorých bodov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2016.
 • Viac tu

Vládna novela zákona o dani z príjmov – prvé čítanie

Jedným z hlavných cieľov tejto novely je zvýšenie daňovej motivácie obyvateľstva investovať na kapitálovom trhu. Rezort financií navrhuje zavedenie oslobodenia na príjmy z prevodu cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu po uplynutí časového testu 1 rok.

Novelou ministerstvo taktiež pokračuje v boji proti daňovým únikom a to napríklad prostredníctvom spresnenia uplatňovania daňových výdavkov.

 • Novela má účinnosť stanovenú od 31. decembra 2015, okrem niektorých článkov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
 • Viac tu

Vládna novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov – prvé čítania

Po zavedení nového systému tlače a distribúcie kontrolných známok v minulom roku prichádza rezort financií s dvojicou noviel zákonov, ktorými chce reagovať na poznatky z praxe. V prípade spotrebnej dane z alkoholických nápojov chce ministerstvo presnejšie vymedziť práva a povinnosti štátnej tlačiarne a Finančného riaditeľstva SR.

V prípade druhej novely navrhuje rezort napríklad upraviť zdaňovanie cigár a cigariek tak, aby bol pre tento tabakový výrobok základ dane vyjadrený v kilogramoch a ustanoviť sadzbu dane na cigary a cigarky na kilogram tohto výrobku.

 • Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov má účinnosť stanovenú od 1. novembra 2015.
 • Účinnosť novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov je s výnimkou niektorých ustanovení navrhnutá taktiež od 1. novembra 2015.
 • Viac tu a tu

Vládna novela zákona o e-Governmente – prvé čítanie

Na základe tejto novely sa okrem iného posúva aj termín automatickej aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby, a to zo začiatku augusta tohto roka do budúceho roka. Do termínu povinnej aktivácie je aktivácia schránky na doručovanie dobrovoľná.

 • Novela má s výnimkou viacerých ustanovení účinnosť stanovenú od 1. septembra 2015.
 • Viac tu 
 

Vládna novela zákona o verejnom obstarávaní – druhé čítanie

Jedným z hlavných cieľov tejto novely je vytvorenie verejného registra konečných užívateľov výhod subjektov, ktoré získavajú zákazky z verejného obstarávania. Podstatou navrhovanej právnej úpravy je zákonná požiadavka, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu vo verejnom obstarávaní s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie zapísaných konečných užívateľov výhod.

 • Novela má účinnosť stanovenú pätnástym dňom odo dňa vyhlásenia, okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015.
 • Viac tu

Vládny návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Cieľom tohto návrhu zákona je zabezpečiť legislatívne prostredie pre zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

 • Zákon má účinnosť stanovenú od 1. októbra 2015.
 • Viac tu

Opozičné návrhy na zmenu zákona o dani z príjmov – prvé čítania

► Poslanec Viliam Novotný chce uľahčiť situáciu zamestnávateľom zjednodušením elektronického doručovania dokladov a potvrdení zamestnancom.

► Rozšíriť existujúcu možnosť daňovej asignácie, t. j. poukázania časti zaplatenej dane daňovníkom inej osobe, v tomto prípade svojmu rodičovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, navrhujú poslanci KDH Július Brocka a Alojz Přidal.

► Návrh na zmenu zákona o dani z príjmov predložili aj Miroslav Kadúc a Edita Pfundtner, ktorí chcú umožniť darcom krvi znížiť si základ dane o 33 eur za každú účasť na darovaní krvi, najviac však v rozsahu troch účastí v priebehu jedného zdaňovacieho obdobia.

► Poslanec Ivan Švejna chce ďalšou novelou rozšíriť negatívny výpočet subjektov, ktoré nie sú povinné platiť daňovú licenciu, a to o podnikateľa, ktorý za príslušné zdaňovacie obdobie nedosiahol zdaniteľné príjmy a neuplatnil si žiadne daňové výdavky.

► Jednorazovo odpísať elektromobil navrhujú v ďalšej novele poslanci Juraj Droba, Mikuláš Huba, Miroslav Kadúc a Martin Poliačik. 

Opozičné návrhy a na zmenu zákona o dani z pridanej hodnoty – prvé čítania

► Poslanec Ľudovít Kaník navrhuje, aby platiteľ dane mal povinnosť zaplatiť DPH len za faktúry, ktoré mu boli uhradené.

► Martin Chren, Juraj Miškov, Jozef Kollár a Daniel Krajcer chcú ďalšou novelou do praxe zaviesť zníženú sadzbu DPH na potraviny a na výrobu a dodávku plynu, elektriny, teplej vody, paliva a tepelnej energie pre domácnosti, a to vo výške 13 %.

► Znížiť sadzbu DPH v prípade vybraných potravinárskych výrobkov a iných presne špecifikovaných produktov na 10 % navrhujú aj poslanci Alojz Hlina a Marián Radošovský.

 

Novela zákona o službách zamestnanosti Pavla Zajaca, Júliusa Brocku, Moniky Gibalovej a Jána Hudackého – prvé čítanie

Cieľom novely je podľa predkladateľov prispôsobiť niektoré aktívne opatrenia na trhu práce požiadavkám a potrebám aplikačnej praxe. Poslanci KDH navrhujú zmeny v príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie či v príspevku na presťahovanie za prácou.

 • Účinnosť má novela navrhnutú od 1. januára 2016.
 • Viac tu

Novela Zákonníka práce Júliusa Brocku a Jána Figeľa – prvé čítanie

Poslanci KDH chcú predĺžením ochrannej doby zamestnankyne a zamestnanca na rodičovskej dovolenke zvýšiť právnu ochranu zamestnaných rodičov pri starostlivosti o maloleté nezaopatrené dieťa a tým zlepšiť životné podmienky rodín s deťmi. Konkrétne chcú presadiť zákaz výpovede počas šiestich mesiacov po návrate do zamestnania z rodičovskej dovolenky.

 • Novela má účinnosť navrhnutú od 1. septembra  2015.
 • Viac tu

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii Jána Hudackého, Jána Figeľa, Pavla Zajaca a Jozefa Bobíka – prvé čítanie

Novelou chcú predkladatelia zmeniť postavenie ekonomicky slabších veriteľov, a to pri hlasovaní na schôdzi veriteľov. Taktiež chcú napríklad obmedziť výšku tej časti oddelených podstát zabezpečených veriteľov, ktoré sa dostanú do peňažnej formy, na úroveň percenta zabezpečených pohľadávok zo všetkých pohľadávok voči úpadcovi.

 • Účinnosť má novela stanovenú od 1. januára 2016.
 • Viac tu

Novela zákona o verejnom obstarávaní Alojza Hlinu – prvé čítanie

Poslanec Alojz Hlina navrhuje, aby v prípade zmlúv s hodnotou zákazky nad 100 mil. eur bolo podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy aj prijatie uznesenia Národnej rady SR o súlade tejto zmluvy s verejným záujmom.

 • Účinnosť novely je navrhnutá na 1. november 2015. 
 • Viac tu

eBooky:

Po absolvovaní Obchodnej akadémie vo Svidníku pokračoval v štúdiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2007, ešte popri štúdiu, začal pracovať ako redaktor pre ekonomickú redakciu agentúry SITA. Venoval sa hlavne makroekonomike, financiám a investovaniu. Ekonomickému svetu ostal verný a po niekoľkých rokoch v agentúre prešiel na pozíciu editora a neskôr šéfeditora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X