Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

SZČO si musia od júla 2015 vypočítať novú výšku sociálnych odvodov

Zástava Sociálnej poisťovne
Ilustračné foto: SITA
30. júna 2015 Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Novú sumu poistného si určia podľa základu dane za rok 2014, pričom povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2015 je priamo už na SZČO, na rozdiel od vzťahu zamestnávateľa voči zamestnancovi.

Nanovo vypočítané poistné je splatné najneskôr do 8. augusta

Aktualizácia 2.7. 2015:

Zmenu výšky odvodov oznámi SZČO Sociálna poisťovňa listom.

Povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si musia vypočítať novú výšku poistného na sociálne poistenie, ktoré budú platiť za obdobie od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka.

Novú sumu poistného si určia podľa základu dane za rok 2014, a to podľa pravidiel platných pre tento rok, ktoré ešte v roku 2012 zaviedla vláda Roberta Fica. Nanovo vypočítané poistné je splatné najneskôr do 8. augusta (poistné za júl).

Povinnosť vypočítať si výšku sociálnych odvodov sa týka nielen tých SZČO, ktoré poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie už v súčasnosti povinne platia, ale aj tých SZČO, ktorým povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie vznikne od 1. júla tohto roka.

E-booky:

Kto je SZČO?

To, či je niekto samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), podľa pravidiel platných od 1. júla minulého roka, už nezávisí od toho, či je registrovaný na daňovom úrade. Postavenie SZČO má osoba automaticky vtedy, ak dosahuje príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Táto zmena sa týka najmä autorov a umelcov, ktorí nie sú registrovaní na daňovom úrade. Aj bez daňovej registrácie majú postavenie SZČO v prípade, ak majú príjmy z podnikania.

S touto zmenou súvisí aj zánik povinnosti platiť sociálne poistenie. Autori a umelci sa v Sociálnej poisťovni odhlasujú z povinného platenia odvodov na základe čestného vyhlásenia o tom, že prestali vykonávať svoju činnosť.

Kto bude, a kto nebude od júla platiť povinné sociálne odvody?

Kto je povinný platiť sociálne poistenie? Ak SZČO v súčasnosti povinné sociálne odvody neplatí a jej hrubý príjem (bez odpočítania výdavkov) vlani presiahol 4 944 eur (12-násobok aktuálneho minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 412 eur), od 1. júla tohto roka jej vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie.

Pre SZČO, ktoré v súčasnosti platia poistné do Sociálnej poisťovne povinne a ich hrubý príjem v minulom roku nepresiahol 4 944 eur, od 1. júla tohto roka povinnosť platiť poistné zaniká. Ak je SZČO v súčasnosti povinná platiť poistné do poisťovne a jej vlaňajší hrubý príjem prekročil 4 944 eur, pokračuje v platení poistného aj naďalej.

Vznik a zánik povinnosti platiť odvody oznámi Sociálna poisťovňa

Od začiatku tohto roka už SZČO nemajú pri platení sociálnych odvodov prihlasovaciu, ani odhlasovaciu povinnosť. Vznik povinnosti platiť sociálne odvody totiž podnikateľom oznamuje Sociálna poisťovňa. Poisťovňa takisto podnikateľovi oznámi sumu vymeriavacieho základu, výšku poistného, ktoré má SZČO začať platiť, dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k plateniu poistného.

Takýto list SZČO dostane najneskôr do 20 dní od vzniku povinného poistenia, teda do 20. júla tohto roka.

Sociálna poisťovňa nad rámec zákona o sociálnom poistení oznamuje SZČO aj zánik jej povinného sociálneho poistenia, a to do 20 dní od zániku, teda takisto do 20. júla tohto roka.

SZČO s odloženým daňovým priznaním

Ak SZČO v tomto roku oznámila daňovému úradu, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania za rok 2014, vznik, pokračovanie a zánik povinného sociálneho poistenia sa jej bude podľa vlaňajších príjmov posudzovať až k 1. októbru tohto roka.

Ak mala takáto SZČO vlani hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov vyšší ako 4 944 eur, musí si k 1. októbru tohto roka prepočítať výšku odvodov podľa základu dane za minulý rok a prípadnú novú sumu odvodov zaplatí prvýkrát za október so splatnosťou do 9. novembra tohto roka.

Za obdobie od júla do septembra tohto roka táto SZČO platí sociálne odvody v rovnakej výške, v akej ich uhrádzala za obdobie do konca júna tohto roka, kedy mala povinnosť platiť sociálne poistenie.

Aj pri odloženom daňovom priznaní vznik povinnosti platiť sociálne odvody podnikateľom oznamuje Sociálna poisťovňa. List so sumou vymeriavacieho základu, výškou poistného, ktoré má SZČO začať platiť, dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k úhrade poistného dostane SZČO v takomto prípade do 20. októbra tohto roka.

Takisto do 20. októbra tohto roka dostane SZČO list o tom, že jej k 1. októbru tohto roka zanikla povinnosť platiť sociálne odvody (ak jej hrubý príjem za vlaňajšok nepresiahol 4 944 eur).

Minimálny vymeriavací základ

SZČO nesmú zabúdať na to, že pre nich existuje minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie. Ak by si vymeriavací základ vypočítali na úrovni, ktorá je nižšia ako minimálny vymeriavací základ, aj tak musia platiť poistné z minimálneho vymeriavacieho základu. Ten je do konca tohto roka na úrovni 412 eur.

Tomuto vymeriavaciemu základu prislúcha minimálne poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie 136,57 eura.

Táto suma sa skladá z poistného na nemocenské poistenie (sadzba 4,4%) v hodnote 18,12 eura a zvyšných 118,45 eura tvorí poistné na dôchodkové poistenie (starobné poistenie 18% + invalidné poistenie 6% + rezervný fond solidarity 4,75% = sadzba 28,75 %).

Od 1. januára budúceho roka bude minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov v sume 429 eur. Minimálne sociálne odvody tak pre SZČO dosiahnu 142,2 eura.

Dôchodkové poistenie sa pritom skladá zo starobného a invalidného poistenia a z odvodu do rezervného fondu solidarity.

Maximálny vymeriavací základ

Maximálny vymeriavací základ je od 1. januára tohto roka pre všetky druhy poistenia v jednotnej výške 4 120 eur. Ak si SZČO vypočíta vymeriavací základ presahujúci túto sumu, platí poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie maximálne zo spomínaných 4 120 eur.

Maximálne poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie pre SZČO tak dosahuje 1 365,78 eur.

Od 1. januára budúceho roka bude maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov v sume 4 290 eur. Maximálne sociálne odvody tak pre SZČO dosiahnu 1 422,13 eur.

Výpočet poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie

Pri určení výšky poistného sa najprv vypočíta vymeriavací základ na platenie odvodov. Postupuje sa podľa pravidiel, ktoré zaviedla vláda Roberta Fica ešte v roku 2012.

Tak ako v minulosti sa vychádza zo základu dane (riadok 43 v daňovom priznaní-príjmy znížené o výdavky, bez odpočítania nezdaniteľných súm). K tomuto základu dane  sa pripočíta suma zaplatených povinných odvodov na sociálne a zdravotné poistenie (do konca roka 2012  pritom zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie nezvyšovali základ pre výpočet sociálnych odvodov).

Výsledný súčet základu dane a zaplatených odvodov sa nevydelí počtom mesiacov podnikania danej osoby v minulom roku, ale celkovým počtom mesiacov v roku.

Koeficient, ktorý sa používa pri výpočte vymeriavacieho základu SZČO, sa v tomto roku poslednýkrát znižuje, a to z vlaňajších 1,6 na definitívnych 1,486. (Do konca roka 2012 sa pritom používal koeficient 2 a v roku 2013 koeficient 1,9). Znižovanie koeficientu znamená, že časti SZČO s relatívne vyšším základom dane stúpne vymeriavací základ, a tým aj samotné sociálne odvody.

Do vymeriavacieho základu SZČO sa nezahŕňajú príjmy, ktoré nesúvisia s jej činnosťou. Ide o poistné zaplatené na dobrovoľné poistenie a príspevky na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie, príjem osobného asistenta ako aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Základ dane na účely vymeriavacieho základu sa tak zníži o príjmy a výdavky spojené s výkonom činnosti osobného asistenta a o príjmy a výdavky zo zahraničia, ktoré nie sú rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu SZČO.

Vymeriavací základ SZČO vypočítame tak, že spočítame základ dane (uvedený v riadku 43 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014) a sumu zaplateného poistného na povinné zdravotné a sociálne poistenie v roku 2014 (Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona-uvedené v daňovom priznaní pod Tabuľkou č. 1 za VI. Oddielom-výpočet základu dane z príjmov z podnikania).

Výsledný súčet týchto dvoch súm vydelíme dvanástimi (počtom mesiacov v roku) a koeficientom 1,486 (platným na rok 2015). Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Tip: Kalkulačka na výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne od júla 2015

Platenie poistného

SZČO platí poistné na číslo účtu jej príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Čísla účtov nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Platba musí obsahovať správny variabilný a špecifický symbol. Variabilný symbol je číslo, ktoré SZČO pridelila Sociálna poisťovňa.

Špecifický symbol označuje obdobie, resp. rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému patrí platba. Ide o označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka, za ktorý sa poistné na sociálne poistenie platí, v tvare MMRRRR (napríklad za júl 2015 je v tvare 072015).

Pozor: Ak SZČO uhrádza poistné trvalým príkazom z účtu, ako špecifický symbol zadá číslo 88.

Príklady

Príklad č. 1:

 SZČO začala podnikať od 1. septembra 2014. Za štyri mesiace podnikania v roku 2014 vykázala v daňovom priznaní hrubý príjem (príjem pred odpočítaním výdavkov) v sume  8 500 eur,  základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, neznížený o nezdaniteľné sumy) v hodnote 2  000 eur, na zdravotných odvodoch zaplatila 225,40  eura, sociálne odvody neplatila.

Jej hrubý príjem vo výške 8 500 eur prekročil hranicu pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody, ktorá je na rok 2015 v sume 4 944  eur. Táto SZČO tak bude povinná za obdobie od 1. júla 2015 začať platiť odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie.

Sociálna poisťovňa zašle podnikateľovi najneskôr 20. júla tohto roka list, v ktorom mu oznámi vznik povinnosti začať platiť sociálne odvody, sumu vymeriavacieho základu, výšku poistného, ktoré má SZČO začať platiť, dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k plateniu poistného.

Vymeriavací základ Sociálna poisťovňa určí tak, že spočíta základ dane a zaplatené odvody a výslednú sumu vydelí číslom 12 (počet mesiacov v roku, nie počtom mesiacov podnikania) a koeficientom 1,486 (znížený koeficient platný na rok 2015).

2 000+225,40/12/1,486 čo je 124,80 eura

Vypočítaný vymeriavací základ v sume  124,80 eura je nižší ako zákonom stanovený minimálny vymeriavací základ.  Ten na rok 2015 dosahuje 412 eur. Táto SZČO preto musí za obdobie od 1. júla 2015 do 31. decembra 2015 platiť poistné zo základu 412 eur a od 1. januára 2016 z minimálneho základu 429 eur.

Po určení vymeriavacieho základu si SZČO vypočíta jednotlivé sumy poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie. Sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol nasledovne:

  • poistné na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu 412 eur = 18,12 eura,
  • poistné na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu 412 eur =  74,16 eura,
  • poistné na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu 412 eur = 24,72 eura,
  • poistné do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu 412 eur = 19,57  eura.

Za obdobie od 1. júla 2015 do 31. decembra 2015 tak  platí táto samostatne zárobkovo činná osoba poistné na sociálne poistenie spolu v sume 136,57  eura mesačne a od 1. januára 2016 vo výške 142,2 eura mesačne.

Poistné musí SZČO prvýkrát zaplatiť za júl, najneskôr do 10. augusta 2015 (8. augusta je sobota, a preto sa splatnosť poistného posúva na pondelok 10. augusta). 

Príklad č. 2:

SZČO začala podnikať ešte v roku 2010 a v súčasnosti platí do Sociálnej poisťovne povinné dôchodkové a nemocenské poistenie.

Za rok 2014 mala hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov v sume 12 450 eur,  základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, neznížený o nezdaniteľné sumy) 5 000 eur, na sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatila 2 227,40 eura.

Jej hrubý príjem vo výške 12 450 eur prekročil hranicu pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody, resp. pre pokračovanie v povinnom platení odvodov, ktorá je na rok 2015 v sume 4 944  eur. Táto SZČO tak bude pokračovať v povinnom platení sociálnych odvodov aj po 1. júli tohto roka.

Vymeriavací základ si určí tak, že spočíta základ dane a zaplatené odvody a výslednú sumu vydelí číslom 12 (počet mesiacov v roku, nie počtom mesiacov podnikania) a koeficentom 1,486 (znížený koeficient platný na rok 2015).

5 000+2 227,40/12/1,486 čo je 408,11 eura

Vypočítaný vymeriavací základ v sume 408,11 eura je nižší ako zákonom stanovený minimálny vymeriavací základ. Ten pre rok 2015 dosahuje 412 eur. Táto SZČO preto musí za obdobie do konca tohto roka platiť poistné zo základu 412 eur a od začiatku budúceho roka zo základu 429 eur.

Po určení vymeriavacieho základu si SZČO vypočíta jednotlivé sumy poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie. Sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol nasledovne:

  • poistné na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu 412 eur = 18,12 eura,
  • poistné na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu 412 eur =  74,16 eura,
  • poistné na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu 412 eur = 24,72 eura,
  • poistné do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu 412 eur = 19,57  eura.

Za obdobie od 1. júla 2015 do 31. decembra 2015 tak platí táto samostatne zárobkovo činná osoba poistné na sociálne poistenie spolu v sume 136,57 eura mesačne a za obdobie od 1. januára 2016 vo výške 142,20 eura mesačne.

Príklad č. 3:

SZČO začala podnikať v roku 2013 a od 1. júla 2014  platí do Sociálnej poisťovne povinné dôchodkové a nemocenské poistenie. Za rok 2014 mala hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov v sume 4 450 eur,  základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, neznížený o nezdaniteľné sumy) v sume 550 eur a na povinných sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatila vlani 2 227,40 eura.

Jej hrubý príjem vo výške 4 450 eur podliezol hranicu pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody, resp. pre pokračovanie v povinnom platení odvodov, ktorá je v tomto roku v sume 4 944  eur. Tejto SZČO tak od 1. júla 2015 zaniká povinnosť platiť odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie. Posledné povinné sociálne odvody tak SZČO zaplatí za jún tohto roka so splatnosťou do 8. júla tohto roka.

Zánik povinnosti platiť sociálne odvody podnikateľovi oznámi Sociálna poisťovňa listom, a to najneskôr do 20. júla tohto roka.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťPodnikamPodnikám ako dôchodcaPodnikám ako zdravotne postihnutýPodnikám na materskejPodnikám popri práciPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X