Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Poznajú štatutári obchodných spoločností všetky zákonné možnosti ako znížiť základ dane?

SXC.hu
10. decembra 2010 Tlačiť

Vo väčšine obchodných spoločností je účtovníctvo a ekonomika spoločnosti spracovávaná interne alebo prostredníctvom externej účtovnej spoločnosti. Umením účtovníka nie je len zaúčtovať všetky potrebné účtovné prípady, ale hlavne informovať štatutára/rov spoločnosti o výsledku hospodárenia spoločnosti a jeho transformácii na základ dane z príjmov. Štatutári by mali vedieť, aké možnosti transformácie výsledku hospodárenia na čo najnižší základ dane môžu v rámci platnej legislatívy využiť.

 

Modelový príklad optimalizácie dane z príjmov v obchodnej spoločnosti so zamestnancami  pracovnom pomere

Spoločnosť Príklad s.r.o. sa zaoberá obchodnou činnosťou maloobchodom a veľkoobchodom v oblasti cukroviniek spojenou aj so samotnou výrobou distribuovaného tovaru.

V prípade právnickej osoby neexistuje oslobodenie od povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb. Taktiež obchodná spoločnosť nemá možnosť ako fyzická osoba uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane ani iné úľavy na rodinných príslušníkov a deti. Obchodná spoločnosť tiež na rozdiel od podnikateľa fyzickej osoby nemá možnosť vybrať si, či bude viesť účtovníctvo alebo si náklady uplatní paušálnym spôsobom. Obchodné spoločnosti majú zo zákona povinnosť viesť podvojné účtovníctvo.

 

Výnosy spoločnosti  za rok 2010 predstavovali čiastku 259 500 €, zamestnáva  200 zamestnancov na pracovný pomer. Náklady zaúčtované v účtovníctve spoločnosti predstavujú čiastku 166 800 €.

 

Aj v obchodných spoločnostiach je možné využívať  tzv. daňovú optimalizáciu, teda  využívať legálne opatrenia a predpisy  v rámci platnej legislatívy, prostredníctvom ktorých si môže účtovná jednotka znížiť svoj základ dane, daň a preddavky na daň z príjmov. 

Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti predstavuje momentálne čiastku:

 

Výnosy spoločnosti 259 500 €
Náklady spoločnosti 166 800 €
Výsledok hospodárenia 92 700 €

Štyria konatelia spoločnosti  sa zamysleli nad tým, aké náklady mali ešte v súvislosti s dosiahnutím výnosov spoločnosti  a aké možnosti  zníženia výsledku hospodárenia majú k dispozícii podľa súčasne platnej legislatívy:

Používanie vlastných motorových vozidiel konateľov nezaradených v obchodnom majetku spoločnosti

Konatelia sú podľa zákona o cestovných náhradách v rovnakom postavení ako zamestnanci a teda majú rovnaký nárok na stravné a náhrady za používanie súkromného motorového vozidla.

Rozdielom oproti fyzickým osobám (podnikateľom) je, že súkromné vozidlá zamestnancov a teda aj konateľov spoločnosti nemusia byť ohlasované na daňovom úrade, avšak je potrebné aby spoločnosť podala do 31.1. nasledujúceho roku daňové priznanie k motorovým vozidlám a uhradila daň za kalendárne mesiace, v ktorých boli takéto vozidlá používané na pracovné cesty.

Opravné položky k neuhradeným pohľadávkam

Tvorbu opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a  ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov je možné uznať ako daňový výdavok v prípade ak po dobe splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako: 

  1. 12 mesiacov, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
  2. 24 mesiacov, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
  3. 36 mesiacov, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.

 

Oslobodené príjmy

Počas roku pracovali náhodne pre spoločnosť rôzne fyzické osoby na drobné príležitostné druhy prác.  Tieto osoby bežne nevykonávajú činnosť, ktorú vykonávali  pre spoločnosť ani v zamestnaní ani v rámci iného spôsobu dosahovania príjmov.

 

» Viac o zamestnávaní príležitostných pracovníkov

 

Napríklad prídu rozdať do poštových schránok propagačné letáčiky na akciu, lepiť obálky s ponukou pre odberateľov ….. Konatelia spoločnosti  majú možnosť s takýmito osobami uzatvoriť jednorazové zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, napríklad zmluvu o dielo alebo mandátnu zmluvu a vyplatiť im odmenu, ktorá bude pre neho preukázateľným výdavkom použitým na dosiahnutie príjmov.

Pre tieto osoby je takýto zdaniteľný príjem príjmom, ktorý sa potom zdaní podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov ako príjem z príležitostnej činnosti. Tu je možné využiť oslobodenie od dane – daň z takýchto príjmov sa platí až od kumulovaného príjmu nad hranicou 5-násobku životného minima, pre rok 2010 teda nad hranicou 925,95 €. Do čiastky 925,95 € nemusia tieto osoby príjem zdaňovať ani uvádzať v daňovom priznaní.

Odmena štatutárom bez pracovného pomeru

Spoločníci obchodných spoločností môžu vystupovať voči obchodnej spoločnosti v rôznych postaveniach, či už ako zamestnanec, spoločník ktorý je zároveň štatutárnym zástupcom (konateľom) a poberá odmenu za výkon svojej funkcie alebo ako spoločník, ktorému sa vypláca podiel na zisku dosiahnutý v obchodnej spoločnosti.

 

» Ako môže spoločník vystupovať vo firme? Aké platí odvody?

 

Konateľom môže byť aj osoba, ktorá nie je zároveň spoločníkom obchodnej spoločnosti a tiež môže poberať odmenu za výkon funkcie konateľa.

Z pohľadu zákona o dani z príjmov je tento príjem považovaný za príjem zo závislej činnosti (§ 5 ZDP). Spoločnosť teda nie je jeho zamestnávateľ, ale je potrebné aby sa registrovala na daňovom úrade za platiteľa dane zo závislej činnosti, a to ku dňu, ku ktorému vznikla povinnosť vyplatiť príjem. Táto povinnosť musí byť splnená najneskôr do 15 dní od vzniku povinnosti zrážať daň alebo preddavky na daň.

Pokiaľ má spoločník podpísané vyhlásenie a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane, príjem sa bude vždy zdaňovať preddavkom na daň z príjmov (§ 35 ZDP), pokiaľ spoločník vo vyhlásení uviedol, že si neuplatňuje nezdaniteľnú časť dane a jeho zdaniteľný príjem nepresiahne čiastku 165,97 € bude daň zo závislej činnosti vybraná zrážkou (§ 43 ZDP), pokiaľ je výška jeho zdaniteľného príjmu vyššia, zdaní sa preddavkom na daň z príjmov (§ 35 ZDP).

 

Odvody konateľa

Z hľadiska odvodov do zdravotnej poisťovne je konateľ spoločnosti bez pracovného pomeru posudzovaný ako zamestnanec s príjmom zo závislej činnosti.

 

Vymeriavacím základom pre odvody do zdravotnej poisťovne je príjem zo závislej činnosti a výška odvodu je 4% pre zamestnanca a 10% pre zamestnávateľa.  Platí tu maximálny vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne a teda aj maximálna výška odvodu.

 

Podľa zákona o sociálnom poistení sa z odmien za výkon funkcie členov štatutárnych orgánov spoločností a družstiev neplatí poistné do Sociálnej poisťovne. Takýmto spôsobom môže spoločnosť vyplatiť na konci roku odmenu štyrom štatutárom za výkon ich činnosti vo výške 4 x 4025,70 € bez toho, aby v konečnom dôsledku štatutári pokiaľ nemajú iné príjmy zaplatili čo len euro dane z príjmov.

Konatelia spoločnosti majú ďalej možnosť využiť

  • nákup dlhodobého hmotného majetku, ktorý bude mať k 31.12. evidovaný v evidencii majetku a uplatniť si v daňových výdavkoch alikvótnu výšku odpisu daného majetku (napr. automobil),
  • nakúpiť hmotný majetok ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 € a doba používania nižšia ako jeden rok a uplatniť si ho v daňových výdavkoch v plnej výške,
  • prerušenie odpisov,
  • umorenie straty za predchádzajúce účtovné obdobia.

jl

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

10aug8:30Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

10aug8:30Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X