Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Pracujete v noci? Prináleží vám nočný príplatok

Thinkstockphotos 155307550.jpg
Thinkstock
6. októbra 2016 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Nočný príplatok prináleží každému zamestnancovi, ktorý má uzatvorenú pracovnú zmluvu v rámci riadneho pracovného pomeru. Za prácu v noci priznáva Zákonník práce tzv. mzdové zvýhodnenie.

Zákonník práce pozná nočný príplatok, niekedy nazývaný aj príplatok za prácu v noci. Technicky ide o mzdové zvýhodnenie, ale efekt je rovnaký, pretože tento príplatok sa počíta do hrubej mzdy, z ktorej sa následne odvádzajú odvody a dane. Kto pracuje v noci, má nárok na toto zvýhodnenie v prípadoch a za podmienok, ktoré definuje presne Zákonník práce.

Čo je nočný príplatok a čo je nočná práca

Nočný príplatok je príplatok k mzde vo forme mzdového zvýhodnenia, čo znamená, že okrem dohodnutej hodinovej mzdy prináleží počas nočných hodín zamestnancovi za prácu aj tento príplatok navyše. Nie je to teda tak, že namiesto riadnej mzdy sa vypláca mzdové zvýhodnenie, ale toto zvýhodnenie sa vypláca k riadnej mzde.

Úlohou príplatku je zabezpečiť zvýhodnenie takejto práce pre zamestnanca a zároveň motivovať zamestnávateľa finančnou cestou, aby nočnú prácu využíval naozaj len v nevyhnutných prípadoch, pretože ho to bude stáť viac, ako práca počas dňa.

Pod pojmom nočná práca sa myslí práca vykonávaná v čase od 22:00 do 06:00. Zároveň ale platí, že do nočnej práce sa počítajú len tie odpracované hodiny, ktoré boli odpracované práve v tomto intervale.

Zamestnancom v noci:

 • sa myslí taký zamestnanec, ktorý vykonáva pravidelné práce v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich počas nočného času,
 • prípadne ide o takého zamestnanca, ktorý pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín ročne.

Pracovisko, kde sa vykonáva nočná práca, musí byť vybavené prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a zároveň aj prostriedkami na privolanie rýchlej lekárskej pomoci. Tieto prostriedky musí zabezpečiť zamestnávateľ na vlastné náklady.

To, kde sa najčastejšie vykonáva nočná práca, ukazuje aj nasledujúca infografika:

Praca v noci.jpg

Nočná zmena a práca len za istých podmienok

Zamestnávanie v noci sa môže uskutočniť len v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, ktoré sa vzťahujú na nočnú prácu. Zamestnanec pracujúci v noci sa musí podrobiť posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na takúto prácu ešte pred jej zaradením a následne aspoň raz za rok. Ak sa u neho objavia zdravotné poruchy, zamestnávateľ je povinný mu takéto posúdenie znova zabezpečiť.

Rovnako platí aj v prípade tehotných žien, dojčiacich žien a matiek do 9. mesiaca po pôrode, že pred ich prípadným zaradením na pracovné miesto, kde budú pracovať aj počas nočných hodín, je potrebné, aby sa podrobili lekárskemu posúdeniu pre spôsobilosť vykonávať takúto prácu. Všetky náklady na akékoľvek spomínané posúdenie musí znášať priamo zamestnávateľ.

Ak zamestnávateľ  pravidelne zamestnáva zamestnancov v noci, musí o tom upovedomiť príslušný inšpektorát práce. Zároveň, čo sa týka pracovného času, tak platí, že:

 • zamestnávateľ musí u zamestnanca, ktorý pracujúce v noci, rozvrhnúť ustanovený týždenný pracovný čas tak, aby priemerná dĺžka pracovnej zmeny neprekročila 8 hodín v dobe najviac 4 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich,
 • pri výpočte priemernej dĺžky pracovnej zmeny zamestnanca pracujúceho v noci musí zamestnávateľ vychádzať z 5 dňového pracovného týždňa a nie z viacdenného pracovného týždňa,
 • ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva v noci ťažkú telesnú alebo duševnú prácu, pracovný čas nesmie byť dlhší ako 8 hodín v priebehu 24 hodín,
 • toto isté platí aj o zamestnancovi vykonávajúcom prácu, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu života.

Čo sa týka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v noci, v tomto prípade je povinný zamestnávateľ zaistiť túto bezpečnosť a ochranu zdravia tak, aby boli podmienky rovnaké a rovnocenné s tými, ktoré majú aj ostatní zamestnanci.

Výpočet a výška pre rok 2016

Zákonník práce hovorí, že zamestnancovi patrí za nočnú prácu okrem dosiahnutej mzdy dojednanej podľa pracovnej zmluvy aj mzdové zvýhodnenie. Za každú hodinu nočnej práce zákon priznáva zamestnancovi toto zvýhodnenie v minimálnej výške 20 % zo sumy minimálnej mzdy v €, pričom sa berie do úvahy minimálna hrubá mzda za hodinu. Ide však len o minimum.

Výpočet je nasledovný:

 1. Keďže na rok 2016 je vládou ustanovená minimálna mesačná mzda na úrovni 405 €, z nej odvodená minimálna hodinová mzda je 2,328 € v hrubom.
 2. Z tejto sumy je 20% presne 0,4656 €, čo je aj minimálny nočný príplatok.
 3. Znamená to, že aspoň o túto sumu je povinný zamestnávateľ zvýšiť hodinový zárobok počas nočnej práce pre zamestnanca, môže tak ale spraviť samozrejme aj o väčšiu sumu.

Pre zamestnancov, ktorí zarábajú minimálnu mzdu, čiže 405 € v hrubom mesačne, to znamená, že za každú jednu hodinu nočnej práce musia zarobiť nie 2,328 €, ale aspoň 2,7936 €. Ak toľko zarobia, Zákonník práce bol dodržaný a výška mzdového zvýhodnenia pre rok 2016 bola dosiahnutá.

Pre zamestnancov, ktorí zarábajú viac ako 405 € v hrubom mesačne, musí byť mzdové zvýhodnenie aspoň vo výške aspoň 0,4656 € za hodinu práce. Táto suma sa im pripočíta k dohodnutej hodinovej mzde podľa pracovnej zmluvy alebo kolektívnej zmluvy. Znamená to, že aj v prípade vyššej hodinovej mzdy sa môže stať, že mzdové zvýhodnenie, čiže príplatok za nočnú prácu, bude rovnaký ako u zamestnancov s minimálnou mzdou.

Ak ide o vedúcich zamestnancov (čiže nie radových zamestnancov), môže zamestnávateľ s nimi uzavrieť takú pracovnú zmluvu, kde sa bude už v mzde prihliadať aj na prípadnú nočnú prácu. V tom prípade nepatrí už takémuto zamestnancovi mzdové zvýhodnenie, avšak musí byť z pracovnej zmluvy úplne jasné, že práca v noci je v pôvodnej mzde nejakým spôsobom zahrnutá.

Dohodár a nočný príplatok

Dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti sa dostali v mnohých záležitostiach na úroveň veľmi podobnú, ako je tomu v prípade trvalého pracovného vzťahu. Niektoré ustanovenia Zákonníka práce sa vzťahujú aj na dohodárov, najmä tie, ktoré sa týkajú pracovného času. Ide napríklad o ustanovenia ohľadom práce v dňoch pracovného pokoja alebo počas nočných hodín.

Znamená to, že na dohodárov sa vzťahujú z pohľadu zamestnávateľa pre prácu počas noci tieto ustanovenia:

 • za nočnú prácu sa považuje práca vykonávaná v čase medzi 22:00 a 06:00,
 • ak zamestnávateľ zamestnáva pravidelne v noci pracovníkov na dohodu o práci, musí o tom upovedomiť miestne príslušný inšpektorát práce,
 • ak si to zamestnanci vyžadujú, musí o tejto skutočnosti upovedomiť aj zástupcov zamestnancov v podniku.

Bohužiaľ, Zákonník práce ale neupravuje mzdové zvýhodnenie, čiže nočný príplatok, pre pracovníkov na dohodu a z tohto titulu teda nevyplýva pracujúcim mimo pracovného pomeru žiadne mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu. Nočná práca teda v prípade dohodárov nie je ocenená zo zákona cez žiaden príplatok. To ale samozrejme nebráni zamestnávateľovi, aby dobrovoľne ponúkol dohodárom príplatok alebo vyššiu hodinovú mzdu v tomto čase.

Pracovať stále v noci môže škodiť zdraviu

Občasné „ponocovanie“ a občasná práca v noci vám nemôžu príliš uškodiť a pre ľudský organizmus nejde o zdravotné riziko, ktoré by narušilo napríklad spánkový rytmus alebo celkovo biorytmus organizmu. Problém môže nastať v prípade, ak by sa jednalo o pravidelné obrátenie spánkového režimu a ak by ste chceli pracovať dlhšie obdobie v noci, napríklad v snahe získať lepšie finančné ohodnotenie.

Počas noci, čiže v období tmy, sa totiž uvoľňuje hormón melatonín, ktorý je pre telo veľmi dôležitý. Počas slnečného svetla cez deň, ktoré dopadá na pokožku, sa tento hormón naopak neprodukuje. V praxi je hormón zodpovedný za zdravý spánok, ale aj lepšiu imunitu a má antioxidačné účinky, čiže pomáha spomaliť starnutie organizmu.

Kto dlhodobo pracuje v noci alebo je hore počas noci, má ho nedostatok a musí ho dopĺňať v umelej forme, čo však nie je to isté, ako keď sa tento hormón prirodzene tvorí. Problémom okrem hormónu je aj fakt, že pravidelný spánkový režim v čase prirodzenom pre regeneráciu tela, čiže v noci, má preventívny účinok pred rôznymi chorobami, ktoré sa nemusia prejaviť hneď, ale zvyšuje sa riziko ich výskytu v budúcnosti.

Nasledujúca tabuľka ukazuje prehľad chorôb a rizikových faktorov, ktoré môžu byť ovplyvnené nedostatkom spánku počas nočných hodín:

Choroby, ktoré môžu vzniknúť: Rizikové faktory, ktoré sa môžu zhoršiť:
Srdcovocievne ochorenia Nedostatočná tvorba melatonínu
Nadváha Stres
Nespavosť Nervozita
Gastroenterologické choroby Nedostatočná imunita

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

mzdový príplatokPráca v nociPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Mzdy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

15júl8:00Online certifikované štúdium: Certifikovaný projektový manažér8:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

15júl9:00WEBINÁR: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 20209:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

15júl9:00WEBINÁR: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 20209:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X