Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

SZČO si musia od 1. júla 2014 vypočítať novú výšku sociálnych odvodov

SZČO si musia od júla prepočítať sociálne odvody
Ilustračné foto SITA
25. mája 2014 Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Nové odvody sa platia až za júl, teda najneskôr do 8. augusta.

*agentúrny článok bol nahradeným rozšíreným autorským článkom s príkladmi. doplnený odkaz na online kaklukačku výpočtu odvodov

 

Vo výpočtoch sú viaceré zmeny

Povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si musia vypočítať novú výšku poistného na sociálne poistenie, ktoré budú platiť za obdobie od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka.
 
Novú sumu poistného si určia podľa základu dane za rok 2013, a to podľa pravidiel platných pre tento rok, ktoré ešte v roku 2012 zaviedla vláda Roberta Fica. Nanovo vypočítané poistné je splatné najneskôr do 8. augusta (poistné za júl).
 
Povinnosť vypočítať si výšku sociálnych odvodov sa týka nielen tých SZČO, ktoré poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie už v súčasnosti povinne platia, ale aj tých SZČO, ktorým povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie vznikne od 1. júla tohto roka.
 

 

Kto je po novom SZČO

To, či je niekto SZČO, podľa nových pravidiel platných od 1. júla tohto roka, už nezávisí od toho, či je registrovaný na daňovom úrade. Postavenie SZČO bude mať osoba automaticky vtedy, ak dosahuje príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Táto zmena sa týka najmä autorov a umelcov, ktorí nie sú registrovaní na daňovom úrade. Aj bez daňovej registrácie budú mať postavenie SZČO v prípade, ak majú príjmy z podnikania. 
 
S touto zmenou súvisí aj zánik povinnosti platiť sociálne poistenie. Autori a umelci sa budú v Sociálnej poisťovni odhlasovať z povinného platenia odvodov na základe čestného vyhlásenia o tom, že prestali vykonávať svoju činnosť. 
 

 

Kto bude a kto nebude od júla platiť povinné sociálne odvody

Ak SZČO v súčasnosti povinné sociálne odvody neplatí a jej hrubý príjem (bez odpočítania výdavkov) vlani presiahol 4 830 eur (12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 402,5 eura.), od 1. júla tohto roka jej vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie. Táto SZČO je povinná prihlásiť sa najneskôr do 9. júla tohto roka v pobočke Sociálnej poisťovne ako platiteľ poistného na sociálne poistenie a začať platiť povinné odvody, prvýkrát za júl tohto roka so splatnosťou do 8. augusta tohto roka. SZČO sa prihlasuje ako povinný platiteľ odvodov vyplnením Registračného listu fyzickej osoby. Vyplnené tlačivo odovzdá osobne v pobočke Sociálnej poisťovne, príslušnej podľa trvalého pobytu alebo ho pošle do pobočky poisťovne poštou. 
 
Toto tlačivo možno nájsť tu:
 
Pre SZČO, ktoré v súčasnosti platia poistné do Sociálnej poisťovne povinne a ich hrubý príjem v minulom roku nepresiahol 4 830 eur, od 1. júla tohto roka povinnosť platiť poistné zaniká. V tomto prípade sa SZČO musí odhlásiť z povinného platenia poistného najneskôr do 8. júla tohto roka. Odhlasuje sa takisto vyplnením Registračného listu fyzickej osoby. 
 
Ak je SZČO v súčasnosti povinná platiť poistné do poisťovne a jej vlaňajší hrubý príjem prekročil 4 830 eur, pokračuje v platení poistného aj naďalej.
 
 

SZČO s odloženým daňovým priznaním

Ak SZČO v tomto roku oznámila daňovému úradu, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania za rok 2013, vznik, pokračovanie a zánik povinného sociálneho poistenia sa jej bude podľa vlaňajších príjmov posudzovať až k 1. októbru tohto roka. Ak mala takáto SZČO vlani hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov vyšší ako 4 830 eur, musí si k 1. októbru tohto roka prepočítať výšku odvodov podľa základu dane za minulý rok a prípadnú novú sumu odvodov zaplatí prvýkrát za október so splatnosťou do 10. novembra tohto roka. Za obdobie od júla do septembra tohto roka táto SZČO platí sociálne odvody v rovnakej výške, v akej ich uhrádzala za obdobie do konca júna tohto roka.
 

Minimálny vymeriavací základ

SZČO nesmú zabúdať na to, že pre nich existuje minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie. Ak by si vymeriavací základ vypočítali na úrovni, ktorá je nižšia ako minimálny vymeriavací základ, aj tak musia platiť poistné z minimálneho vymeriavacieho základu. Ten je aktuálne na úrovni 402,5 eura.
 
Tomuto vymeriavaciemu základu prislúcha minimálne poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie 133,42 eura. Táto suma sa skladá z poistného na nemocenské poistenie (sadzba 4,4%) v hodnote 17,71 eura a zvyšných 115,71 eura tvorí poistné na dôchodkové poistenie (sadzba 28,75 %).
 
Dôchodkové poistenie sa pritom skladá zo starobného a invalidného poistenia a z odvodu do rezervného fondu solidarity. 
 

 

Maximálny vymeriavací základ

 
Maximálny vymeriavací základ je od 1. januára tohto roka pre všetky druhy poistenia v jednotnej výške 4 025 eur. Ak si SZČO vypočíta vymeriavací základ presahujúci túto sumu, platí poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie maximálne zo spomínaných 4 025 eur. Maximálne poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie pre SZČO tak dosahuje 1 334,28 eura.
 

Výpočet poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie

Pri určení výšky poistného sa najprv vypočíta vymeriavací základ na platenie odvodov. Postupuje sa podľa nových pravidiel, ktoré zaviedla vláda Roberta Fica ešte v roku 2012. Tak ako v minulosti sa vychádza zo základu dane (riadok 43 v daňovom priznaní-príjmy znížené o výdavky, bez odpočítania nezdaniteľných súm). Podobne, ako tomu bolo prvýkrát už v minulom roku,  sa k tomuto základu dane  pripočíta suma zaplatených povinných odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Do konca roka 2012  pritom zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie nezvyšovali základ pre výpočet sociálnych odvodov. 
 
Tohtoročnou novinkou je to, že výsledný súčet základu dane a zaplatených odvodov sa nevydelí počtom mesiacov podnikania danej osoby v minulom roku, ale celkovým počtom mesiacov v roku. Rozdiel sa prejaví u tých SZČO, ktoré vlani nepodnikali celý rok. Ak SZČO v minulom roku podnikala napríklad osem mesiacov, tak sa jej vlani súčet základu dane a zaplatených odvodov delil číslom 8. Pri výpočte odvodov na obdobie od júla tohto roka do júna budúceho roka sa tejto osobe súčet základu dane a zaplatených  povinných odvodov vydelí číslom 12, teda počtom mesiacov v roku. SZČO, ktoré v minulom roku nepodnikali celý rok, tak budú mať v tomto roku podľa nových pravidiel nižší vymeriavací základ, aký by mali podľa pravidiel platných vlani. 
 

 
Ďalšou zmenou oproti vlaňajšku je to, že koeficient, ktorý sa používa pri výpočte vymeriavacieho základu SZČO, sa v tomto roku znižuje z vlaňajších 1,9 na 1,6. Do konca roka 2012 sa pritom používal koeficient 2. Od roku 2015 sa tento koeficient zníži na definitívnych 1,486. Znižovanie koeficientu znamená, že časti SZČO s relatívne vyšším základom dane stúpne vymeriavací základ, a tým aj samotné sociálne odvody. 
 
Tretia zmena spočíva v tom, že do vymeriavacieho základu SZČO sa už nezahŕňajú príjmy, ktoré nesúvisia s jej činnosťou. Ide o poistné zaplatené na dobrovoľné poistenie a príspevky na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie, príjem osobného asistenta, ako aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Základ dane na účely vymeriavacieho základu sa tak zníži o príjmy a výdavky spojené s výkonom činnosti osobného asistenta a o príjmy a výdavky zo zahraničia, ktoré nie sú rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu SZČO. 
 
 

Výpočet vymeriavacieho základu

Vymeriavací základ SZČO vypočítame tak, že spočítame základ dane (uvedený v riadku 43 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013) a sumu zaplateného poistného na povinné zdravotné a sociálne poistenie v roku 2013 (Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona-uvedené v daňovom priznaní pod Tabuľkou č. 1 za VI. Oddielom-výpočet základu dane z príjmov z podnikania). 
 
Výsledný súčet týchto dvoch súm vydelíme dvanástimi (počtom mesiacov v roku) a koeficientom 1,6 (platným na rok 2014). Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
 

 
Kalkulačka na výpočet odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne od júla 2014. Postupovať môžete aj podľa nižšie uvedených príkladov.
 

 

Platenie poistného

SZČO platí poistné na číslo účtu jej príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Čísla účtov možno nájsť tu:
 
Netreba zabudnúť na to, že platba musí obsahovať správny variabilný a špecifický symbol. Variabilný symbol je číslo, ktoré SZČO pridelila Sociálna poisťovňa.
 
Špecifický symbol označuje obdobie, resp. rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému patrí platba. Ide o označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka, za ktorý sa poistné na sociálne poistenie platí, v tvare MMRRRR (napríklad za júl 2014 je v tvare 072014).
 
Pozor: Ak SZČO uhrádza poistné trvalým príkazom z účtu, ako špecifický symbol zadá číslo 88.
 

Príklady

Príklad č. 1:
SZČO začala podnikať od 1. septembra 2013. Za štyri mesiace podnikania v roku 2013 vykázala v daňovom priznaní hrubý príjem (príjem pred odpočítaním výdavkov) v sume 10 500 eur,  základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, neznížený o nezdaniteľné sumy) v hodnote 2  000 eur, na zdravotných odvodoch zaplatila 220,08  eura, sociálne odvody neplatila.
 
Jej hrubý príjem vo výške 10 500 eur prekročil hranicu pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody v sume 4 830  eur. Táto SZČO tak bude povinná za obdobie od 1. júla 2014 začať platiť odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie. 
 
SZČO je povinná prihlásiť sa najneskôr do 9. júla tohto roka v pobočke Sociálnej poisťovne ako platiteľ poistného na sociálne poistenie a začať platiť povinné odvody, prvýkrát za júl tohto roka so splatnosťou do 8. augusta tohto roka. SZČO sa prihlasuje ako povinný platiteľ odvodov vyplnením Registračného listu fyzickej osoby. Ten možno do príslušnej pobočky  poisťovne odovzdať osobne, alebo ho poslať poštou. 
 
Vymeriavací základ si určí tak, že spočíta základ dane a zaplatené odvody a výslednú sumu vydelí číslom 12 (počet mesiacov v roku, nie počtom mesiacov podnikania) a koeficentom 1,6 (znížený koeficient platný na rok 2014).
Výpočet: 2 000+220,08/12/1,6 = 115,62 eura
 
Vypočítaný vymeriavací základ v sume  115,62 eura je nižší ako zákonom stanovený minimálny vymeriavací základ. Ten pre rok 2014 dosahuje 402,5 eura. Táto SZČO preto musí za obdobie od 1. júla 2014 do 30. júna 2015 platiť poistné zo základu 402,5 eura. 
Po určení vymeriavacieho základu si SZČO vypočíta jednotlivé sumy poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie. Sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol nasledovne:
• poistné na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu 402,5 eura = 17,71 eura,
• poistné na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu 402,5 eura =  72,45 eura,
• poistné na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu 402,5 eura = 24,15 eura,
• poistné do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu 402,5 eura = 19,11875  eura = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 19,11  eura.
 
Za obdobie od 1. júla 2014 do 30. júna 2015 tak  platí táto samostatne zárobkovo činná osoba poistné na sociálne poistenie spolu  v sume 133,42  eura. Toto poistné musí SZČO prvýkrát zaplatiť za júl, najneskôr do 8. augusta 2014. 
 
Príklad č. 2:
SZČO začala podnikať ešte v roku 2010 a v súčasnosti platí do Sociálnej poisťovne povinné dôchodkové a nemocenské poistenie. Za rok 2013 mala hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov v sume 18 000 eur,  základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, neznížený o nezdaniteľné sumy) 5 000 eur, na sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatila 2 223 eur. 
 
Jej hrubý príjem vo výške 18 000 eur prekročil hranicu pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody, resp. pre pokračovanie v povinnom platení odvodov, ktorá je v sume 4 830  eur. Táto SZČO tak bude pokračovať v povinnom platení sociálnych odvodov aj po 1. júli tohto roka. Keďže je už prihlásená ako povinný platiteľ sociálnych odvodov, nemusí sa do poisťovne prihlasovať nanovo. 
 
Vymeriavací základ si určí tak, že spočíta základ dane a zaplatené odvody a výslednú sumu vydelí číslom 12 (počet mesiacov v roku, nie počtom mesiacov podnikania) a koeficentom 1,6 (znížený koeficient platný na rok 2014).
 
Výpočet: 5 000+2 223/12/1,6 = 376,19 eura
 
Vypočítaný vymeriavací základ v sume 376,19 eura je nižší ako zákonom stanovený minimálny vymeriavací základ. Ten pre rok 2014 dosahuje 402,5 eura. Táto SZČO preto musí platiť poistné zo základu 402,5 eura.
 
Po určení vymeriavacieho základu si SZČO vypočíta jednotlivé sumy poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie. Sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol nasledovne:
• poistné na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu 402,5 eura = 17,71 eura,
• poistné na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu 402,5 eura =  72,45 eura,
• poistné na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu 402,5 eura = 24,15 eura,
• poistné do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu 402,5 eura = 19,11875  eura = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol 19,11  eura.
 
Za obdobie od 1. júla 2014 do 30. júna 2015 tak  platí táto samostatne zárobkovo činná osoba poistné na sociálne poistenie spolu  v sume 133,42  eura. Toto poistné musí SZČO prvýkrát zaplatiť za júl, najneskôr do 8. augusta 2014. 
 
Príklad č. 3:
SZČO začala podnikať v roku 2012 a od 1. júla 2013  platí do Sociálnej poisťovne povinné dôchodkové a nemocenské poistenie. Za rok 2013 mala hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov v sume 4 750 eur,  základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, neznížený o nezdaniteľné sumy) v sume 550 eur a na povinných sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatila vlani 2 223 eur. 
 
Jej hrubý príjem vo výške 4 750 eur podliezol hranicu pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody, resp. pre pokračovanie v povinnom platení odvodov, ktorá v sume 4 830  eur. Tejto SZČO tak od 1. júla 2014 zaniká povinnosť platiť odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie. SZČO sa musí odhlásiť z povinného platenia poistného najneskôr do 8. júla tohto roka. Odhlasuje sa vyplnením Registračného listu fyzickej osoby, ktorý doručí osobne alebo poštou na pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu. 

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPrémiový obsahszčoživnostníci

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X