Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Uzávierkové operácie a inventarizácia v jednoduchom účtovníctve – na čo nezabudnúť?

Uzávierkové operácie
jednoduché účtovníctvo. účtovanie, uzávierkové operácie Foto: Thinkstock
15. júla 2021 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Prinášame Vám prehľad toho, na čo nezabudnúť, keď riešite uzávierkové operácie v jednoduchom účtovníctve s praktickými príkladmi a vzormi.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Stravné
  • PHL a paušálna náhrada
  • Uzávierkové účtovné operácie v jednoduchom účtovníctve
  • Inventarizácie
  • Vzor Inventarizačného súpisu
  • Vzor Inventarizačného zápisu

Stravné

Živnostníkovi sa v januári minuli stravné poukážky, preto si objednal ďalšie, ktoré spotrebuje až v nasledujúcom mesiaci. Zaevidovanie v knihe záväzkov a v knihe cenín nájdete tu:

Kniha záväzkov
Prijatá faktúra za stravné lístky +1055,00 €
Úhrada faktúry z bankového účtu  -1055,00 €
ZOSTATOK       0,00 €
Kniha cenín
Stravné lístky 230ks po 4,50€   +1035,00 €
Stravné lístky – január 22ks       -99,00 €
ZOSTATOK      936,00 €

Rovnako zaúčtoval spotrebu podľa knihy cenín aj v nasledujúcom mesiaci – Február. Úhradu faktúry z bankového účtu zaúčtoval aj do peňažného denníka ako ostatné výdavky.

PHL a paušálna náhrada

Nákup PHL a paušálnu náhradu za km zaúčtoval v januári podobne ako v decembri predchádzajúceho roka na základe knihy jázd. Začiatkom januára si živnostník podal daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zároveň odhlásil motorové vozidlo z evidencie na Daňovom úrade ku 31. 12. 2020 a do 31. 01. 2021 podal daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a do tohto termínu aj zaplatil Daň z motorových vozidiel za rok 2020. Táto daň ako jedna z mála daní bude výdavkom ovplyvňujúcim základ dane, ale až v roku 2021.

A teraz môže začať robiť posledné úkony, aby mohol uzavrieť účtovníctvo.

Uzávierkové účtovné operácie v jednoduchom účtovníctve

Zaúčtovanie odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Odpisy za rok 2021 zaúčtuje podľa odpisového plánu (dlhodob. nehmot. majetok, dlhodob. hmot. majetok) pomernou časťou podľa počtu mesiacov odkedy bol majetok zaradený do používania. Zväčša je to od dátumu nákupu – v niektorých prípadoch je majetok zaradený do používania neskôr alebo skôr, ako bol zaplatený – začiatok odpisovania je vždy dátum zaradenia do používania.

Do peňažného denníka výdavok za odpisy zaradíme interným dokladom do stĺpca výdavky ovplyvňujúce základ dane OSTATNÉ VÝDAVKY. (Vzor peňažného denníka)

Zaúčtovanie spotreby elektrickej energie a nákladov na kúrenie v predajni

Živnostník zriadil predajňu v garáži rodinného domu a pretože si nebol istý efektivitou predajne, nechal v tejto časti pôvodný spoločný rozvod elektriny a kúrenia spolu s rodinným domom. Celková plocha obchodných priestorov je jednou štvrtinou plochy rodinného domu. Takým pomerom, teda jednou štvrtinou, uplatní náklady na elektrickú energiu a kúrenie interným dokladom do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane do stĺpca SLUŽBY.

Podkladom pre tento výdavok bude pre neho faktúra za elektrickú energiu a za kúrenie za celý rodinný dom pre SZČO ako súkromnú osobu a rozpis výpočtu – kľúč podľa ktorého vypočítal pomernú časť (celková suma faktúry/ 4). Tieto dokumenty je nutné priložiť k internému dokladu.

Inventarizácia

Skladová inventarizácia tovaru, materiálu a drobného majetku

Ku dňu 31.12. je potrebné, aby SZČO vykonal fyzickú inventúru majetku – teda tovaru, materiál, drobného aj dlhodobého majetku a porovnal výsledok tejto inventúry so stavmi zásob evidovanými na skladových kartách a na kartách majetku.

O inventarizácii majetku vyhotoví inventarizačný záznam na základe jednotlivých inventúrnych súpisov majetku, tovaru, materiálu. Ak zistí rozdiel, bude o ňom účtovať v uzávierkových operáciách – v prípade zásob znížením výdavkov za zásoby do výšky škody, ak nebola škoda nahradená napr. poistným plnením.

Ak škoda bola hradená poistným plnením, výdavky neznižujeme, plnenie z poisťovne je však príjem ovplyvňujúci základ dane v stĺpci OSTATNÉ PRÍJMY.

Inventarizácia pokladne – hotovosti

Nie je tu myslená iba hotovosť evidovaná v samotnej pokladni, ale pod pojmom pokladňa vnímame všetky peniaze živnostníka, ktoré nepoužil na nákup a úhradu výdavkov spojených s podnikaním, ktoré nevložil na účet alebo si ich nevybral ako osobnú spotrebu, teda hotovosť, ktorá je evidovaná v Peňažnom denníku v stĺpci Zostatok hotovosť € + Zostatok hotovosť CZK (prípadne iné pokladne v cudzích menách).

O inventarizácii pokladne tiež živnostník vyhotoví inventarizačný záznam a súpis (stav pokladne, inventarizačný zápis, inventarizačný súpis)

Prostriedky v hotovosti inventarizujú len ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Živnostník vykoná k 31.12. inventarizačný súpis hotovosti, na základe ktorého zisti, že v pokladnici má manko v hodnote 35,- €. Tento schodok vo finančnej hotovosti zaúčtuje ako pohľadávku voči zodpovednému zamestnancovi do knihy pohľadávok.

 Kniha pohľadávok
Schodok vo finančnej hotovosti, pohľadávka voči zamestnancovi +35,00 €
Zamestanec uhradí pohľadávku v hotovosti -35,00 €
Konečný zostatok v knihe pohľadávok       0,00 €

Vzory inventarizačného súpisu a zápisu na stiahnutie

Inventarizačný súpis

Inventarizačný zápis

Dokladová inventarizácia

Poslednou inventúrou, ktorú musí SZČO urobiť, je dokladová inventarizácia – to znamená kontrolu dokladov (či ich má živnostník fyzicky uložené, či sú zaúčtované so správnym dátumom a so správnymi sumami).

V tejto chvíli má SZČO možnosť opraviť prípadné chyby v účtovaní. Napríklad pri kontrole svojich dokladov SZČO zistil, že nemal zaúčtované bankové poplatky, ktoré doplnil do peňažného denníka. Tým sa mu poposúvali čísla bankových dokladov (BU 20/xx) – tieto musel opraviť následne aj v úhradách pohľadávok a záväzkov v Knihách pohľadávok a záväzkov.

Ak má všetky doklady a zaúčtovania v poriadku, môže vytlačiť Knihu pohľadávok, Knihu záväzkov a peňažný denník.

SZČO účtoval v účtovných knihách:

  • v  knihe pohľadávok o vystavených faktúrach za elektroinštalačné služby,
  • v  knihe záväzkov o prijatých faktúrach za prijaté služby reklamné, telekomunikačné, za elektroinštalačný tovar a materiál, za pomocný materiál, tiež o záväzkoch na preddavky zdravotného poistenia, na mzdu a odvody na sociálne poistenie zamestnanca.
  • tiež v hlavnej účtovnej knihe jednoduchého účtovníctva: v  peňažnom denníku o úhradách pohľadávok a záväzkov, nákupoch v hotovosti alebo platených kartou, resp. cez bankový účet, o interných dokladoch – teda o všetkých finančných pohyboch v hotovosti, v banke alebo formou cenín.

A ešte nesmie zabudnúť na Knihu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (ide vlastne o súbor kariet so súčtom hodnoty majetku), kde eviduje tento majetok a tiež ich odpisy a zostatkovú hodnotu.

V prípade účtovania v účtovnom softvéri a pre väčšiu prehľadnosť je možné vytlačiť Pokladničnú knihu, knihu bankových dokladov a zoznam interných dokladov, ale nie je to nutné, pretože to všetko obsahuje v podstate aj Peňažný denník, ktorý býva medzi prvými dokladmi, ktoré vyžaduje daňová kontrola.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahúčtovná uzávierkaúčtovná závierkauzávierkové operácie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X