Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Minimálna mzda – zvýšenie od januára 2020 – dopady, príklady

minimálna mzda
minimálna mzda Foto: Getty Images
10. októbra 2019 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Od začiatku budúceho roka sa hrubá mesačná minimálna mzda na Slovensku zvýši na 580 eur z tohtoročných 520 eur. Rozhodla o tom vláda.

Ak je hrubá minimálna mzda zamestnanca 580 eur jeho čistý príjem po zaplatení odvodov bude budúci rok predstavovať 476,74 eura, čím stúpne o 46,39 eura. Za týmto nárastom čistej minimálnej mzdy však nie je len zvýšenie hrubého zárobku o 60 eur, ale aj nárast ročnej nezdaniteľnej časti základu dane z 19,2-násobku na 21-násobok životného minima, teda z mesačnej sumy 328,12 eura na 367,85 eura.

Z hrubej minimálnej mzdy zamestnanec zaplatí odvody na sociálne poistenie v sume 54,52 eura, poistné na zdravotné poistenie vo výške 23,20 eura a daň z príjmu v sume 25,54 eura. Minimálna hodinová mzda v roku 2020 dosiahne 3,333 eura namiesto tohtoročných 2,989 eura.

Pripomeňme si, čo všetko stúpne v roku 2020, keď sa zvýši minimálna mzda.

Čisté príjmy domácností vzrastú         

Podľa ministerstva práce a sociálnych vecí vďaka tomu, že vzrastie minimálna mzda stúpnu čisté príjmy zamestnancov o približne 60,5 mil. eur ročne. „U dotknutej skupiny zamestnancov sa tak v priemere zvýši čistý príjem o 316,69 eura ročne,“ tvrdí rezort práce a sociálnych vecí.

Odvodová odpočítateľná položka (OOP) na zdravotné poistenie pre zamestnanca od začiatku budúceho roka pritom opäť zostane vo výške 380 eur. Keďže konštrukcia odpočítateľnej položky je nastavená tak, že s rastúcou mzdou klesá a dá sa uplatniť len do hrubej mzdy 570 eur, pri minimálnej mzde v sume 580 eur už OOP zdravotné odvody nezníži. Ani zamestnávateľ si nebude môcť uplatniť odpočítateľnú položku.

V roku 2015 pritom bola minimálna mzda 380 eur mesačne a odpočítateľná položka dosahovala rovnako 380 eur mesačne, vďaka čomu sa z takejto minimálnej mzdy neplatili zdravotné odvody.

Minimálne mzdové nároky (§ 120 Zákonníka práce)

Zvýšenie minimálnej mzdy má každoročne vplyv na minimálne mzdové nároky zamestnancov. Tie sa vzťahujú na zamestnávateľov, u ktorých nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Títo zamestnávatelia sú podľa Zákonníka práce povinní svojim zamestnancom poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Zákonník práce definuje šesť stupňov náročnosti práce, pričom minimálny mzdový nárok na najnižšom stupni je rovný zákonom určenej minimálnej mzde. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve.

Minimálne mzdové nároky od 1. januára 2020

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v eurách

Minimálna hodinová mzda

v eurách

1 1,0 580 (580×1,0) 3,333 (3,333×1,0)
2 1,2 696 (580×1,2) 3,999 (3,333×1,2)
3 1,4 812 (580×1,4) 4,666 (3,333×1,4)
4 1,6 928 (580×1,6) 5,333 (3,333×1,6)
5 1,8 1 044 (580×1,8) 5,999 (3,333×1,8)
6 2,0 1 160 (580×2,0) 6,666 (3,333×2,0)

 

Porovnanie minimálnych mzdových nárokov v roku 2019 a 2020 (v eurách)

Stupeň náročnosti práce Minimálna mesačná mzda v roku 2019 Minimálna mesačná mzda v roku 2020 Rozdiel
1 520,0 580,0 +60
2 624,0 696,0 +72
3 728,0 812,0 +84
4 832,0 928,0 +96
5 936,0 1 044,0 +108
6 1 040,0 1 160,0 +120

 

Celková cena práce v eurách v rokoch 2019 a 2020 pri minimálnych mzdových nárokoch

Stupeň náročnosti práce Minimálna mzda v roku 2019 Minimálna mzda v roku 2020 Celková cena práce v roku 2019 Celková cena práce v roku 2020 Zvýšenie celkovej ceny práce
1 520 580 703,04 784,16
2 624 696 843,64 940,98
3 728 812 984,25 1 097,81
4 832 928 1 124,85 1 254,65
5 936 1 044 1 265,46 1 411,48
6 1 040 1 160 1  406,08 1 586,32

 

Stupne náročnosti pracovných miest

Stupne náročnosti pracovných miest podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca upravuje príloha č. 1 k Zákonníku práce.

Pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.

Ide napríklad o prácu upratovačky, chyžnej, či skladníka s minimálnym mzdovým nárokom na rok 2020 v sume 580 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov.

Do druhého stupňa náročnosti práce zaraďujeme napríklad prácu pokladníka, či pomocnej kuchárky. V budúcom roku musí hrubý zárobok pri tomto stupni náročnosti práce predstavovať najmenej 696 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody.

Tento stupeň náročnosti práce spĺňa zdravotnej sestry, hlavného kuchára a účtovníka. Ich hrubá mzda musí od 1. januára budúceho roka dosiahnuť aspoň 812 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb.

Pozícia hlavného účtovníka alebo napríklad aj inštruktora autoškoly spadá po štvrtý stupeň náročnosti práce s hrubou mzdou od budúceho roka najmenej 928 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia.

Sem patrí napríklad práca lekára alebo manažéra výroby. Od začiatku budúceho roka musia zarábať v hrubom minimálne 1 044 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.

Najvyšší stupeň náročnosti práce zodpovedá práci primára alebo generálneho riaditeľa. Ich minimálny mzdový nárok na rok 2020 predstavuje 1 160 eur.

Do mzdy vo forme minimálneho mzdového nároku sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Minimálna mzda – doplatok

Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

Do mzdy vo forme minimálneho mzdového nároku sa pri výpočte doplatku nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Zvýšenie a zníženie sadzieb minimálnych mzdových nárokov

 Pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín sa sadzby minimálnych mzdových nárokov ustanovené v eurách za hodinu úmerne zvýšia.

U zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý v mesiaci neodpracoval určený týždenný pracovný čas, alebo má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, sa sadzba minimálneho mzdového nároku ustanoveného v eurách za mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Praktické príklady
 • Mesačná minimálna mzda
 • Hodinová minimálna mzda
 • Pracovná pohotovosť
 • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu
 • Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
 • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

Príklad č.1

Administratívnej pracovníčke určil zamestnávateľ v pracovnej zmluve druhý stupeň náročnosti práce.

Pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase má tak od 1. januára 2020 nárok na minimálnu mzdu v sume 696 eur.

Zamestnávateľa požiadala o skrátenie týždenného pracovného času na 35 hodín, a preto sa jej bude jej minimálny mzdový nárok priamo úmerne krátiť.

Minimálny mzdový nárok tejto pracovníčky bude predstavovať 609 eur. (35/40×696).

Mesačná minimálna mzda

Na minimálnu mzdu v plnej výške má nárok zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, ak pracuje v určenom týždennom pracovnom čase a zároveň v príslušnom mesiaci odpracoval plný fond pracovného času.

Ak má zamestnanec dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí mu podľa zákona o minimálnej mzde minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času. Suma minimálnej mzdy v eurách za mesiac sa tak priamo úmerne kráti, pričom sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Príklad č.2

Zamestnanec, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, mal v mesiaci s 23 pracovnými dňami odpracovať 172,5 hodiny. Odpracoval však len 20 dní (150 hodín).

Preto sa jeho suma minimálnej mzdy zníži v pomere 20/23 dní , resp. 150/172,5 hodín.

V roku 2020 je mesačná minimálna mzda 580 eur.

Pomerná suma mesačnej minimálnej mzdy po zaokrúhlení na celých 10 eurocentov bude v tomto prípade predstavovať 497,10 eura (580 x 150/172,5 hod.).

Príklad č.3

Zamestnanec, odmeňovaný mesačnou mzdou, pracuje na prevádzke, kde je stanovený týždenný pracovný čas 40 hodín. On však má dohodnutý kratší pracovný čas na 30 hodín týždenne po 6 hodín denne.

Jeho minimálna mesačná mzda sa tak bude krátiť priamo úmerne kratšiemu pracovnému času.

V roku 2020 dosiahne 435 eur, čo predstavuje tri štvrtiny z mesačnej minimálnej mzdy (580×30/40 435).

Hodinová minimálna mzda

Zamestnancovi patrí minimálna mzda, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je na pracovisku zamestnanca ustanovený týždenný pracovný čas nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa nepriamo úmerne zvýši. Suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Príklad č.4

Hodinová minimálna mzda na rok 2020 pre 40-hodinový týždenný pracovný čas predstavuje 3,333 eura. Na prevádzke zamestnanca je však stanovený týždenný pracovný čas 37,5 hodiny.

Hodinová minimálna mzda pre tento týždenný pracovný čas bude v sume 3,5552 eura (3,333 eura x 40/37,5 hod. = 3,1883 eura).

Pracovná pohotovosť

Podľa Zákonníka práce ide o prípad, keď zamestnávateľ zamestnancovi nariadi alebo sa s ním dohodne na tom, že sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas bude zdržiavať po určený čas na dohodnutom mieste a bude pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy.

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za pracovný čas. Za každú takúto hodinu patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

V roku 2020 ide o sumu 3,333 eura.

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času.

Za každú takúto hodinu patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (v roku 2020 to bude 0,666 eura).

Príklad č.5

Zamestnanec dostáva od 1. januára 2020 minimálnu mzdu 580 eur. Za január 2020  vykáže 10 hodín neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku. 

Preto za tento čas dostane 33,33 eura.

Okrem toho mal 10 hodín neaktívnej pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, za čo od zamestnávateľa dostane 6,66 eura.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu    

Zamestnancovi od 1. mája tohto roka patrí pri nerizikovom zamestnaní za nočnú prácu (v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou) popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 40 % aktuálnej minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

V súčasnosti tak ide o sumu 1,1956 eura na hodinu.

Ak sa u zamestnávateľa pracuje prevažne v noci, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v noci, od mája tohto roka najmenej však vo výške 35 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy.

Ide o sumu 1,0462 eura.

V pracovnej zmluve je možné dohodnúť takýto nižší príplatok len vtedy, keď u zamestnávateľa nepôsobia odbory a ak zamestnávateľ mal v predošlom roku menej ako 20 zamestnancov.

Ak ide o rizikové práce, mzdové zvýhodnenie od začiatku mája tohto roka predstavuje 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, aktuálne 1,4945 eura.

Zvýšenie od 1. januára 2020

Keďže sa od 1. januára tohto roka zvýši minimálny hodinový zárobok na 3,333 eura, stúpnu aj mzdové zvýhodnenia za nočnú prácu.

Pri nerizikovom zamestnaní pôjde o nárast na 1,3332 eura za hodinu práce.

Ak sa u zamestnávateľa pracuje prevažne v noci, mzdové zvýhodnenie bude možné pri nerizikovom zamestnaní dohodnúť v sume 1,1665 eura za odpracovanú hodinu.

Zamestnanec vykonávajúci rizikové práce bude mať od začiatku budúceho roka nárok na príplatok za nočnú prácu v sume 1,6665 eura za hodinu.

Príklad č. 6

Zamestnanec bude celý január 2020  pracovať na nočné zmeny a odpracuje celkovo 168 hodín.

Ide o nerizikovú prácu, ktorá sa vykonáva prevažne v noci, a preto bolo mzdové zvýhodnenie dohodnuté v kolektívnej zmluve na úrovni 35 % minimálnej hodinovej mzdy.

Za január tak zamestnanec dostane príplatok za nočnú prácu v sume 196 eur (168×1,1665).

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu

Od 1. mája minulého roka zaviedla vláda príplatky za prácu v sobotu a nedeľu a zvýšila príplatok za prácu cez sviatok.

Príplatok za prácu v sobotu od mája tohto roka predstavuje 50 % z hodinovej minimálnej mzdy, teda 1,4945 eura za odpracovanú hodinu.

Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v sobotu, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v sobotu, od mája tohto roka aspoň v sume 45 % z minimálnej hodinovej mzdy.

Príplatok tak v tomto prípade dosahuje 1,3451  eura za odpracovanú hodinu.

Pri práci v nedeľu príplatok od začiatku tohto mája tvorí 100 % z minimálneho hodinového zárobku, čo je 2,989 eura na hodinu.

Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v nedeľu, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v nedeľu, od mája tohto roka aspoň v sume 90 % z minimálnej hodinovej mzdy.  Príplatok tak v tomto prípade dosahuje 2,6901 eura na hodinu.

Zvýšenie od 1. januára 2020

Keďže sa od 1. januára budúceho roka zvýši minimálny hodinový zárobok na 3,333 eura, stúpnu aj príplatky za prácu v sobotu a nedeľu.

Príplatok za prácu v sobotu vzrastie na 1,665 eura za odpracovanú hodinu.  Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v sobotu, nižší príplatok na základe kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy stúpne na 1,50 eura za hodinu.

Pri práci v nedeľu príplatok pôjde nahor na 3,333 eura za odpracovanú hodinu.  Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v nedeľu, príplatok stúpne na 3 eurá za hodinu.

Príklad č.7

Zamestnanec v januári 2020 odpracuje počas sobôt 16 hodín a počas nedieľ 16 hodín. U zamestnávateľa sa pritom v sobotu a v nedeľu pravidelne nepracuje.

Zamestnanec za 16 odpracovaných hodín počas sobôt dostane príplatok v celkovej sume 26,66 eura (1,665×16).

Za 16 odpracovaných hodín počas nedieľ má nárok na príplatok v celkovej čiastke 53,33 eura (3,333×16). Spolu tak na príplatkoch dostane 80 eur.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností, ak tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie rizikovosti práce (zamestnanec je v pracovnom prostredí vystavený chemickým, karcinogénnym a mutagénnym, biologickým, alebo fyzikálnym faktorom alebo prachu).

Za každú hodinu práce v takomto prostredí patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20 % hodinovej minimálnej mzdy v eurách (v roku 2020 najmenej 0,6666 eura).

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

Priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období.

Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Do zúčtovanej mzdy sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Ak zamestnanec v predchádzajúcom štvrťroku neodpracoval aspoň 22 dní alebo 170 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku predošlého štvrťroku, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.

Ak je priemerný hodinový zárobok zamestnanca nižší ako minimálna hodinová mzda, na ktorú by zamestnancovi vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba priemerný zárobok použiť, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tejto minimálnej mzde.

V prípade, že je priemerný zárobok zamestnanca nižší ako príslušný minimálny mzdový nárok, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tomuto minimálnemu mzdovému nároku.

Príklad č.8

So zamestnancom, ktorý nastúpil do pracovného pomeru 1. októbra 2019, bola dohodnutá základná mesačná mzda vo výške 530 eur pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase a 1. stupni náročnosti práce. V rozhodujúcom období od 1. októbra 2019 do 31. decembra 2019 má zúčtovanú mzdu vo výške 1 590 eur a odpracuje 516 hodín.

Priemerný hodinový zárobok zamestnanca zistený k 1. januáru 2020 predstavuje 3,081 eura (1 590/516).

Zamestnávateľ je povinný takto zistený priemerný zárobok zvýšiť od 1. januára 2020 na  3,333 eura, teda na minimálnu hodinovú mzdu.

Príklad č.9

Zamestnanec vykonával práce, ktorých zložitosť zodpovedá charakteristike 1. stupňa náročnosti pracovného miesta a jeho priemerný zárobok zistený k 1. januáru 2020 predstavuje 3,333 eura za hodinu.

Zamestnávateľ ho s účinnosťou od 1. februára 2020 po dohode o zmene pracovnej zmluvy zaradí na druh práce zodpovedajúci charakteristike 3. stupňa náročnosti pracovného miesta.

Pre tento stupeň predstavuje minimálny mzdový nárok 4,666 eura na hodinu (3,333 eura x koeficient 1,4).

Od 1. februára 2020 je zamestnávateľ povinný upraviť priemerný zárobok zamestnanca na úroveň zodpovedajúcu tomuto minimálnemu mzdovému nároku a používať ho počas celého zvyšného obdobia 1. štvrťroka 2020.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

minimálna mzdaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X