Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké dopady bude mať zvýšenie minimálnej mzdy od januára 2021? Pozrite si praktické príklady

mzda
mzda Foto: Getty Images
9. novembra 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Od začiatku budúceho roka sa hrubá mesačná minimálna mzda na Slovensku zvýši na 623 eur z tohtoročných 580 eur. Rozhodol o tom parlament, keď schválil novelu zákona o minimálnej mzde.

Pri hrubej minimálnej mzde zamestnanca v sume 623 eur jeho čistý mesačný príjem po zaplatení dane z príjmu a odvodov bude budúci rok predstavovať 508,42 eura, čím stúpne o 31,68 eura.

Za týmto nárastom čistej minimálnej mzdy však nie je len zvýšenie hrubého zárobku o 43 eur, ale aj nárast ročnej nezdaniteľnej časti základu dane z tohtoročných 4 414,20 eura na budúcoročných 4 511,43 eura, teda z mesačnej sumy 367,85 eura na 375,95 eura.

Z hrubej minimálnej mzdy zamestnanec zaplatí odvody na sociálne poistenie v sume 58,56 eura, poistné na zdravotné poistenie vo výške 24,92 eura a daň z príjmu v sume 31,10 eura. Minimálna hodinová mzda v roku 2021 dosiahne 3,580 eura namiesto tohtoročných 3,333  eura.

Pripomeňme si, čo všetko stúpne v roku 2021, keď sa zvýši minimálna mzda.

Odpočítateľná položka  zdravotné odvody nezníži

Odvodová odpočítateľná položka (OOP) na zdravotné poistenie pre zamestnanca od začiatku budúceho roka pritom opäť zostane vo výške 380 eur. Keďže konštrukcia odpočítateľnej položky je nastavená tak, že s rastúcou mzdou klesá a dá sa uplatniť len do hrubej mzdy 570 eur, pri minimálnej mzde v sume 623 eur OOP zdravotné odvody nezníži. Ani zamestnávateľ si nebude môcť uplatniť odpočítateľnú položku.

V roku 2015 pritom bola minimálna mzda 380 eur mesačne a odpočítateľná položka dosahovala rovnako 380 eur mesačne, vďaka čomu sa z takejto minimálnej mzdy neplatili zdravotné odvody.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Minimálne mzdové nároky
 • Stupne náročnosti pracovných miest
 • Minimálna mzda – doplatok
 • Zvýšenie a zníženie sadzieb minimálnych mzdových nárokov
 • Mesačná minimálna mzda
 • Pracovná pohotovosť
 • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu
 • Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
 • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 • Praktické príklady

Minimálne mzdové nároky (§ 120 Zákonníka práce)

Zvýšenie minimálnej mzdy má každoročne vplyv na minimálne mzdové nároky zamestnancov. Tie sa vzťahujú na zamestnávateľov, u ktorých nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Títo zamestnávatelia sú podľa Zákonníka práce povinní svojim zamestnancom poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Zákonník práce definuje šesť stupňov náročnosti práce, pričom minimálny mzdový nárok na najnižšom stupni je rovný zákonom určenej minimálnej mzde. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve.

Schválenou novelou zákona o minimálnej mzde sa od 1. januára budúceho roka mení systém stanovenia výšky šiestich úrovní minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce. Nárast minimálnych mzdových nárokov bude od roku 2021 naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. Suma bude rásť o rozdiel medzi jednotlivými kalendárnymi rokmi. Následkom toho budú minimálne mzdové nároky v druhom až šiestom stupni náročnosti práce od roku 2021 stúpať pomalšie ako doteraz.

Kým v súčasnosti sa zvyšných päť úrovní minimálnej mzdy určuje ako násobok novej základnej sumy minimálnej mzdy, po novom sa druhá až šiesta úroveň minimálnych zárobkov na rok 2021 zvýši jednotne o 43 eur. Napríklad pri šiestom, najvyššom stupni náročnosti práce, minimálny mzdový nárok v súčasnosti dosahuje dvojnásobok minimálnej mzdy, teda 1 160 eur. Po novom sa tento minimálny mzdový nárok od januára zvýši o 43 eur na 1 203 eur. Ak by sa naďalej uplatňoval súčasný systém, najnižší mzdový nárok pri šiestom stupni náročnosti práce by vzrástol o 86 eur na 1 246 eur.

Minimálne mzdové nároky od 1. januára 2021

Stupeň náročnosti práce Minimálna mesačná mzda v eurách

Minimálna hodinová mzda

v eurách

1 623 3,580
2 739 4,247
3 855 4,914
4 971 5,580
5 1 087 6,247
6 1 203 6,913

 

Porovnanie minimálnych mzdových nárokov v roku 2020 a 2021 (v eurách)

Stupeň náročnosti práce Minimálna mesačná mzda v roku 2020 Minimálna mesačná mzda v roku 2021 Rozdiel
1 580 623 +43
2 696 739 +43
3 812 855 +43
4 928 971 +43
5 1 044 1 087 +43
6 1 160 1 203 +43

Celková cena práce v eurách v rokoch 2020 a 2021 pri minimálnych mzdových nárokoch

Stupeň náročnosti práce Minimálna mzda v roku 2020 Minimálna mzda v roku 2021 Celková cena práce v roku 2020 Celková cena práce v roku 2021 Zvýšenie celkovej ceny práce
1 580 623 784,16 842,28 58,12
2 696 739 940,98 999,10 58,12
3 812 855 1 097,82 1 155,94 58,12
4 928 971 1 254,65 1 312,77 58,12
5 1 044 1 087 1 411,48 1 469,60 58,12
6 1 160 1 203 1 586,32 1 626,44 58,12

Stupne náročnosti pracovných miest

Stupne náročnosti pracovných miest podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca upravuje príloha č. 1 k Zákonníku práce.

Pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.

Ide napríklad o prácu upratovačky, chyžnej, či skladníka s minimálnym mzdovým nárokom na rok 2021 v sume 623 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov.

Do druhého stupňa náročnosti práce zaraďujeme napríklad prácu pokladníka, či pomocnej kuchárky. V budúcom roku musí hrubý zárobok pri tomto stupni náročnosti práce predstavovať najmenej 739 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody.

Tento stupeň náročnosti práce spĺňa zdravotnej sestry, hlavného kuchára a účtovníka. Ich hrubá mzda musí od 1. januára budúceho roka dosiahnuť aspoň 855 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb.

Pozícia hlavného účtovníka alebo napríklad aj inštruktora autoškoly spadá po štvrtý stupeň náročnosti práce s hrubou mzdou od budúceho roka najmenej 971 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia.

Sem patrí napríklad práca lekára alebo manažéra výroby. Od začiatku budúceho roka musia zarábať v hrubom minimálne 1 087 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.

Najvyšší stupeň náročnosti práce zodpovedá práci primára alebo generálneho riaditeľa. Ich minimálny mzdový nárok na rok 2021 predstavuje 1 203 eur.

Do mzdy vo forme minimálneho mzdového nároku sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Minimálna mzda – doplatok

Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

Do mzdy vo forme minimálneho mzdového nároku sa pri výpočte doplatku nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Zvýšenie a zníženie sadzieb minimálnych mzdových nárokov

Pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín sa sadzby minimálnych mzdových nárokov ustanovené v eurách za hodinu úmerne zvýšia.

U zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý v mesiaci neodpracoval určený týždenný pracovný čas, alebo má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, sa sadzba minimálneho mzdového nároku ustanoveného v eurách za mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci.

Príklad č.1

Administratívnej pracovníčke určil zamestnávateľ v pracovnej zmluve druhý stupeň náročnosti práce.

Pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase má tak od 1. januára 2021 nárok na minimálnu mzdu v sume 739 eur.

Zamestnávateľa požiadala o skrátenie týždenného pracovného času na 35 hodín, a preto sa jej bude jej minimálny mzdový nárok priamo úmerne krátiť.

Minimálny mzdový nárok tejto pracovníčky bude predstavovať 646,63 eura. (35/40×739).

Mesačná minimálna mzda

Na minimálnu mzdu v plnej výške má nárok zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, ak pracuje v určenom týždennom pracovnom čase a zároveň v príslušnom mesiaci odpracoval plný fond pracovného času.

Ak má zamestnanec dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí mu podľa zákona o minimálnej mzde minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času. Suma minimálnej mzdy v eurách za mesiac sa tak priamo úmerne kráti, pričom sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Príklad č.2

Zamestnanec, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, mal v mesiaci s 23 pracovnými dňami odpracovať 172,5 hodiny. Odpracoval však len 20 dní (150 hodín).

Preto sa jeho suma minimálnej mzdy zníži v pomere 20/23 dní , resp. 150/172,5 hodín.

V roku 2021 je mesačná minimálna mzda 623 eur.

Pomerná suma mesačnej minimálnej mzdy po zaokrúhlení na celých 10 eurocentov bude v tomto prípade predstavovať 541,80 eura (623 x 150/172,5 hod.).

Príklad č.3

Zamestnanec, odmeňovaný mesačnou mzdou, pracuje na prevádzke, kde je stanovený týždenný pracovný čas 40 hodín. On však má dohodnutý kratší pracovný čas na 30 hodín týždenne po 6 hodín denne.

Jeho minimálna mesačná mzda sa tak bude krátiť priamo úmerne kratšiemu pracovnému času.

V roku 2021 dosiahne 467,25 eura, čo predstavuje tri štvrtiny z mesačnej minimálnej mzdy (623×30/40 = 467,25).

Hodinová minimálna mzda

Zamestnancovi patrí minimálna mzda, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je na pracovisku zamestnanca ustanovený týždenný pracovný čas nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa nepriamo úmerne zvýši. Suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Príklad č.4

Hodinová minimálna mzda na rok 2021 pre 40-hodinový týždenný pracovný čas predstavuje 3,580 eura. Na prevádzke zamestnanca je však stanovený týždenný pracovný čas 37,5 hodiny.

Hodinová minimálna mzda pre tento týždenný pracovný čas bude v sume 3,8187 eura (3,580 eura x 40/37,5 hod. = 3,8187 eura).

Pracovná pohotovosť

Podľa Zákonníka práce ide o prípad, keď zamestnávateľ zamestnancovi nariadi alebo sa s ním dohodne na tom, že sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas bude zdržiavať po určený čas na dohodnutom mieste a bude pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy.

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za pracovný čas. Za každú takúto hodinu patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

V roku 2021 ide o sumu 3,580 eura.

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času.

Novela zákona o minimálnej mzde k 1. januáru budúceho rozmenila výšku náhrady za neaktívnu časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska. Kým v tomto roku za každú takúto hodinu patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, teda 0,666 eura, od 1. januára 2021 sa táto čiastka zvyšuje na pevných 0,72 eura.

Príklad č.5

Zamestnanec dostáva od 1. januára 2021 minimálnu mzdu 623 eur. Za január 2021 vykáže 10 hodín neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku. 

Preto za tento čas dostane 35,80 eura.

Okrem toho mal 10 hodín neaktívnej pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, za čo od zamestnávateľa dostane 7,20 eura.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Zamestnancovi tento rok patrí pri nerizikovom zamestnaní za nočnú prácu (v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou) popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 40 % aktuálnej minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

V súčasnosti tak ide o sumu 1,333 eura na hodinu.

Ak sa u zamestnávateľa pracuje prevažne v noci, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v noci, od začiatku tohto roka najmenej však vo výške 35 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy.

Aktuálne je to suma 1,1665 eura.

V pracovnej zmluve je možné dohodnúť takýto nižší príplatok len vtedy, keď u zamestnávateľa nepôsobia odbory a ak zamestnávateľ mal v predošlom roku menej ako 20 zamestnancov.

Ak ide o rizikové práce, mzdové zvýhodnenie  v tomto roku predstavuje 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu 1,6665 eura.

Zvýšenie od 1. januára 2021

Od 1. januára budúceho roka sa novelou zákona o minimálnej mzde tieto príplatky zvyšujú, avšak stanovujú sa pevnou sumou.

Pri nerizikovom zamestnaní pôjde o nárast z 1,333 eura na 1,43 eura za hodinu práce.

Ak sa u zamestnávateľa pracuje prevažne v noci, mzdové zvýhodnenie bude možné pri nerizikovom zamestnaní dohodnúť v sume 1,25 eura namiesto tohtoročných 1,1665 eura za odpracovanú hodinu.

Zamestnanec vykonávajúci rizikové práce bude mať od začiatku budúceho roka nárok na príplatok za nočnú prácu v sume 1,79 eura za hodinu, čím sa tento príplatok zvýši o 12 centov.

Príklad č. 6

Zamestnanec bude celý január 2021 pracovať na nočné zmeny a odpracuje celkovo 168 hodín.

Ide o nerizikovú prácu, ktorá sa vykonáva prevažne v noci, a preto bolo mzdové zvýhodnenie dohodnuté v kolektívnej zmluve na úrovni 1,25 eura za hodinu.

Za január tak zamestnanec dostane príplatok za nočnú prácu v sume 210 eur (168×1,25).

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu

Od 1. mája 2019 zaviedla vláda príplatky za prácu v sobotu a nedeľu a zvýšila príplatok za prácu cez sviatok.

Príplatok za prácu aktuálne predstavuje 50 % z hodinovej minimálnej mzdy, teda 1,6665 eura za odpracovanú hodinu.

Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v sobotu, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v sobotu, v súčasnosti aspoň v sume 45 % z minimálnej hodinovej mzdy.

Príplatok tak v tomto prípade dosahuje 1,50 eura za odpracovanú hodinu.

Pri práci v nedeľu príplatok tvorí 100 % z minimálneho hodinového zárobku, čo je 3,333 eura na hodinu.

Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v nedeľu, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v nedeľu, od mája tohto roka aspoň v sume 90 % z minimálnej hodinovej mzdy.

Príplatok tak v tomto prípade dosahuje 3 eurá na hodinu.

Zvýšenie od 1. januára 2021

Aj tieto príplatky sa od 1. januára budúceho roka novelou zákona o minimálnej mzde zvyšujú a súčasne odpájajú od minimálnej mzdy, teda stanovujú pevnou sumou.

Príplatok za prácu v sobotu vzrastie zo súčasných 1,6665 eura na 1,79 eura za odpracovanú hodinu.

Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v sobotu, nižší príplatok na základe kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy stúpne o 11 centov na 1,61 eura za hodinu.

Pri práci v nedeľu príplatok pôjde nahor na 3,580 eura za odpracovanú hodinu.

Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v nedeľu, príplatok stúpne na 3,22 eur za hodinu, teda o 22 centov.

Príklad č.7

Zamestnanec v januári 2021 odpracuje počas sobôt 16 hodín a počas nedieľ 16 hodín. U zamestnávateľa sa pritom v sobotu a v nedeľu pravidelne nepracuje.

Zamestnanec za 16 odpracovaných hodín počas sobôt dostane príplatok v celkovej sume 28,64 eura (1,79×16).

Za 16 odpracovaných hodín počas nedieľ má nárok na príplatok v celkovej čiastke 57,28 eura (3,58×16).

Spolu tak na príplatkoch dostane 85,92 eura.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností, ak tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie rizikovosti práce (zamestnanec je v pracovnom prostredí vystavený chemickým, karcinogénnym a mutagénnym, biologickým, alebo fyzikálnym faktorom alebo prachu).

Za každú hodinu práce v takomto prostredí patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20 % hodinovej minimálnej mzdy v eurách (v roku 2021 najmenej 0,716 eura).

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

Priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období.

Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Do zúčtovanej mzdy sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Ak zamestnanec v predchádzajúcom štvrťroku neodpracoval aspoň 22 dní alebo 170 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku predošlého štvrťroku, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.

Ak je priemerný hodinový zárobok zamestnanca nižší ako minimálna hodinová mzda, na ktorú by zamestnancovi vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba priemerný zárobok použiť, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tejto minimálnej mzde.

V prípade, že je priemerný zárobok zamestnanca nižší ako príslušný minimálny mzdový nárok, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tomuto minimálnemu mzdovému nároku.

Príklad č.8

So zamestnancom, ktorý nastúpil do pracovného pomeru 1. októbra 2020, bola dohodnutá základná mesačná mzda vo výške 590 eur pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase a 1. stupni náročnosti práce. V rozhodujúcom období od 1. októbra 2020 do 31. decembra 2020 má zúčtovanú mzdu vo výške 1 770 eur a odpracuje 516 hodín.

Priemerný hodinový zárobok zamestnanca zistený k 1. januáru 2021 predstavuje 3,430 eura (1 770/516).

Zamestnávateľ je povinný takto zistený priemerný zárobok zvýšiť od 1. januára 2021 na  3,580 eura, teda na minimálnu hodinovú mzdu.

Príklad č.9

Zamestnanec vykonával práce, ktorých zložitosť zodpovedá charakteristike 1. stupňa náročnosti pracovného miesta a jeho priemerný zárobok zistený k 1. januáru 2021 predstavuje 3,580 eura za hodinu.

Zamestnávateľ ho s účinnosťou od 1. februára 2021 po dohode o zmene pracovnej zmluvy zaradí na druh práce zodpovedajúci charakteristike 3. stupňa náročnosti pracovného miesta.

Pre tento stupeň predstavuje minimálny mzdový nárok v budúcom roku 4,914 eura na hodinu.

Od 1. februára 2021 je zamestnávateľ povinný upraviť priemerný zárobok zamestnanca na úroveň zodpovedajúcu tomuto minimálnemu mzdovému nároku a používať ho počas celého zvyšného obdobia 1. štvrťroka 2021.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

knowhowminimálna mzdaPrémiový obsahrok 2021

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Mzdy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X