Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Aké zmeny nastanú v registri adries od 1. 7. 2022 a do kedy musíte označiť svoj byt číslom?

register adries
register adries Foto: Getty Images
6. augusta 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ministerstvo vnútra SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona č. 125/2015 Z. z.  o registri adries. Zákon o registri adries zriadil nový register, ktorého hlavnou úlohou bolo vybudovanie jednotného, centrálneho a dátovo konzistentného zdroja dát o adresách fyzických budov na území Slovenskej republiky slúžiaceho hlavne pre potreby budovania integrovaného informačného systému verejnej správy. Dáta z registra adries boli v máji 2020 vyhlásené za referenčné a stali sa tak jedným zo základov elektronizácie verejnej správy a budovania egovernmentu na Slovensku.

Hlavným cieľom novely zákona je riešenie požiadaviek a potrieb vyplývajúcich z aplikačnej praxe a to najmä presné určenie mestských častí v Bratislave a Košiciach ako subjektov vykonávajúcich úkony v registri adries a doplnenie obligatórnych úkonov pri zápise a označovaní čísel bytov pre potreby záchranárskych činností a pre potreby orgánov verejnej moci pri získavaní presných a spoľahlivých zdrojov dát o umiestnení bytov v obciach bez ich väzby na osoby, ktoré k nim disponujú právami.

Návrh zákona tiež dopĺňa sankcie za neplnenie ustanovení zákona aj pre fyzické osoby, keďže v súčasnosti sú sankcie ustanovené len pre právnické osoby. Zároveň precizuje ustanovenia o povinných osobách, ktoré znášajú náklady na zameranie geografickej osi ulice a pri zameraní adresného bodu ak koná obec bez žiadosti a ustanovenie o povinnosti určenia názvu ulíc a iných verejných priestranstiev.

Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. 7. 2022.

Adresný bod a geografická os ulice

Upravuje sa spôsob určovania adresného bodu pre adresy, pri ktorých sa určuje orientačné číslo, keďže v aplikačnej praxi sa zistilo, že pri použití slovného spojenia „budove ktorej“ sa v aplikačnej praxi vyskytli prípady nesprávneho výkladu zákona, podľa ktorého ustanovenie určuje ku ktorým budovám sa zameriava adresný bod a nie ku ktorému vchodu.

Určuje sa povinnosť zabezpečiť zameranie geografickej osi ulice obcou, okrem prípadov ak o určenie názvu ulice bude žiadať stavebník. V takýchto prípadoch zameranie geografickej osi ulice zabezpečí stavebník. Táto úprava reaguje na poznatky z aplikačnej praxe, ktorá poukázala na skutočnosť, že určovanie názvov ulíc často vychádza z rozvojových plánov obce bez žiadosti konkrétneho stavebníka.

Register

Povinnosť zapisovať do registra adries čísla bytov a podlažia, na ktorých sa nachádzajú sa mení z fakultatívnej na obligatórnu. Zároveň je určený spôsob číslovania nadzemných a podzemných podlaží, pričom sa predpokladá, že bude v súlade so schváleným projektom podľa kolaudačného rozhodnutia.

Medzinárodné skúsenosti preukazujú stále širšiu prax označovania najmä významnejších stavieb názvom, z čoho vyplynula potreba zaoberať sa týmto fenoménom aj v našich podmienkach a zaviesť novú položku do položkovej skladby údajov registra, pričom údaj „názov budovy“ bol zaradený aj do štandardov informačných systémov verejnej správy. Povinnosť zapísať tento údaj je fakultatívna tak z hľadiska jej určovania ako aj z hľadiska oznamovania tejto skutočnosti obci ako povinnej osobe pri zápise.

V súčasnosti sú obce povinné zapísať údaje o adresných bodoch a geografickej osi ulice aj v prípadoch ak sú zjavne nesprávne. Navrhovanou novelou sa umožní obci takéto údaje do registra nezapísať, čím sa zabezpečí výrazné zvýšenie kvality dát a vytvoria sa podmienky pre zaradenie adresného bodu do zoznamu referenčných údajov.

Explicitne sa ustanovuje, že v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice pôsobnosť zo zákona vykonávajú ich mestské časti.

Zákon o obecnom zriadení

Mení sa aj zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obec môže v osobitných prípadoch od zmeny alebo zrušenia súpisného alebo orientačného čísla upustiť.

V novom znení §2d sa vypúšťajú ustanovenia o zákaze zmeny súpisných a orientačných čísel a určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. Tieto ustanovenia spôsobujú v aplikačnej praxi obciam aj občanom problémy, hlavne pri reťazení jednotlivých volieb, keď v kalendárnom roku ostáva len krátky čas na vybavenie potrebných zmien. Zároveň sa vzhľadom na rozvoj informačných technológií stali zbytočnými a ich vypustenie nenaruší prípravu a vykonanie volieb. Vypúšťa sa tiež sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa v súčasnosti upravuje vlastným zákonom obsahujúcim aj ustanovenie o moratóriu.

Do zákona sa dopĺňa ustanovenie o priestupkoch pri porušení niektorých ustanovení. V súčasnom znení zákona je za porušenie týchto povinností určená sankcia len pre právnické osoby a navrhovaným ustanovením sa možnosť uloženia sankcie rozšíri aj na fyzické osoby. Obciam sa umožňuje pokutu po zvážení okolností priestupku neuložiť.

Priestupku sa dopustí vlastník budovy, ak

  1. poruší povinnosť strpieť označenie budovy názvom ulice alebo iného verejného priestranstva podľa § 2b ods. 6,
  2. poruší povinnosť označiť budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom podľa § 2c ods. 4.

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 250 eur.

Za priestupky podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 150 eur.

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Do zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa vkladá ustanovenie ukladajúce vlastníkovi alebo spoločenstvu vlastníkov, prípadne správcovi povinnosť označiť vchod do bytu alebo nebytového priestoru viditeľne číslom aby bol jasný vzťah čísla a konkrétneho bytu a tým sa umožnila jednoduchšia orientácia v bytových domoch a pri činnosti záchranných zložiek.

Vlastník domu je povinný označiť viditeľne číslami vchody do bytov a nebytových priestorov v dome a toto označenie udržiavať v aktuálnom stave. Ak je na správu domu založené spoločenstvo, povinnosť podľa prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak je na správu budovy uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť podľa prvej vety plní správca.

Ak ide o vchody do bytov a nebytových priestorov, ktoré do 30. júna 2022 neboli označené číslami, sú vlastník domu, spoločenstvo alebo správca povinní označiť ich číslami do 31. decembra 2022.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

register adriesrok 2021spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Slovensko

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

28sep8:30Daňová akadémia: Špecialista DPH, DzP a medzinárodného zdaňovania8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

28sep8:30Daňová akadémia: Špecialista DPH, DzP a medzinárodného zdaňovania8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

28sep8:30Daňová akadémia: Špecialista DPH, DzP a medzinárodného zdaňovania8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X