Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako zvládnuť živnostenskú skúšku: Strechár

Strechár živnosť
Voľná živnosť. Zdroj: Getty Images
24. novembra 2017 Zdroj Podnikam.sk/MG Tlačiť

Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť. Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.

Strechár

Má vedieť

Základy stavebných prác
– orientovať sa v stavebných výkresoch a dokumentácii, v čítaní realizačných stavebných výkresov strešných konštrukcií
– charakterizovať základné strešné konštrukcie pozemných stavieb
– uviesť výpočet plôch striech a spotreby materiálov na ich zhotovenie
– popísať zhotovenie pracovných a ochranných lešení


– vymenovať druhy a vlastnosti materiálov používaných pri strechárskych prácach (drevo, kovy, plasty, sadrokartón, izolácie)
– rozoznať ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky (píly, vŕtačky, brúsky, skrutkovače, sponkovačky) na opracovanie materiálov používaných pri strechárskych prácach
– popísať technologické postupy ručného opracovania materiálov používaných pri strechárskych prácach (rezanie, strihanie, sekanie, vŕtanie, pilovanie, ohýbanie, rovnanie, spájanie)
– popísať manipuláciu s materiálom, dopravovanie a ukladanie materiálov na strechu
– obsluhovanie dopravných prostriedkov pre prácu vo výškach
– uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri strechárskych prácach

Tesárske práce na streche
– popísať technologické postupy montáže nosných šikmých strešných konštrukcií
– uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri tesárskych prácach na streche

Izolatérske práce na streche
– charakterizovať druhy izolačných materiálov (proti vode a vlhkosti, tepelné, proti hluku) používaných pri prácach na plochej a šikmej streche
– popísať druhy, prípravu a použitie pracovného náradia, nástrojov a pomôcok používaných pri izolatérskych prácach na plochej a šikmej streche
– popísať technologické postupy zhotovenia izolačných vrstiev (proti vode a vlhkosti, tepelné, proti hluku) strešného plášťa šikmých aj plochých striech
– aplikovať pracovné návody a katalógy výrobcov pri určovaní spotreby materiálu
– uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri izolačných prácach na streche

Pokrývačské práce
– charakterizovať strešné krytiny (pálená, betónová, vláknocementová, skladaná živičná)
– aplikovať pracovné návody a katalógy výrobcov strešných krytín pri manipulácii, doprave a ukladaní
– popísať druhy, prípravu a použitie pracovného náradia, nástrojov a pomôcok používaných pri pokrývačských prácach
– popísať technologické postupy montáže a opravy jednotlivých druhov strešných krytín
– uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri pokrývačských prácach

Klampiarske práce na streche
– vymenovať druhy klampiarskych výrobkov a konštrukcií na streche
– charakterizovať materiály používané na zhotovenie klampiarskych výrobkov na streche
– popísať druhy, prípravu a použitie pracovného náradia, nástrojov a pomôcok používaných pri klampiarskych prácach na streche
– popísať technologické postupy montáže a opráv klampiarskych prvkov na streche
– uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri klampiarskych prácach na streche

Má ovládať

Základy stavebných prác
– čítať realizačné stavebné výkresy konštrukcií plochých a šikmých striech
– zvoliť potrebné materiály, náradie, nástroje a pomôcky na ich opracovanie a vykonávať prípravu, obsluhu a bežnú údržbu náradia, nástrojov a pomôcok
– opracovať materiály ručne aj pomocou mechanizovaného náradia
– spájať materiály používané pri strechárskych prácach (drevo, kovy, plasty, sadrokartón, izolácie)
– vypočítať plochy striech a spotrebu materiálov na ich zhotovenie
– posudzovať kvalitu vykonanej práce
– pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri ručnom opracovaní materiálov používaných pri strechárskych prácach
– zmontovať pracovné a ochranné lešenie
– dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Tesárske práce na streche
– čítať stavebnú dokumentáciu pre potreby výkonu pracovných činností
– vymerať a pripraviť jednotlivé prvky dreveného krovu podľa výkresov
– zhotoviť pomocné drevené konštrukcie
– montovať a demontovať drevené strešné konštrukcie
– povrchovo chrániť drevené strešné konštrukcie nátermi
– realizovať opravy drevených strešných konštrukcií
– pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri tesárskych prácach na streche
– dodržiavať bezpečnosť práce pri výrobe, montáži a demontáži drevených strešných konštrukcií

Izolatérske práce na streche
– pripraviť izolačný materiál podľa pracovných návodov výrobcov
– zhotoviť izolačné vrstvy strešného plášťa plochej a šikmej strechy
– posudzovať kvalitu strešného plášťa plochej a šikmej strechy
– realizovať opravy a rekonštrukcie strešného plášťa plochej a šikmej strechy
– pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri izolatérskych prácach na streche
– dodržiavať bezpečnosť pri izolatérskych prácach na streche

Pokrývačské práce
– pripraviť strešnú plochu na kladenie strešných krytín podľa pracovných návodov výrobcov
– pripraviť materiál na pokrývanie striech
– klásť a pripevňovať strešné krytiny so všetkými doplnkami
– posudzovať kvalitu položenej strešnej krytiny
– zhotoviť nátery kovových strešných krytín
– vymeniť poškodenú strešnú krytinu
– pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri pokrývačských prácach na streche
– dodržiavať bezpečnosť pri pokrývačských prácach

Klampiarske práce na streche
– pripraviť materiál na výrobu jednoduchého klampiarskeho výrobku podľa výkresu
– vyrobiť jednoduché klampiarske výrobky podľa výkresu
– vymerať polohu klampiarskych výrobkov na streche
– pripevniť klampiarske výrobky na strechu
– zhotoviť nátery klampiarskych výrobkov
– realizovať údržbu alebo výmenu klampiarskych výrobkov na streche
– pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri klampiarskych prácach na streche
– dodržiavať bezpečnosť pri klampiarskych prácach na streche

Skúšky

Teória

1. Charakteristika strešných konštrukcií.
2. Orientácia v stavebnej dokumentácii, pracovných návodoch a katalógoch výrobkov.
3. Príprava a opracovanie materiálov, určovanie spotreby materiálu pre zadanú strešnú konštrukciu.
4. Náradie, pomôcky, stroje a zariadenia potrebné pre danú strešnú konštrukciu.
5. Pracovné a technologické postupy tesárskych prác na danej strešnej konštrukcii.
6. Pracovné a technologické postupy izolatérskych prác na danej strešnej konštrukcii.
7. Pracovné a technologické postupy pokrývačských prác na danej strešnej konštrukcii.
8. Pracovné a technologické postupy klampiarskych prác na streche na danej strešnej konštrukcii.
9. Kontrola kvality vykonaných prác pri zhotovení jednotlivých vrstiev plochej strechy.
10. Výber a slovný popis pracovných postupov pri údržbe, oprave, výmene, prípadne rekonštrukcii striech.

Prax

1. Zhotovenie a montáž nosnej časti šikmej strechy podľa zadania (predvedenie s vysvetlením).
2. Zhotovenie strešného plášťa plochej strechy podľa zadania (predvedenie s vysvetlením).
3. Zhotovenie a montáž strešného plášťa šikmej strechy podľa zadania (predvedenie s vysvetlením).
4. Montáž klampiarskych prvkov na streche podľa zadania (predvedenie so zdôvodnením).
5. Montáž a demontáž pomocných strešných konštrukcií (predvedenie so zdôvodnením).
6. Vymeriavanie strešných plôch, jeho porovnanie so stavebnou dokumentáciou aj s pracovným návodom výrobcu.
7. Výpočet spotreby materiálu na zhotovenie strechy podľa zadania (výpočet s vysvetlením).
8. Zhotoviť údržbu, opravu, výmenu, prípadne rekonštrukciu výrobkov a konštrukcií na streche.
9. Dodržiavanie aktuálnych pracovných predpisov týkajúcich sa BOZP, hygieny práce a ochrany pred požiarom.

Podrobnosti o skúškach

http://isdv.iedu.sk/Eligibility.aspx

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"

Témy

Prémiový obsahskúškastrechárživnostenskáživnostenské podnikanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie V čom podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X