Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Podmienky úverov od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky

Podmienky úverov od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky
19. februára 2013 Zdroj Podnikam.SK, LM Tlačiť
Kto sa môže o zdroje zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) uchádzať a ako pri tom postupovať? 

SZRB poskytne aj záruku v komerčnej banke

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. podporuje financovanie projektov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu prostredníctvom úverov financovaných z prostriedkov Európskej investičnej banky (EIB) a Nordickej investičnej banky (NIB). Už niekoľko rokov banka úspešne poskytuje bankové záruky na obnovu bytového fondu. SZRB v roku 2011 poskytla priame úvery v hodnote 338 369 tis. eur (1784 úverov) a bankové záruky v hodnote 204 963 tis. eur (2083 záruk).

Úvery získané priamo od SZRB

S cieľom zjednodušiť existujúcim i začínajúcim malým podnikateľom prístup k úverovým zdrojom poskytuje SZRB úvery MIKROúver a Úver PODNIKATEĽKA. Ďalším produktom je Risk kapitál kontakt, kde prostredníctvom burzy banka sprostredkovávala kontakty medzi podnikateľmi a investormi, s cieľom spojiť dobré nápady podnikateľov s ochotou investorov.
S cieľom podporiť rozvoj podnikateľských aktivít začínajúcich a existujúcich mladých podnikateľov začala SZRB poskytovať Úver PODNIKANIE MLADÝCH, v rámci ktorého poskytuje počiatočný kapitál aj vysokoškolákom počas štúdia alebo po ukončení štúdia.
So zámerom podporiť znižovanie energetickej náročnosti budov a úsporu energií pripravila SZRB dva produkty: Bankovú záruku na úver poskytovaný Štátnym fondom rozvoja bývania na obnovu bytového fondu a Úver na obnovu bytového fondu pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Banka okrem úverov ponúka podnikateľom aj formy priamych a nepriamych bankových záruk či vkladové produkty. Celkovo si dnes môžete vybrať z 12 typov úverov.

Postup pri žiadosti o úver

Ako postupovať, ak chceme využiť niektorý z vyššie uvedených úverov? Odporúčame vám osobne navštíviť niektorú z pobočiek (zoznam pobočiek nájdete na www.szrb.sk v sekcii Kontakt), kde vám na všetky otázky odborne zodpovedia vyškolení pracovníci banky.
Pri výbere vhodného produktu zohľadnite nasledujúce skutočnosti:
 • kto je príjemca úveru (podnikateľ/ka – fyzická alebo právnická osoba, vlastníci bytov a nebytových priestorov a pod.)
 • aký je účel úveru (financovanie krátkodobých alebo strednodobých potrieb, investičného projektu a pod.)
 • výšku úveru (koľko finančných prostriedkov potrebujete),
 • dobu splatnosti (krátkodobo alebo dlhodobo),
 • zabezpečenie úveru (nehnuteľným majetkom, hnuteľným majetkom, blankozmenkou, vinkuláciu a pod.)
Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre túto formu financovania?
 • výhodnejšie úrokové sadzby
 • podpora začínajúcich podnikateľov aj bez podnikateľskej histórie
 • vykrytie rozdielu v prípade čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ
 • vykrytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov pomocou prevádzkových úverov
 • možnosť financovať aj veľké investičné projekty
 • možnosť jednorázového alebo postupného čerpanie úveru
 • oznámenie rozhodnutia banky o schválení úveru aj do 3 pracovných dní od podania žiadosti (v závislosti od typu úveru)

Ako postupovať?

 1. Pripravte si Žiadosť o poskytnutie úveru (formulár žiadosti je k dispozícií v centrále SZRB, jej regionálnych zastúpeniach a na internetovej stránke SZRB).
 2. Okrem žiadosti musíte predložiť aj požadované prílohy: tabuľky jednoduchého alebo podvojného účtovníctva poprípade iné tlačivá (viď zoznam na www.szrb.sk/Tlačivá žiadostí).
 3. V čase posudzovania žiadosti o úver a spracovania zmluvy o úvere a súvisiacich zmluvných a iných dokumentov môže banka požadovať od klienta všetky informácie súvisiace s podnikateľským zámerom (napr. podnikateľský plán).
 4. Dĺžka procesu poskytnutia úveru, resp. záruky záleží od toho, o aký produkt klient žiada,  resp. o aký podnikateľský projekt ide.
 5. Po schválení úveru dochádza k podpisu úverových zmlúv a následnému čerpaniu úveru.

Najčastejšie chyby podnikateľov

Väčšina chýb súvisí s predložením podnikateľského projektu. Ide najmä o:
 • nedostatočné zváženie reálnosti podnikateľského zámeru,
 • príliš optimistické vízie do budúcnosti,
 • podhodnotenie, resp. zlý odhad nákladov a ostatných finančných vstupov súvisiacich s naplnením podnikateľského zámeru, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti,
 • podcenenie konkurencie na trhu,
 • nezohľadnenie prostredia, resp. regionálneho vplyvu na realizáciu projektu atď.

Spolupráca SZRB s komerčnými bankami

Spolupráca v oblasti úverových a záručných programov umožňuje poskytovať firemným klientom finančné prostriedky ako zdroj strednodobých a dlhodobých úverov za výhodnejších úrokových sadzieb. Účelom tejto spolupráce je podpora rozvoja podnikania, zlepšenie prístupu malých a stredných podnikateľov k úverovým zdrojom a podpora rozvoja bytovej výstavby.
V prípade záručných programov SZRB vystavuje ručenie formou bankovej záruky za komerčné úvery poskytnuté malým a stredným podnikateľom za podmienok uvedených v jednotlivých programoch SZRB. Priebeh spracovania obchodných prípadov, ako aj schvaľovací proces sa riadi platnými vnútornými predpismi jednotlivých bánk.
Zoznam spolupracujúcich komerčných bánk:
 • UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava,
 • Privatbanka, a.s.
 • Bratislava, Citibank (Slovakia), a.s., Bratislava
 • Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
 • OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
 • Komerční banka Bratislava, a.s., Bratislava
 • VOLKSBANK Slovensko, a.s., Bratislava
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava
 • Poštová banka, a.s., Bratislava
 • Tatra banka, a.s., Bratislava
 • Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
 • ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava

Úvery a záruky získané z komerčnej banky – postup z praxe

Ak potrebujete terminovaný alebo kontokorentný úver a nemáte dostatočné hmotné zabezpečenie na získanie úveru, ideálnym riešením pre vás je Úver zabezpečený rýchlou zárukou SZRB. Úver zabezpečený rýchlou zárukou SZRB je určený pre malých a stredných podnikateľov s ročným obratom tržieb do 33 mil. € a počtom zamestnancov 250. Jeho hlavnou výhodou je rýchly a jednoduchý proces spracovania žiadosti o úver na jednom mieste – v komerčnej banke. Je určený pre podnikateľov, ktorí nemajú vlastné hmotné zabezpečenie potrebné na poskytnutie úveru resp. ho majú vzhľadom na rating v nedostatočnej výške.
Základné parametre záruky sú nasledovné:
 • výška bankovej záruky musí byť 55 % z istiny úveru
 • splatnosť bankovej záruky je max. 7 rokov s možnosťou prolongácie
 • poplatok za vystavenie bankovej záruky je stanovený v zmysle dohodnutého sadzobníka poplatkov medzi komerčnou bankou a SZRB
Na klienta môžu byť vystavené maximálne dve bankové záruky v rámci programu tzv. rýchlych záruk.
Základné parametre úveru:
 • účel financovania: prevádzkové potreby a investície menšieho rozsahu
 • forma poskytnutia úveru: kontokorentný úver alebo splátkový úver
 • výška úveru je maximálne do 340 tis. Eur (Banková záruka I), do 1 mil. Eur (Banková záruka II)
 • splatnosť úveru je max. 7 rokov s jednorázovým resp. postupným splácaním, pri kontokorentných úveroch do 1 roka s možnosťou prolongácie
Aké podklady potrebujete?
Ak sa rozhodnete pre túto formu financovania projektu, pripravte si nasledujúce podklady:
 • písomnú Žiadosť o úver (nájdete ju priamo na pobočkách komerčných bánk alebo na internetových stránkach).
 • ostatné prílohy k Žiadosti o úver v závislosti od výšky úveru a typu podnikateľského oprávnenia:
 • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
 • účtovné výkazy,
 • daňové priznanie, resp. priznanie k dani z príjmu,
 • tabuľkové prílohy k žiadosti,
 • čestné vyhlásenie dlžníka.
 • písomnú Žiadosť o záruku.
 • klientom podpísané písomné návrhy na uzatvorenie Mandátnej zmluvy.
Zdroje: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., www.vub.sk, www.nadsme.sk

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

14jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X