Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Spotrebná daň z liehu

12. apríla 2010 Tlačiť

Podľa zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu je predmetom tejto dane lieh vyrobený na daňovom území SR, dodaný na daňové územie z iného členského štátu EÚ alebo dovezený na daňové územie SR z územia tretieho štátu. Základom dane je množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu pri teplote 20 stupňov Celzia. Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi ak ide o  právnickú osobu jej sídlom a ak ide o fyzickú osobu jej trvalým pobytom. Daň sa počíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane, pričom odvodovou jednotkou množstva liehu je liter 100 % alkoholu pri teplote 20 stupňou Celzia.Sadzba dane

 • základná sadzba dane je od marca tohto roku zvýšená na 1080 €/hl,
 • znížená sadzba dane je od marca 2010 540 € /hl.

Znížená sadzba dane sa uplatňuje na lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 30 l alkoholu z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie.Vznik daňovej povinnostiDaňová povinnosť vzniká uvedením liehu do daňového voľného obehu dňom:

 • vydania liehu právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať lieh v pozastavení dane,
 • vlastnej spotreby liehu v daňovom sklade,
 • prijatia liehu oprávneným príjemcom alebo daňovým splnomocnencom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,
 • zistenia odcudzenia liehu v pozastavení dane alebo liehu oslobodeného od dane,
 • zistenia chýbajúceho liehu,
 • vyrobenia liehu mimo pozastavenia dane, s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme alebo v colnom režime prepracovanie zahraničného tovaru pod colným dohľadom a okrem získania liehu regeneráciou užívateľským podnikom podľa § 11 ods. 17 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu, ak takto získaný lieh použije na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom,
 • prijatia colného vyhlásenia na prepustenie liehu do colného režimu voľný obeh, ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
 • vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia,
 • zistenia liehu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia liehu v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s liehom ako s vlastným,
 • dodania alebo dňom použitia liehu oslobodeného od dane na iný ako určený účel.

Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, splatnosť daneZdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Ak je daňovým dlžníkom prevádzkovateľ daňového skladu, tranzitného daňového skladu, daňového skladu pre zahraničných zástupcov alebo ak je daňovým dlžníkom oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma lieh v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.Ak daňový dlžník nie je prevádzkovateľ daňového skladu, tranzitného daňového skladu, daňového skladu pre zahraničných zástupcov alebo ak nie je daňovým dlžníkom oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma lieh v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň.Pri vzniku daňovej povinnosti podľa prijatia colného vyhlásenia na prepustenie liehu do colného režimu voľný obeh, ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane a pri vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.Daňový dlžník je povinný vypočítať daň sám, ak daňová povinnosť vznikne podľa prijatia colného vyhlásenia na prepustenie liehu do colného režimu voľný obeh, ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane a pri vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia daň vypočíta colný úrad. Daň sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.Pri zistení nesprávnosti daňového priznania a ak jeho oprava má za následok zvýšenie dane, je daňový dlžník povinný podať colnému úradu dodatočné daňové priznanie bezodkladne po zistení nesprávnosti alebo neúplnosti daňového priznania s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka, a zaplatiť daň do desiatich pracovných dní odo dňa podania dodatočného daňového priznania. Ak oprava daňového priznania má za následok zníženie dane:a) prevádzkovateľ daňového skladu môže vykonať opravu dodatočným daňovým priznaním, najneskôr však do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka,b) daňový dlžník neuvedený v písmene a) uplatní vrátenie dane v žiadosti o vrátenie dane.Zmeny v zákone od marca a apríla 2010S účinnosťou od marca a apríla 2010 okrem zvýšenej spotrebnej dane z liehu nastávajú zmeny aj v niektorých základných pojmoch zákona o spotrebnej dani z liehu a to:

 • s účinnosťou od 31.marca 2010 ruší typ daňového subjektu „daňový splnomocnenec“,
 • s účinnosťou od 1. apríla zavádza nový typ daňového subjektu „registrovaný odosielateľ“,
 • s účinnosťou od 1. apríla 2010 oslobodzuje od spotrebnej dane lieh použitý na výrobu extraktov a macerátov,
 • s účinnosťou od  1. apríla 2010 už daňovým skladom nebude musieť byť sklad liehu, v ktorom sa lieh používa na výrobu aróm, macerátov alebo extraktov určených na výrobu liehovín, miešaných alkoholických nápojov s obsahom alkoholu do 1,2 % objemu,
 • s účinnosťou od 1. apríla daňové subjekty pri podávaní žiadosti o registráciu už nebudú musieť predkladať správcovi dane výpis z Obchodného registra alebo výpis zo Živnostenského registra,
 • s účinnosťou od 1. marca 2010 sa zavádza povinnosť označovať kontrolnou známkou aj spotrebiteľské balenie liehu s menovitým objemom najviac 0,05 litra,
 • s účinnosťou od 1. marca 2010 sa zavádza povinnosť oznámiť colnému úradu vlastníctvo výrobného zariadenia,
 • s účinnosťou od 1. apríla 2010 zavádza elektronický systém kontroly prepravy tovarov podliehajúcich spotrebnej dani z liehu,
 • s účinnosťou od 1. apríla 2010 prináša novú podmienku na posúdenie, či je lieh určený na súkromné účely,
 • § 44 stráca účinnosť 31.decembra.2010 a nahrádza ho § 44a s účinnosťou od 1. januára 2011, ktorý zavádza nové podmienky pre obchodníkov distribuujúcich spotrebiteľské balenie liehu.

Odporúčané ebooky

K téme

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Spotrebná daň

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

05aug9:00WEBINÁR: Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 20209:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

06aug9:00WEBINÁR: Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie9:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

07aug9:00WEBINÁR: Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?9:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X