Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zdaniteľné a nezdaniteľné príjmy od zamestnávateľa

Fotobanka Pixmac
19. marca 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

V súvislosti s vykonávaním závislej činnosti môže zamestnávateľ vyplácať svojim zamestnancom rôzne druhy príjmov – viaceré sú aj zdaniteľné príjmy.

Zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ZDP) sú presne definované príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov, príjmy oslobodené od dane z príjmov ako aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov.

Nedaňové príjmy sa do preddavkov neúčtujú

1. Príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú predmetom dane z príjmov (§ 5 ods. 1 ZDP)

 • a) príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania,
 • b) príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komandistov komanditných spoločností, a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby,
 • c) platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov SR, verejného ochrancu práv, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území SR, prokurátorov SR a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR ustanovené osobitnými predpismi,
 • d) odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev, ak nejde o príjmy podľa písmena a) alebo b), alebo odmeny za výkon funkcie, ak nejde o príjmy uvedené v písmenách a), b) a g),
 • e) odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody poskytované podľa osobitného predpisu,
 • f) príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v z. n. p.
 • g) príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu,
 • h) obslužné,
 • i) vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie, o ktoré si daňovník znížil príjmy zo závislej činnosti v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Zdaniteľný príjem zo závislej činnosti je aj:

 • suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely [§ 5 ods. 3 písm. a) ZDP],
 • príjem plynúci zamestnancovi vo výške, ktorá je určená ako rozdiel medzi vyššou trhovou cenou zamestnaneckej akcie a cenou tejto akcie garantovanou zamestnaneckou opciou v deň skutočnej realizácie zamestnaneckej opcie, znížený o sumu zaplatenú zamestnancom za nákup zamestnaneckej opcie [§ 5 ods. 3 písm. b) ZDP],
 • cena alebo výhra prijatá zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej zamestnávateľom ako aj takáto cena alebo výhra prijatá manželom (manželkou) zamestnanca a deťmi, ktoré sa považujú u zamestnanca za vyživované [§ 5 ods. 3 písm. c) ZDP].

2. Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov (§ 5 ods. 5 ZDP)

 • nárokové cestovné náhrady poskytované v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p.,
 • nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, osobných hygienických prostriedkov, pracovného oblečenia vrátane ich udržiavania alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky vynaložené na tieto účely,
 • suma prijatá zamestnancom ako preddavok od zamestnávateľa, aby ju v jeho mene vynaložil alebo ktorou uhrádza zamestnávateľ zamestnancovi preukázané výdavky, ktoré zamestnanec vynaložil zo svojho namiesto zamestnávateľa,
 • suma do výšky ustanovenej osobitnými predpismi na úhradu niektorých výdavkov zamestnanca, napríklad náhrady pri výkone práce v zahraničí podľa zákona o cestovných náhradách, hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov,
 • náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce,
 • náhrada výdavkov a plnenia poskytované v súvislosti s výkonom funkcie, na ktoré vzniká nárok podľa osobitných predpisov (okrem náhrady ušlého zdaniteľného príjmu a náhrady za stratu času).

3. Príjmy oslobodené od dane (§ 5 ods. 7 ZDP)

 • suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca (nevzťahuje sa na sumy vyplácané ako náhrada za ušlý zdaniteľný príjem),
 • hodnota stravy poskytovanej zamestnancovi a finančný príspevok na stravovanie, ak zamestnanec zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zabezpečených zamestnávateľom,
 • hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných na spotrebu na pracovisku,
 • použitie vymenovaných zariadení poskytnutých zamestnávateľom,
 • poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca,
 • náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • príjem zo závislej činnosti vykonávanej na našom území a plynúci daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou od zamestnávateľa so sídlom alebo bydliskom v zahraničí, ak časové obdobie súvisiace s výkonom tejto činnosti nepresiahne 183 dní v akomkoľvek období 12 mesiacov po sebe nasledujúcich (s výnimkou vymenovaných príjmov),
 • náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, ak táto náhrada bola určená pevnou sumou právoplatným rozhodnutím súdu pred 1.1.1993,
 • podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na ich základnom imaní,
 • náhrada za stratu na zárobku, ak sa na účely jej výpočtu vychádza z priemerného mesačného čistého zárobku zamestnanca

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy od dane oslobodené, nepodliehajú ročnému zúčtovaniu preddavkov.

Odporúčame: Daňové priznanie typ B – príjmy zo závislej činnosti a z podnikania

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2012"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2012"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

03jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X