Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké novinky na podporu cestovného ruchu schválila vláda?

podpora cestovného ruchu
podpora cestovného ruchu Foto: Getty Images
23. októbra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Úpravy v zákone nadväzujú na aplikačnú prax. Novelizáciou zákona dochádza k predĺženiu prechodného obdobia, po skončení ktorého vznikne organizáciám cestovného ruchu povinnosť preukazovať každoročne splnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 zákona s cieľom napomôcť organizáciám čeliť nepriaznivým dôsledkom pandémie COVID-19.
Doplnenie prechodného ustanovenia reaguje na mimoriadnu situáciu spojenú pandémiou COVID-19 a umožňuje pri výpočte výšky poskytnutej dotácie organizáciám cestovného ruchu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rokoch 2022 a 2023 vychádzať zo súhrnných údajov o vybraných členských príspevkoch a súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie v roku 2019 pri tých organizáciách cestovného ruchu, u ktorých hodnota výberu dane za ubytovanie a/alebo hodnota vybraných členských príspevkov v rokoch 2020 a 2021 nedosiahli hodnoty dosiahnuté v roku 2019.

Do zákona sa vkladá § 27j, ktorého podstatou je vytvorenie legislatívneho rámca pre tvorbu schém štátnej pomoci a pomoci „de minimis“ pre podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu, ktorých účelom je znížiť negatívne dopady pandémie ochorenia COVID-19.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.

Nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu

Dopĺňa sa, že medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu patrí príspevok na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID – 19. Tým sa rozširuje zoznam nástrojov financovania rozvoja cestovného ruchu o schému štátnej pomoci alebo schému minimálnej pomoci podľa zákona o štátnej pomoci.

Príspevok na odstránenie negatívnych následkov pandémie COVID – 19

Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku najneskôr do 31. decembra 2021 poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok podľa §27a od.1 písm. d na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID – 19. Príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe pôsobiacej v odvetví cestovného ruchu v súlade so schémou štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu9aa) na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu.

Ministerstvo môže vytvoriť schémy štátnej pomoci alebo schémy minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu9aa), na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu, ktoré sú financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva.

Ministerstvo pripraví a zašle Komisii na notifikáciu schému štátnej pomoci podnikom v odvetví cestovného ruchu, alebo pripraví a zašle Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na notifikáciu schému minimálnej pomoci podnikom v odvetví cestovného ruchu, určenú na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosťami.

Prechodné ustanovenia

Oblastná organizácia založená podľa zákona účinného do 31. decembra 2018 je povinná k 31. decembru 2022 preukázať splnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 zákona účinného od 1. januára 2019. Navrhovaná právna úprava predlžuje prechodné obdobie, po skončení ktorého vznikne organizáciám cestovného ruchu povinnosť preukazovať každoročne splnenie týchto podmienok. Cieľom právnej úpravy je zabrániť zániku oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré aj bez nesplnenia tejto povinnosti, už v tomto roku čelia nepriaznivým dôsledkom mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou COVID-19, čo pre niektoré z nich môže mať negatívne alebo až likvidačné následky.

Ministerstvo však bude organizácie cestovného ruchu počas tohto predĺženého prechodného obdobia upozorňovať na skutočnosť, že k 31. decembru 2022 budú povinné preukázať splnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 zákona a vyzývať ich na operatívne riešenie vzniknutej situácie. Ide najmä o organizácie, pri ktorých je podľa počtu prenocovaní za predchádzajúci kalendárny rok odôvodnená obava z nesplnenia tejto povinnosti. Riešením je napr. zvýšenie celkového počtu prenocovaní vstupom nových obcí medzi členov organizácie, zlúčenie s inou organizáciou cestovného ruchu s uvedením aj prípadných dôsledkov, a to zánik organizácie cestovného ruchu alebo zlúčenie s inou organizáciou cestovného ruchu.

Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

Ustanovenie § 29 ods. 4 sa na poskytnutie dotácie v roku 2022 nepoužije a pri výpočte maximálnej výšky dotácie pre oblastnú organizáciu a dotácie pre krajskú organizáciu sa použijú údaje za rok 2019, ak

  • a) ak súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku 2020 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku 2019 a ak súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku 2020 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku 2019,
  • b) ak súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov krajskej organizácie v roku 2020 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov krajskej organizácie v roku 2019 a ak súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí krajskej organizácie v roku 2020 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí krajskej organizácie v roku 2019.

Ustanovenie § 29 ods. 4 sa na poskytnutie dotácie v roku 2023 nepoužije a pri výpočte maximálnej výšky dotácie pre oblastnú organizáciu a dotácie pre krajskú organizáciu sa použijú údaje za rok 2019, ak

  • a) ak súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku 2021 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku 2019 a ak súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku 2021 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku 2019,
  • b) ak súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov krajskej organizácie v roku 2021 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov krajskej organizácie v roku 2019 a ak súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí krajskej organizácie v roku 2021 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí krajskej organizácie v roku 2019.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 doplnenie prechodného ustanovenia § 31e zákona, ktoré umožňuje organizáciám cestovného ruchu žiadať o dotáciu poskytovanú Ministerstvom dopravy a výstavby SR podľa údajov predkrízového roka 2019 v prípade, že organizácia cestovného ruchu má výpadky členských príspevkov a/alebo výpadky výberu dane za ubytovanie v dôsledku COVID-19.

Právna úprava je definovaná ako prechodné ustanovenie na roky 2022 a 2023, nakoľko sa predpokladá najväčší dopad pandémie na cestovný ruch  v rokoch 2020 a 2021. Výpadok poskytovania dotácií pre organizácie cestovného ruchu môže mať až likvidačný charakter, preto Ministerstvo dopravy a výstavby SR predkladá túto legislatívnu úpravu, aby sa činnosť týchto organizácií udržala.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

cestovný ruchrok 2020spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X