Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Do kedy budú môcť prijímatelia využiť 2% dane a ako pomôže vláda cestovným kanceláriám a ich klientom?

cestovné kancelárie
cestovné kancelárie Foto: Getty Images
10. júna 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, ktorým je finančná pomoc na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií.

V marci 2020 ochromila trh cestovného ruchu, a teda aj trh cestovných kancelárií, pandémia koronavírusu. Cestovné kancelárie do 11.03.2020 štandardne ponúkali produkty v rámci svojich podnikateľských aktivít, pričom od klientov pri uzatváraní zmluvy inkasovali zálohy. Klienti v danom období reagovali na ponuky zliav, ktoré im umožňovali čerpať rôzne benefity ponúkané dodávateľmi jednotlivých služieb. Podmienkou uplatnenia zliav bolo uhradenie zálohy. Aby mohli cestovné kancelárie zľavy poskytnúť, museli ich získať od dodávateľov služieb, obvykle od zahraničných partnerov alebo priamo od zahraničných hotelov. Cestovné kancelárie si splnili svoju zmluvnú povinnosť a tak, aby mohla byť zľava zrealizovaná, cestovné kancelárie poslali zálohy svojich klientov na účty zahraničným partnerom a hotelom. Celosvetová pandémia však obvyklý tok peňazí zastavila a cestovné kancelárie nedokážu klientom vrátiť zálohy na nezrealizované, resp. stornované zájazdy.

Vrátenie záloh klientom

Novela zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch priniesla čiastočné riešenie vo forme ochrany práv spotrebiteľov, a to vrátením zálohových platieb vo forme vystavených oznámení o náhradnom zájazde v zmysle § 33a zákona. Dohodnúť sa s klientom na náhradnom zájazde sú však cestovné kancelárie povinné do 31.08.2021. Ak k takejto dohode v stanovenom termíne nedôjde, do nasledujúcich 14 dní sú cestovné kancelárie povinné vrátiť klientom plné zálohy. Celkový objem takýchto záloh predstavuje cca 60 mil. eur.

Novelou zákona sa preto rieši nové opatrenie finančnej pomoci pre cestovné kancelárie formou poskytnutia návratných finančných výpomocí, ktoré im umožnia preklenúť časové obdobie aktuálneho nedostatku likvidity potrebnej na vrátenie záloh klientom za stornované zájazdy, resp. na zaplatenie nových záloh na novozazmluvnené hotely v iných destináciách ako boli pôvodne zazmluvnené, ak sa s klientmi dohodnú na náhradných zájazdoch do iných destinácií. Do uplynutia konečnej doby splatnosti návratných finančných výpomocí sa cestovným kanceláriám podarí vysporiadať doterajšie zálohy so zahraničnými hotelmi, a to buď ich využitím v budúcom (náhradnom) ubytovacom termíne, alebo ich vrátením cestovnej kancelárií, ak sa so zahraničným hotelom nedohodne ubytovanie v náhradnom termíne. Na základe toho bude možné tieto návratné finančné výpomoci postupne, ale aj parciálne cez predčasné splátky reálne splácať.
Novela opatrenia nerieši problematiku prevádzkových nákladov cestovných kancelárií, ale zabezpečuje likviditu cestovných kancelárií pre potreby vrátenia záloh spotrebiteľom, ak pre nich nebudú zrealizované náhradné zájazdy. Cestovné kancelárie pomocou návratnej finančnej výpomoci vyplatia klientom všetky nevyčerpané zálohy za rok 2020 a návratnú finančnú výpomoc budú splácať postupným využitím kapacít v zahraničí, kde sú zrealizované predplatby z roku 2020. V súčasnej dobe sa odhaduje, že 82 cestovných kancelárií musí vyplatiť zálohové platby viac než 200 000 klientom.

Účinnosť novely zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.

Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií

Na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie môže ministerstvo financií poskytnúť finančnú pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených úrokových podmienok a iných podmienok podľa Oznámenia Komisie Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení a podmienok určených v zmluve o návratnej finančnej výpomoci. Návratná finančná výpomoc sa poskytuje prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. (ďalej len „administrátor pomoci“).

Na účely preukázania splnenia podmienok je cestovná kancelária povinná predložiť ministerstvu financií a administrátorovi pomoci nimi požadované doklady. Ministerstvo financií určí postup poskytovania návratnej finančnej výpomoci a technického zabezpečenia poskytovania návratnej finančnej výpomoci a splácania návratnej finančnej výpomoci v zmluve medzi ministerstvom financií a administrátorom pomoci. Ministerstvo financií môže uzavrieť zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu spolu s príslušenstvom podľa osobitného predpisu na účely vymáhania pohľadávky štátu z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, a to ihneď po uplynutí jej splatnosti.

Navrhované ustanovenia predstavujú právny základ pre poskytovanie finančnej pomoci v podobe verejných úverov za zvýhodnených úrokových podmienok na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií, ktorá vychádza z Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19. Táto finančná pomoc sa v podmienkach SR bude poskytovať vo forme návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív. Poskytovateľom tejto pomoci bude Ministerstvo financií SR. Prijímateľmi pomoci budú cestovné kancelárie definované zákonom o zájazdoch.

Finančná pomoc sa bude môcť poskytovať v súlade Dočasným rámcom a za podmienok upravených v zmluve o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií SR a príslušnou cestovnou kanceláriou. Základné podmienky v zmluve o návratnej finančnej výpomoci (max. výška návratnej finančnej výpomoci, úroková sadzba a splatnosť) budú teda vychádzať z Dočasného rámca.

Dočasný rámec umožňuje poskytnúť finančnú pomoc v podobe verejných úverov najneskôr do 31. decembra 2021.

Ak cestovná kancelária nesplatí návratnú finančnú výpomoc v lehote splatnosti, Ministerstvu financií SR vznikne pohľadávka, ktorú je nevyhnutné náležite vymáhať. Z tohto dôvodu sa umožňuje Ministerstvu financií SR uzavrieť so Slovenskou konsolidačnou, a.s. ako poverenou osobou zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu spolu s príslušenstvom podľa zákona o pohľadávkach štátu na účely vymáhania pohľadávky štátu z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, a to ihneď po uplynutí jej splatnosti. Uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu ihneď po uplynutí splatnosti pohľadávky štátu je špeciálnou úpravou oproti všeobecnej úprave v zákone o pohľadávkach štátu.

Použitie

Novelou zákona sa zároveň ako opatrenie na zmiernenie následkov núdzového stavu, ktorým sa obmedzili možnosti realizovania viacerých aktivít vrátane použitia podielu zaplatenej dane, rieši posun lehoty pre použitie prostriedkov z asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 o jeden kalendárny rok, to znamená až do konca roka 2022. Prijímatelia podielu zaplatenej dane z príjmov budú tak mať na použitie týchto finančných prostriedkov o rok naviac.

Podľa § 50 ods. 11 zákona o dani z príjmov je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov povinný použiť tento podiel najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný. Prostriedky, ktoré boli prijímateľom poukázané v roku 2020, sú títo povinní použiť do konca roku 2021. Ako opatrenie na zmiernenie následkov núdzového stavu, ktorým sa obmedzili možnosti realizovania viacerých aktivít a tým aj použitie podielu zaplatenej dane, sa novým § 24ac zákona posunie lehota pre použitie prostriedkov z asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019, ktoré boli prijímateľom poukázané v roku 2020 o jeden kalendárny rok, teda do konca roka 2022. V nadväznosti na uvedenú úpravu lehoty na použitie prostriedkov z asignácie do konca roka 2022 dochádza k posunutiu lehoty na zverejnenie presnej špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane do konca mája 2023.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

cestovné kanceláriekoronakrízarok 2021spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

17jún8:30FIDIC: Contract Conditions, Technical Specifications and Claim Management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

17jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

17jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X