Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Na akú pomoc budú mať podnikatelia nárok v rámci projektu Prvá pomoc+?

Prvá pomoc+
Prvá pomoc+ Foto: Getty Images
29. októbra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila nový plán pomoci pre podnikateľov zasiahnutých koronakrízou – Prvá pomoc+. Nový plán je potrebný vzhľadom na aktuálne sa šíriacu druhú vlnu, s ktorou sú opäť spojené obmedzenia pre podnikateľov, ale aj pre bežných občanov.

Vláda SR svojim uznesením z 31. marca 2020 schválila „Návrh podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenie ich následkov“, na základe ktorých môže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schváliť a následne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny realizovať projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov.

Následne bol schválený návrh na zmenu podmienok, ktorým boli podmienky projektu doplnené o ďalšie dve opatrenia, neskôr bol schválený návrh na predĺženie obdobia realizácie projektu, ktorým sa predĺžilo obdobie realizácie projektu na mesiace jún a júl 2020 a následne aj ďalšími opatreniami až do decembra 2020.

Vzhľadom na pretrvávajúci výskyt ochorenia COVID-19, negatívny vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku a s tým súvisiace opätovné vyhlásenie núdzového stavu od 1. 10. 2020, ale najmä na zavedenie opatrení týkajúcich sa uzatvorenia alebo obmedzenia činnosti niektorých zariadení (napr. prevádzky verejného stravovania, fitnes centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení a pod.) vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 15. 10. 2020, možno naďalej očakávať negatívne dopady tejto situácie na spoločnosť, zamestnanosť, trh práce a s tým súvisiace dopady na existenciu pracovných miest, resp. potrebu udržania pracovných miest.

Preto bude projekt pomoci podnikateľom pokračovať aj naďalej v poskytovaní finančnej kompenzácie zamestnávateľom a SZČO zasiahnutých mimoriadnou situáciou. Zamestnávateľom sa tak vytvorí rozhodovací priestor pre udržanie pracovných miest a lepšie plánovanie zdrojov i napriek ďalším očakávaným výkyvom v ekonomike.

Cieľom nového schváleného plánu pomoci sú úpravy podmienok projektu Prvá pomoc, ktoré sa budú vzťahovať už na žiadosti podané za mesiac október 2020, ako aj ďalšie predĺženie obdobia realizácie tohto projektu na mesiace január až marec 2021.

Podpora zamestnávateľov, ktorí na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva zatvorili prevádzky

Rozšíri sa cieľová skupina zamestnancov o tých, ktorí boli prijatí do zamestnania po 1.3.2020, najneskôr však do 2.9.2020. Rozšíri sa aj cieľová skupina žiadateľov o príspevok o subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 1.2.2020, najneskôr však k 2.9.2020.

Výška príspevku sa zvýši zo súčasných 80 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). Štát tak preplatí zamestnávateľovi aj časť odvodov za zamestnávateľa, aby mohol udržať každé pracovné miesto, pri ktorom to bude možné.

Skráti sa obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní z dvoch na jeden mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu.

Podpora samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili prevádzky alebo ktorým poklesli tržby

Rozšíri sa cieľová skupina o SZČO, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 1. 2. 2020, najneskôr však k 2.9.2020. Rozšíri sa cieľová skupina o SZČO, ktorým povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia vznikla po 1.7.2020.
Ruší sa podmienka zákazu súbehu prevádzkovania alebo vykonávania SZČ s pracovným pomerom.
Zvýši sa výška príspevku v jednotlivých kategóriách poklesu tržieb o 1,5-násobok s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

Pokles tržieb pôvodná suma nová suma
20 % – 39,99% 180 € 270 €
40 % – 59,99% 300 € 450 €
60 % – 79,99% 420 € 630 €
nad 80 % 540 € 810 €

Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou

Rozšíri sa cieľová skupina zamestnancov o tých, ktorí boli prijatí do zamestnania po 1.3.2020, najneskôr však do 2.9.2020. Rozšíri sa cieľová skupina žiadateľov o príspevok o subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 1.2.2020, najneskôr však k 2.9.2020.

Skráti sa obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní z dvoch na jeden mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu.

Opatrenie 3A

V opatrení 3A tzv. kurzarbeit sa zvyšuje limit mesačného čerpania na 1100 eur, oproti doterajším 880eurám. Úhrada náhrady mzdy zamestnanca bude počítaná ako 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), pričom doteraz sa počítala ako 80% priemerného zárobku zamestnanca.

Opatrenie 3B

Zvýši sa výška príspevku zo súčasných 80 % hrubej mzdy zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac do výšky príspevku podľa upravenej tabuľky poklesu tržieb:

Pokles tržieb pôvodná suma nová suma
20 % – 39,99% 180 € 270 €
40 % – 59,99% 300 € 450 €
60 % – 79,99% 420 € 630 €
nad 80 % 540 € 810 €

Podpora vybraných skupín SZČO

Rozšíri sa cieľová skupinu o SZČO, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 1.2.2020 najneskôr však k 2.9.2020 a zvýši sa výška príspevku z 210 eur na 315 eur s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

Žiadosť o pomoc

Žiadosti o pomoc zverejní ministerstvo na stránke pomahameludom.sk. Bude ich možné zasielať od začiatku novembra 2020. Obdobie, od ktorého sa bude posudzovať, či niekto zamestnanca má, alebo či niekto má živnostenský list sa mení v tejto schéme na 2. septembra. Aj zamestnávatelia, ktorí počas leta prijali do práce nových zamestnancov alebo si založili živnosť, tak budú môcť čerpať zvýšené príspevky od štátu.Tí, ktorí už doteraz pomoc dostávali, podpíšu dodatok a na základe neho budú dostávať vyššiu sumu. Ak niekto bude žiadať prvýkrát, tak to bude potrebné urobiť cez elektronickú schránku.

Jednotlivé schémy pomoci Prvú pomoc+, pomoc pre kultúru a pre cestovný ruch je možné kombinovať. Napríklad prevádzkovateľ zatvorenej reštaurácie si môže uplatniť príspevok 80 % celkovej ceny práce na zamestnanca, 10 % z poklesu tržieb zo schémy podpory cestovného ruchu a takisto aj kompenzáciu za nájom.

Covidový príplatok

Zamestnanci, ktorí sa novým koronavírusom nakazia v práci, dostanú preplatenú PN približne vo výške plnej čistej mzdy. Zamestnanci chorí na COVID-19 by sa mali ľahšie dostať k úrazovému príplatku zo Sociálnej poisťovne. Ak zamestnávateľ potvrdí zamestnancovi, že jeho choroba vznikla v práci, Sociálna poisťovňa bude považovať podmienku choroby z povolania za splnenú. Konanie o nároku na úrazový príplatok sa tak v týchto prípadoch urýchli. Zakladá sa tak fikcia splnenia podmienky choroby z povolania. Suma úrazového príplatku má byť vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca. Spolu s náhradou príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, resp. nemocenským, tak zamestnanec dostane 80 % jeho hrubého príjmu.

Pomoc pre cestovný ruch

Pomoc pre cestovný ruch by mala byť v objeme 100 miliónov eur a požiadať o ňu podľa neho môže každý, komu v porovnaní s rokom 2019 klesnú tržby o viac ako 40 %. Podľa poklesu tržieb žiadateľ dostane od 4 do 10 % tržieb roku 2019. O pomoc bude možné žiadať spätne za obdobie od 1. apríla 2020.

Pomoc je určená pre:

 • reštaurácie, kaviarne, bistrá,..
 • hotely a penzióny
 • aquaparky a kúpaliská
 • sprievodcovia v cestovnom ruchu
 • botanické záhrady, zoo, prírodné rezervácie
 • zábavné parky a lunaparky
 • múzeá (s prehliadkami pre verejnosť)
 • historické pamiatky a turistické zaujímavosti
 • prevádzky vlekov a lanoviek

Každý z týchto segmentov bude mať v rámci schémy štátnej pomoci zverejnenú svoju vlastnú špecifickú výzvu. Žiadateľ si vyberie výzvu, ktorá sa ho týka a vyplní príslušný formulár na stránke ministerstva dopravy.

Ako požiadať o pomoc?

 1. Identifikácia viac ako 40% poklesu tržieb voči roku 2019
 2. Výber výzvy platnej pre hlavný predmet podnikania
 3. Vyplnenie online formulára pre výpočet výšky pomoci
 4.  Posúdenie žiadosti
 5. Vyplatenie pomoci

Všetky informácie týkajúce sa pomoci budú dostupné na web stránke: www.mindop.sk/cestovnyruch

Pomoc pre kultúru

Časť opatrení Prvá pomoc+ sa vzťahuje aj na pracovníkov v kultúre a športe. Podľa výšky poklesu tržieb je nastavená finančná pomoc, oproti prvej vlne sa znásobila koeficientom 1,5 percenta.

Aj tu platí tabuľka určujúca pomoc pri poklese tržieb.

Pokles tržieb pôvodná suma nová suma
20 % – 39,99% 180 € 270 €
40 % – 59,99% 300 € 450 €
60 % – 79,99% 420 € 630 €
nad 80 % 540 € 810 €

Ten, kto je v súbehu zamestnaneckého pomeru a podnikania a prišiel o minimálne 80 percent tržieb, má nastavenú pomoc na 810 eur. Z tejto sumy sa odráta suma čistého zárobku zo zamestnaneckého pomeru. Teda, ak niekto zarobil v rámci zamestnania v čistom 200 eur, má nárok na príspevok vo výške 610 eur.

Súbeh zamestnaneckého pomeru a slobodného podnikania sa týka približne 14.000 ľudí pracujúcich v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prvá pomoc+rok 2020spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X