Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie – dôchodca s inými príjmami

Starší muž sediaci pri laptope vysvetľuje žene
Fotobanka Pixmac
4. marca 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Iný príjem môže môže znamenať príjem z prenájmu nehnuteľností, z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti či zo živnosti. Je takýto príjem dôchodcu oslobodený od dane 2015 alebo aj od dane v ďalšom období? Na túto otázku sa pozrieme dnes v téme dôchodca a daňové priznanie.

Ako vyplní daňové priznanie dôchodca s inými príjmami?

 • Dôchodca, ktorý v  priebehu roka 2014 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 eur, pričom dosiahol príjmy nielen zo závislej činnosti (zo zamestnania), ale aj iné druhy príjmov (napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť, príležitostný príjem atď.), je povinný podať daňové priznanie typu B.
 • Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.
 • Invalidný dôchodok je od dane oslobodený a to aj vtedy, ak je dôchodca živnostník.
  Poznámka: Od dane z príjmov sú oslobodené všetky dôchodkové dávky (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok. výsluhový dôchodok.

TIP:
Daňové priznanie – dôchodca s príjmami zo závislej činnosti

Príklad:
Richard Sivý bol od začiatku zdaňovacieho obdobia 2014, t.j. k 1.1.2014, poberateľom starobného dôchodku. Mesačná výška dôchodku je 430 eur. V roku 2014 predal záhradu, ktorú mal v osobnom vlastníctve, za 3 500 eur. Záhradu nadobudol kúpou v roku 2010 za 2 000 eur.  V televíznej súťaži vyhral peňažnú výhru 1 000 eur. Iné príjmy nemal.

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Richard Sivý
DIČ 490712/234
Trvalé bydlisko: Záhradnícka 15, Bratislava
Úhrn vyplateného starobného dôchodku v roku 2014: 5 160 eur
Príjem z predaja záhrady: 3 500 eur
Výdavky: 2 000 eur
Peňažná výhra v televíznej súťaži: 1 000 eur

Keďže ku dňu predaja nehnuteľnosti (rok 2014) neuplynulo ešte 5 rokov od jej nadobudnutia do vlastníctva (rok 2010), nie je tento príjem oslobodený od dane a musí sa zdaniť. Vzhľadom na to, že daňovník mal v roku 2014 príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností na základe § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov (tzv. ostatné príjmy), ktorý bol vyšší ako suma 1 901,67 eur, je povinný podať daňové priznanie typu B.

Peňažná výhra sa do daňového priznania neuvedie, lebo tieto výhry je povinný zdaniť prevádzkovateľ súťaže.

TIP: Daňové tlačivo B za rok 2014 v elektronickej forme už je k dispozícii

POSTUP VYPĹŇANIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA

 • Riadok 01 – uvedie rodné číslo: 490712234.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2014.
 • Riadok 03 – nevyplní.

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

·         Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.

 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov.
eBook: Odvody podnikateľa počas poberania predčasného a starobného dôchodku

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

 • Oddiel II. nevypĺňa.

Riadky 27 a 28 – vyplní svoje telefónne číslo a ak má, tak aj e-mailovú adresu.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • Riadok 29 – krížikom vyznačí, že na začiatku zdaňovacieho obdobia poberal dôchodok uvedený v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov.
 • Riadok 30 – uvedie úhrnnú sumu dôchodku za zdaňovacie obdobie 2014, t. j. 5 160 €. Tento údaj vypĺňa vždy, keď vyplní r. 29, a to bez ohľadu na to, či mu vzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane alebo nie.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • Nevypĺňa.

V.ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (zo zamestnania)

 • Nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo závislej činnosti na základe § 5 ZDP.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 ZÁKONA)

 •  Nevypĺňa, lebo takýto druh príjmov na základe § 6 ZDP.

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

 • Nevypĺňa, nakoľko v roku 2014 nemal príjmy tohto charakteru.

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

Tabuľka č. 3 – prehľad príjmov podľa § 8 zákona

 • Do riadku 2 stĺ. 1 uvedie príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností: 3 500 €.
 • Do riadku 2 stĺ. 2 uvedie výdavky, ktoré sa viažu k týmto príjmom: 2 000 €.
 • Do riadku 14 stĺ. 1 uvedie údaj z riadku 2, stĺ. 1, t. j. 3 500 €.
 • Do riadku 14 stĺ. 2 uvedie údaj z riadku 2, stĺ. 2, t. j. 2 000 €.

Pozn.: Výdavky sa uvádzajú len do výšky týchto príjmov.

 • Riadok 56 – uvedie sa údaj z riadku 14, stĺ. 1, t. j. 3 500 €.
 • Riadok 57 – uvedie sa údaj z riadku 14, stĺ. 2, t. j. 2 000 €.
 • Riadok 58 – základ dane ako rozdiel r. 56 a r. 57 = 1 500 €.

IX. ODDIEL – ODPOČET DAŇOVEJ STRATY PODĽA § 30 zákona

 • Prvú časť IX. Oddielu „Prehľad o uplatňovanej daňovej strate z predchádzajúcich zdaňovacích období“ nevypĺňa.
 • Riadok 69 – uvedie čiastkový základ dane z príjmov podľa § 8 ZDP z riadku 58 daňového priznania, t. j. 1 500 €.
 • Riadok 71– uvedie údaj z riadku 69, t. j. 1 500 €.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 80 – uvedie údaj z riadku 71, t. j. 1 500 €.
 • Riadok 81 – výpočet dane, t. j. 19 % zo základu dane t. j. 1 500 € = 285 €.
 • Riadky 82 až 89 – nevypĺňa.
 • Riadok 90 – prenáša sa údaj z riadku 81, t. j. suma 285 €.
 • Riadok 94 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 285 €.
 • Riadok 95 – nevypĺňa.
 • Riadok 96 – daň znížená o daňový bonus, t. j. 285 €.
 • Riadok 97 až 108 – nevypĺňa.
 • Riadok 109 – daň na úhradu, t. j. 285 €.

Pozn.: Vzhľadom na to, že daňovník vykázal len tzv. pasívne príjmy (príjem z predaja nehnuteľnosti), nemôže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIAXII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA

 • Oddiel XI. a XII. nevypĺňa.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Nevypĺňa, len zaškrtne, že nevyužije možnosť poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona.

Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 10 sa podpíše a uvedie dátum.

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

 • Riadok 123  – uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Daňovník uvedie 1, ide o Prílohu, ktorá je súčasťou daňového priznania, hoci ju nevypĺňa.

Na strane 11 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

 • Nevypĺňa.

PRÍLOHA  – Údaje pre účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (str. 12 daňového priznania)

 • Nevypĺňa.
 • Uvedie podpis a dátum.

Daňové priznanie vyplnené podľa príkladu (pdf)

DPFO_B_2014_SIVY_RICHARD

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám ako dôchodcaPodnikám popri práciPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

28máj8:30Microsoft Copilot: Váš AI asistent8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Umelá inteligencia

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X