Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Výpočet mzdy a jej zaúčtovanie v jednoduchom účtovníctve

Výpočet exekučnej zrážky
Fotobanka Pixmac
23. februára 2015 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť

Dohoda o brigádnickej práci študentov s uplatnením výnimky z dôchodkového poistenia a mzda nad limit.

Prinášame ďalšiu časť z nášho seriálu Jednoduché účtovníctvo za rok 2014 zvládnem sám a našou dnešnou témou je účtovanie miezd v jednoduchom účtovníctve. 2015 aj 2016 sú roky, ktoré umožňujú veľmi jednoduché zaúčtovanie tohto úkonu.

Povinnosti zamestnávateľa na konci účtovného roka

V našej fiktívnej seriálovej firme pracuje brigádnik Vladko Snaživý na základe Dohody o brigádnickej práci študentov od septembra 2014. Keďže chodí na strednú školu, každý mesiac pracoval obmedzený počet hodín, zarobil mzdu pod limit 159,-€ a nemá inú dohodu, uplatnil si na túto dohodu výnimku z dôchodkového poistenia.

V mesiaci december už mal Vladko viac voľna a u pána živnostníka Statočného bolo treba urobiť koncoročné inventarizácie. Podľa dochádzky odpracoval 86 hodín, no podľa Zákonníka práce môže na Dohodu o brigádnickej práci študentov odpracovať najviac 20 hodín týždenne v priemere. Priemer rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov. To znamená, že ak spriemerujeme dochádzku študenta Snaživého, sme v limite zákona a dohoda ešte neskončila a ani neubehlo od jej začiatku 12 mesiacov.

Po skončení mesiaca teda zamestnávateľ zráta hodiny a vypočíta hrubú mzdu: 86 hodín x 2,10 € = 180,60 €.  Suma hrubej mzdy je vyššia ako 159,-€, takže z toho vyplýva, že zamestnávateľ tomuto zamestnancovi – študentovi zráža odvody do Sociálnej poisťovne podľa iného režimu ako doteraz.

Vladko podpísal vyhlásenie, že táto dohoda je odvodovo zvýhodnená. Zamestnávateľ pán Sklár zamestnancovi Snaživému zrazí z rozdielu hrubej mzdy a limitu mzdy na výnimku platenia dôchodkového a invalidného poistenia (180,60 – 159 = 21,60  €).

 • dôchodkové poistenie v sadzbe 4% z rozdielu (z 21,60 €), teda 0,86 €
 • invalidné poistenie v sadzbe 3% z rozdielu (z 21,60, -€), teda 0,64 €

Spolu zrazí zamestnancovi 1,50 € z hrubej mzdy 180,60 €, takže jeho čistá mzda bude 179,10 €.

Zamestnávateľ za zamestnanca odvedie:

 • úrazové poistenie v sadzbe 0,8 % z hrubej mzdy (zo 180,60 €), teda 1,44 €
 • garančné poistenie v sadzbe 0,25 % z hrubej mzdy(zo 180,60 €) teda 0,45 €
 • rezervný fond solidarity v sadzbe 4,75% z rozdielu (z 21,60 €), teda 1,02 €  
 • dôchodkové poistenie v sadzbe 14% z rozdielu (z 21,60 €), teda 3,02 €
 • invalidné poistenie v sadzbe 3% z rozdielu (z 21,60 €), teda 0,64 €

Spolu odvedie za zamestnanca 8,07 €, takže celkové náklady na mzdu (celková cena práce) bude 187,17 €.

Odvod spolu na Sociálnu poisťovňu bude 1,50 € z hrubej mzdy zamestnanca a 6,57 € výdavok zamestnávateľa, čo je spolu 8,07 €. Keďže brigádnik podpísal aj vyhlásenie o uplatnení nezdaniteľnej časti a jeho hrubá mzda je nižšia ako mesačná nezdaniteľná časť (316,94 €), nebude mu zamestnávateľ zrážať ani preddavky na daň zo mzdy.

Ak by odvádzal preddavky na daň, zaplatí ich bankovým prevodom najneskôr do konca januára na osobné číslo účtu s predčíslím určeným na platbu dane zo závislej činnosti. Variabilný symbol je tvorený podľa konštrukčných pravidiel  – prvé 4 čísla určujú druh dane potom MMRRRR – teda mesiac a rok – 1100122014.

Po výpočte mzdy musí pán Sklár:

 • zapísať Vyúčtovanie (výpočet) mzdy – na založenie
 • vypísať dvevýplatné lístky (pásky) – jeden na založenie a jeden pre zamestnanca, ktorého prevzatie potvrdí podpisom
 • elektronicky vyplniť na stránke Sociálnej poisťovne Mesačný výkaz pre Sociálnu poisťovňu a elektronicky ho aj podať vždy najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý bola vyplatená mzda (v tomto prípade do konca januára) – jeden si vytlačí na založenie
 • vyplniť Mesačný prehľad preddavkov na daň – vypĺňa sa v prípade, že bola vyplatená zdaniteľná mzda, aj keď preddavky neboli zrazené a neodvádzajú sa – jeden na podanie v podateľni Daňového úradu (vždy najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý bola vyplatená mzda – v tomto prípade do konca januára) a jeden na založenie s opečiatkovaným (pečiatka DÚ) potvrdením o podaní
 • zapíše sumu odvodov na Sociálnu poisťovňu a sumu mzdy do Knihy záväzkov
 •  sumu 8,07 € – odvody na SP prevedie bankovým prevodom najneskôr do konca januára na účet Sociálnej poisťovne s variabilným symbolom – Identifikačné číslo zamestnávateľa (IČZ) pridelené Sociálnou poisťovňou a špecifickým symbolom 122014
 • uhradí mzdu – úhradu mzdy môže živnostník realizovať bankovým prevodom alebo v hotovosti na základe Výdavkového pokladničného dokladu, ako to urobil pán Sklár
 • úhradu odvodu na Sociálnu poisťovňu (bude realizovať v roku 2015) zaúčtuje v Peňažnom denníku 2015 ako výdavok ovplyvňujúci základ dane do stĺpca Mzdy – platby do fondov za zamestnanca
 • úhradu mzdy (bude realizovať v roku 2015) zaúčtuje v Peňažnom denníku 2015 ako výdavok ovplyvňujúci základ dane do stĺpca Mzdy- Čistá mzda)

Živnostník Sklár založí do zakladača PERSONALISTIKA A MZDY:

 • Vyúčtovanie (výpočet) mzdy za 122014
 • Výplatnú pásku 122014
 • Podaný Mesačný výkaz SP 122014
 • Podaný Mesačný prehľad preddavkov na daň 122014

Ďalšie povinnosti zamestnávateľa

A pretože skončil kalendárny aj účtovný rok, náš zamestnávateľ má ešte niekoľko dôležitých povinností:

 1. Vystaviť zamestnancovi Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, (ak oň požiada najneskôr do 5.2., musí mu ho vystaviť do 10.2.; ak oň nepožiada musí mu potvrdenie vystaviť do 10.3.). Môže mu ho však vystaviť aj skôr ak má uzavreté mzdy za rok 2014
 2. Pri preberaní potvrdenia dať podpísať jeho prevzatie na 4. stranu Vyhlásenia spolu s dátumom prevzatia a zároveň dať na 3. strane podpísať, že nenastali žiadne zmeny u zamestnanca ohľadom zdaňovania príjmov a uplatňovania nezdaniteľných častí základov dane (ak nenastali, ak nastali treba ich vypísať do tabuľky na 3. strane)
 3. Do 10.3. má zamestnanec možnosť požiadať o spracovanie ročného zúčtovania dane. Vladimír Snaživý nemal iného zamestnávateľa v roku 2014, teda ani iný zdaniteľný príjem –jeho príjem je nižší ako 1 901,67 €, preto nie je povinný podávať daňové priznanie. Ak by mu bola zrážaná daň, mohol by daňové priznanie podať, respektíve požiadať o ročné zúčtovanie dane, aby mu táto daň alebo jej časť bola vrátená. Ak by teda požiadal zamestnanec pána Sklára o ročné zúčtovanie dane, musí mu ho vykonať do 31.3.
 4. Do 30.4.2015 podať na Daňový úrad Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti. Je dôležité, aby pán Sklár vyplnil všetky strany – teda aj časť IV aj časť V, aj v tom prípade, ak nemá zamestnancov, ktorým vykonal ročné zúčtovanie. Ak by ho podal bez tejto strany, Daňový úrad by ho mohol považovať za nekompletné a teda nepodané (Preto je dobré do tlačiva napísať telefónne číslo, zamestnanci daňových úradov totiž v záujme kompletizácie dokumentov niekedy i namiesto písomného vyzvania radšej ochotne mu zavolajú, aby si chybu opravil.)

Do zakladača PERSONALISTIKA A MZDY živnostník založí:

Teraz môže živnostník Sklár uzavrieť zakladač PERSONALISTIKA A MZDY 2014 a založiť si nový – prípadne môže pokračovať v pôvodnom zakladači, ak si výrazne oddelí rok 2014 od nasledujúceho roka.

Ich uchovávanie je dôležité a zákon určuje jednotlivé doby archivácie (viac tu).

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Jednoduché účtovníctvo"

Zobraziť všetky články v seriáli "Jednoduché účtovníctvo"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

22júl8:30Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X