Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Auto v podnikaní: daňové výdavky a odpočet DPH

Auto v podnikaní: daňové výdavky a odpočet DPH
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
4. februára 2015 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť

Ako postupovať pri odpočte DPH, výdavkoch na pohonné látky či iných výdavkoch súvisiacich s prevádzkou vozidla v prípade spoločností ako aj SZČO? Ako využiť súkromné auto v podnikaní a ako na používanie súkromného auta na podnikanie nielen v roku 2015, ale napríklad aj v roku 2016? Aký je odpočet DPH na auto a je možná kúpa auta bez DPH?

Ako možno prostredníctvom auta znížiť náklady?

Mnoho podnikateľov  sa zaoberá otázkou využívania vozidla v biznise hneď na začiatku podnikania, keď si ide auto kúpiť. Vozidlo v biznise šetrí podnikateľom nie len čas, ale je to najmä výborný prostriedok na zníženie nákladov a to bez ohľadu na veľkosť firmy. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania miezd, účtovníctva a daňového poradenstva, spracovala prehľad ako postupovať pri odpočte DPH, výdavkoch na pohonné látky či iných výdavkoch súvisiacich s prevádzkou vozidla v prípade spoločností ako aj SZČO. Tu je postup, ak kupujete auto u nás, čiže to je iná situácia, ako napríklad kúpa auta v Nemecku bez DPH alebo nákup auta bez DPH v inej krajine.

1. Auto v obchodnej spoločnosti – firemné auto

S používaním motorového vozidla pri podnikaní vznikajú spoločnostiam výdavky, ktoré je potrebné posudzovať z daňového hľadiska v súlade so zákonom o dani z príjmov. Toto posúdenie závisí najmä od skutočnosti, či sa jedná o vozidlo, ku ktorému má právny vzťah samotná spoločnosť alebo sa jedná o vozidlo zamestnanca. Auto na firmu má tiež vlastný odpočet DPH, podobne ako aj odpočet auta z daní.

1A. Vozidlo vlastnené alebo prenajaté spoločnosťou

Pri osobných automobiloch, ku ktorým má právny vzťah spoločnosť, sa jedná najmä o vozidlo vlastnené alebo prenajaté priamo spoločnosťou, ktorá ho následne poskytuje zamestnancovi. Pri takomto vozidle si môže daňovník uplatniť ako daňový náklad náklady na pohonné látky (PHL), ako aj a ostatné náklady súvisiace s obstaraním a prevádzkou vozidla.

Pri uplatnení nákladov na spotrebované PHL je možné si vybrať z 3 spôsobov preukazovania spotreby:

  • Preukazovanie spotreby PHL podľa cien platných v čase nákupu – t.j. spotreba podľa knihy jázd
  • Preukazovanie spotreby PHL na základe dokladov o nákupe PHL, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidla – t.j. spotreba podľa GPS
  • Uplatnenie výdavkov na spotrebu PHL vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL primeraného počtu najazdených kilometrov  – t.j. paušál 80 %

Výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla

Okrem výdavkov na spotrebu PHL je možné si uplatniť aj ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla, najmä výdavky na prenájom alebo obstaranie vozidla (formou odpisov), výdavky na opravy a údržbu, na poistenie (zákonné aj havarijné), daň z motorových vozidiel, diaľničné poplatky, poplatky za parkovanie a iné.

Ako upozorňuje Miloslav Jošt, daňový poradca spoločnosti Accace, „ak je vozidlo používané aj na súkromné účely, potom je do daňových výdavkov možné zahrnúť ostatné výdavky v plnej výške iba pod podmienkou, že súkromné použitie vozidla je zdaňované zamestnancovi ako jeho nepeňažný príjem vo výške 1%, resp. v zníženej výške v závislosti od veku vozidla.“

Odpočet DPH

Ak spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH, využíva vozidlo výlučne na svoju podnikateľskú činnosť , môže si uplatniť odpočet dane z výdavkov súvisiacich s obstaraním a prevádzkou vozidla a z nákupu PHL v SR v plnej výške.

Pri odpočte DPH pri kúpe auta (odpisovaný majetok), ktoré sa bude používať na podnikateľské ako aj súkromné účely, sa môže daňovník rozhodnúť, či odpočíta daň v plnom rozsahu a následne bude odvádzať DPH na výstupe z bezodplatného dodania služby podľa súkromného použitia vozidla, alebo DPH, ktorá sa viaže na súkromné použitie, neodpočíta vôbec.

„Túto druhú alternatíva považujeme za administratívne jednoduchšiu, keďže pri nej nevzniká povinnosť odvádzať DPH na výstupe zo súkromného použitia vozidla,“ doplnil M. Jošt.

Pri odpočte DPH z PHL a ostatných nákladov súvisiacich s prevádzkou vozidla, nemá daňovník takéto právo voľby a ak sú tieto plnenia použité na súkromnú spotrebu aj na podnikanie, DPH pripadajúcu na súkromnú spotrebu nie je možné odpočítať.

TIPY na eBooky: 

1B. Motorové vozidlo zamestnanca

Ak sa zamestnanec alebo konateľ spoločnosti písomne dohodne so spoločnosťou, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo iné ako vozidlo poskytnuté zamestnávateľom, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy a cestovná náhrada za spotrebované PHL. Môže sa jednať o vlastné motorové vozidlo zamestnanca, alebo napríklad aj o prenajaté alebo vypožičané vozidlo. Ako upozorňuje M. Jošt, „cestovné náhrady platené zamestnancovi sú pre spoločnosť daňovým výdavkom.“

Suma základnej náhrady pre osobné motorové vozidlá je stanovená v sume 0,183 eura za 1 km jazdy. Náhrada za spotrebované PHL sa uplatňuje podľa počtu najazdených kilometrov, ceny PHL platnej v čase jej nákupu a spotreby PHL uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení evidencii cestného motorového vozidla.

Výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla

Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí taktiež náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, ktoré bol nútený vynaložiť v súvislosti s pracovnou cestou (parkovné a pod.). Aj tieto výdavky sú pre spoločnosť daňovo uznaným nákladom, ak preukázateľne súviseli s pracovnou cestou.

Odpočet DPH

Pri nákladoch, ktoré spoločnosť prepláca zamestnancovi vo forme cestovných náhrad, a ktoré zamestnanec obstarával vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je možný odpočet dane na vstupe na strane spoločnosti.

» Auto pri podnikaní živnostníka » » »

2. Auto pri podnikaní živnostníka

V prípade, že živnostník využíva osobný automobil na výkon činnosti v inom mieste, ako je jeho miesto pravidelného vykonávania činnosti, vznikajú mu výdavky, ktoré je potrebné posudzovať z daňového hľadiska v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Tip na eBook: Automobil v podnikaní živnostníka 2015

Čo sa týka takéhoto auta v podnikaní, pre rozsah daňových výdavkov je rozhodujúce, či vozidlo, ktoré daňovník pri podnikaní využíva, je alebo nie je zaradené v obchodnom majetku.

2A. Vozidlo nezaradené do obchodného majetku

Ak daňovník využije na cestovanie vozidlo nezaradené do obchodného majetku, môže uplatniť výdavky:

  • do výšky náhrady za spotrebované PHL podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy – podľa evidencie jázd, pričom suma základnej náhrady je vo výške 0,183 eura za 1 km jazdy
  • alebo vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. V tomto prípade, nie je živnostník povinný viesť evidenciu jázd.
„Uplatnenie základnej náhrady od 1.1.2015 nie je možné v prípade vozidla, ktoré u tohto daňovníka v minulosti bolo zahrnuté do obchodného majetku,“ upozorňuje M. Jošt.

Výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla

Ak daňovník využíva v rámci podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti vlastné osobné motorové vozidlo nezaradené do obchodného majetku, môže do daňových výdavkov uplatňovať okrem uvedených výdavkov na spotrebu pohonných látok aj iné výdavky súvisiace s používaním vozidla, ako napríklad zaplatenú daň z motorových vozidiel, diaľničné poplatky, poplatky za parkovanie a iné.

Ak však tieto výdavky súvisia aj s používaním vozidla na súkromné účely, nie je možné tieto výdavky zahrnúť do daňových výdavkov v plnej výške, ale iba vo výške prislúchajúcej pomeru použitia vozidla k tzv. pracovným cestám.

„Žiadne iné výdavky súvisiace s predmetným motorovým vozidlom, ako napr. odpisy vozidla, výdavky na opravy a údržbu vozidla, zákonné poistenie vozidla, havarijné poistenie vozidla, úrok z úveru poskytnutého na obstaranie vozidla a podobne nie sú daňovými výdavkami, nakoľko vozidlo nie je zaradené do obchodného majetku daňovníka,“ dodáva M. Jošt.

2B. Vozidlo zaradené do obchodného majetku

Ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku, môže si podobne ako pri vozidle, ku ktorým má právny vzťah spoločnosť, vybrať z 3 spôsobov preukazovania spotreby PHL, a to

  • zo spotreby podľa knihy jázd,
  • podľa GPS alebo
  • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL primeraného počtu najazdených kilometrov.

V prípade výdavkov súvisiacich s prevádzkou a odpočtu DPH pri aute postupuje živnostník podobne ako obchodná spoločnosť pri vozidle vlastnenom alebo prenajatom spoločnosťou.

Autor: Poradenská spoločnosť Accace

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťPodnikam

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X