Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny za mesiac december 2013

Legislatívne zmeny za mesiac december 2013
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
8. januára 2014 Zdroj Podnikam.SK, PH, IT Tlačiť

V decembri 2013 boli predložené, prerokovávané alebo prijaté tieto legislatívne zmeny týkajúce sa podnikateľov. Prečítajte si o nich viac.

Novela zákona o dani z príjmov

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o dani z príjmov, ktorá okrem iného zavádz zníženie daní pre firmy z 23 n  22 %, či daňové licencie. Tie sa  budú po prvýkrát platiť v daňovom priznaní v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roka  2014.
Ďalej novela upravuje nasledovné ustanovenia:
 • Ruší sa osobitná forma evidencie pre daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy z prenájmu nehnuteľností a upravuje daňová evidencia pre účel uplatnenia preukázateľných daňových výdavkov, ktorú môžu viesť daňovníci s príjmami z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. Daňovú evidenciu bude môcť viesť každý daňovník, ktorý dosahuje príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu a to bez obmedzenia vykonávať danú činnosť samostatne a bez  obmedzenia dosiahnutých príjmov.
 • ruší sa oznamovacia povinnosť pri platbách v hotovosti vzhľadom na prijatie zákona obmedzujúceho platby v hotovosti,
 • ruší sa oznamovacia povinnosť začatia a ukončenia nezahrňovania kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov,
 • zjednocuje sa spodná hranica pre platenie preddavkov na daň fyzických a právnických osôb (limitná suma pre platenie štvrťročných preddavkov na daň u právnických osôb sa mení na 2500 eur, u fyzických osôb je to 16 600 eur)
 • zjednodušuje sa poukazovanie 2 % podielu zaplatenej dane zamestnancom prostredníctvom hlásenia u zamestnávateľa,
Novela má zároveň prijatými ustanoveniami pomôcť aj v boji proti daňovým únikom zavedením zvýšenej zrážkovej dane na vybrané druhy príjmov vyplácané nerezidentom.
Zároveň legislatíva upravuje základňu, z ktorej sa stanovuje nepeňažný príjem v prípade používania motorového vozidla zamestnancom na služobné aj súkromné účely. Nepeňažný príjem zamestnanca by sa na základe navrhovanej zmeny mal vypočítať:
 • v prvom roku odpisovania vo výške 1 % zo vstupnej ceny motorového vozidla,
 • v ďalších rokoch vo výške 1 % zo vstupnej ceny motorového vozidla každoročne zníženej o 12,5 %.
Ďalej sa zjednocujú podmienky pre zahrnutie záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti do základu dane a upravuje sa oblasť finančného prenájmu v nadväznosti na ponechanie zrýchleného leasingového odpisovania. Novela zavádza aj paušalizáciou výdavkov na pohonné látky pre fyzické osoby podnikateľov v prípade použitia motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku. Výdavky si môže podnikateľ uplatniť:
 1. do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, alebo
 2. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne
 • Tento zákon je definitívne schválený a nadobúda účinnosť 1. januára 2014, niektoré jeho ustanovenia potom 1. septembra 2014 a 1. januára 2016.
 • Viac informácií nájdete tu.

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa

Cieľom návrhu zákona je v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou stanoviť podrobnejšie požiadavky na informačné povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a tým prispieť k zvýšeniu právnej istoty tak spotrebiteľov, ako aj predávajúcich.
 Lehota pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej na predajnej akcii sa návrhom predlžuje na 15 pracovných dní. Ak by predávajúci neinformoval spotrebiteľov o práve odstúpiť od zmluvy počas predajnej akcie, spotrebiteľ by mohol kedykoľvek odstúpiť od zmluvy aj po uplynutí 15 pracovných dní. Novou navrhovanou legislatívou sa zavádza zákaz vyberať akékoľvek platby od spotrebiteľa na predajnej akcii. Od spotrebiteľa by bolo možné žiadať úhradu až po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Podľa návrhu zákona bude potrebné 20 dní vopred nahlásiť predajnú akciu vrátane všetkých  jej  podmienok (prezentovaný sortiment, cena tovarov, identifikácia predávajúcich) Slovenskej obchodnej inšpekcii, ktorá oznámenie zverejní na svojej internetovej stránke. Bez oznámenia a zverejnenia na stránkeSOI nebud  možné predajnú akciu uskutočniť. Všetky podmienky predajnej akcie musí obsahovať aj pozvánka pre spotrebiteľov.
Novou navrhovanou legislatívou sa zavádza zákaz vyberať akékoľvek platby od spotrebiteľa na predajnej akcii. Od spotrebiteľa by bolo možné žiadať úhradu až po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Všetky navrhované povinnosti majú platiť pre všetky osoby, ktoré konajú v mene a vzáujme predávajúceho alebo organizátora, teda nemožno obísť zákon nastrčenými osobami, resp. zmluvami s inými firmami. Nový zákon počíta so zvýšením pokút z 3 333 eur na 16 500 eur.
 • Zákon schválila vláda a bude o ňom rokovať parlament.
 • Viac informácií nájdete tu.

Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže

Protimonopolný úrad SR predložil do pripomienkového konania návrh na novelizáciu zákona o ochrane hospodárskej súťaže. PMÚ chce motivovať ľudí,  ktorí predložia  dôkazy o  karteli,  finančnou odmenou. Finančná odmena by mala byť vo výške jednéh  percenta z uloženej pokuty za kartel, pričom maximálne by mohol oznamovateľ dostať 100 tis. eur.
Novinkou v zákone je aj inštitút urovnania ako alternatívny spôsob ukončenia konania pre všetky typy súťažných porušení. Urovnanie by malo byť aplikovateľné len v prípade, ak účastník konania prizná svoju účasť na danom porušení a prevezme zaň zodpovednosť. Taktiež správne konania pri koncentráciách by sa mali zrýchliť. Pre oznámenie sa plánuje zaviesť aj prípravné formuláre.
Navrhované zmeny sa týkajú oblasti posudzovania koncentrácií, ktoré majú za cieľ priniesť ešte väčšie zefektívnenie a zrýchlenie správneho konania v prospech strán koncentrácie, podnikateľov. Ide najmä o zmenu začatia plynutia lehoty pre vydanie rozhodnutia, ktorá začne plynúť momentom doručenia oznámenia koncentrácie.
Pri zneužívaní dominantného postavenia návrh vypúšťa zo zákona pojem „unikátne zariadenie“.
 • Novela je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Jej navrhovaná účinnosť je 1. júla 2014.

Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Návrh zákona zavádza trestnú zodpovednosť právnických osôb formou prave  trestnej zodpovednosti, upravuje podmienky trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov a ochranného opatrenia ukladaných právnickým osobám a  postup orgánov  činných v  trestnom konaní a súdov, ak je obvineným právnická osoba.
Pri pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb sa voči nim môže viesť trestné konanie aj vtedy, ak žiadny človek z danej firmy nie je stíhaný. Najvyšším navrhovaným trestom je právna smrť firmy, teda jej zrušenie.
 • Novela je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Jej navrhovaná účinnosť je 1. januára 2015.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X