Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako zaúčtovať založenie živnosti v jednoduchom účtovníctve

Inštalatér s papiermi
Fotobanka Pixmac
22. januára 2015 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť

V tejto časti seriálu sa zameriavame na správne zaúčtovanie nákladov súvisiacich so založením živnosti. Kedy je nutné používať elektronickú registračnú pokladnicu, ako správne otvoriť začiatočné zostatky v pokladni a na bankovom účte?

Prinášame ďalšiu čast z nášho seriálu Jednoduché účtovníctvo za rok 2014 zvládnem sám

Pán Adam Sklár už navštívil živnostenský úrad – jednotné kontaktné miesto a oznámil začatie živnostenského podnikania ku dňu 1.6.2014. V tlačive oznámenia zaškrtol, aby bola jeho činnosť nahlásená jeho zdravotnej poisťovni a zároveň daňovému úradu.

Reálne zaplatené výdavky pred dátumom začatia živnosti

Na základe návštevy miestne príslušného jednotného kontaktného miesta živnostníkovi daňový úrad pošle daňové identifikačné číslo (DIČ).

Vzhľadom na nejednotnú prax je však niekedy potrebné navštíviť daňový úrad, ktorý pred vydaním DIČ vyžaduje vypísanie tlačiva Registrácia fyzickej osoby (FO).

Potom mu daňový úrad pošle DIČ, ktoré používa pri komunikácii s daňovým úradom (napríklad pri doplnení registrácií, podaní daňového priznania, vybavovaní vecí ohľadom elektronickej registračnej pokladnice a pod.). Používa ho aj pri komunikácii s dodávateľmi a odberateľmi, pretože DIČ je súčasťou povinných identifikačných údajov, ktoré sa uvádzajú na faktúry a pokladničné doklady.

Na základe návštevy jednotného kontaktného miesta zároveň zdravotná poisťovňa živnostníkovi oznámi výšku preddavku a prípadne ho vyzve na vydokladovanie období, ktoré nemajú v zdravotnej poisťovni doteraz uzavreté.

Zaúčtovanie nákladov pred založením živnosti

Živnostník môže uplatniť do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane všetky výdavky, ktoré vynaložil na nákup zásob (materiál, náradie, nástroje, tovar, prevádzkové látky a materiál) a na iné nevyhnutne vynaložené výdavky spojené so začatím činnosti (registračné poplatky, reklama, inzercia, nájomné) v období celý kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, keď začal živnosť.

To znamená, že pán Sklár môže uplatniť spomínané výdavky, ktoré preukázateľne vynaložil od 1.1.2013 do 31.5.2014. Tieto zriaďovacie náklady zaúčtuje interným dokladom k dátumu 31.12. 2014 do príslušných stĺpcov peňažného denníka.

Príklad č.1:

Pred dátumom začatia svojej podnikateľskej činnosti sa už pán Sklár pripravoval na svoju živnosť – nakúpil si drobné náradie v celkovej hodnote 167 €. Ďalším výdavkom bol poplatok na zriadenie živnosti, tlač ponukových listov a reklamná inzercia v celkovej sume 47 €.

To znamená, že pán Sklár môže uplatniť do nákladov ovplyvňujúcich základ dane všetky výdavky, ktoré vynaložil na nákup zásob a nevyhnutné výdavky od 1.1.2013.

Zaúčtuje ich nasledovne: zriaďovacie výdavky na nákup zásob – náradia v sume 167 € interným dokladom k 31.12.2014 do stĺpca zásoby a výdavky v sume 47 € do stĺpca služby. Oba doklady zaúčtuje v rámci uzávierkových operácií k 31.12.2014.


Ďalšie príjmy a výdavky odo dňa začatia živnosti účtujeme časovo chronologicky do príslušných stĺpcov peňažného denníka. Ku každému príjmu vystavíme Príjmový pokladničný doklad a ku každému výdavku vystavíme Výdavkový pokladničný doklad. Pokladňa podnikateľa (aj keď nemusí mať Elektronickú registračnú pokladnicu) – je vlastne hotovosť, ktorou disponuje živnostník v rámci svojej živnosti.

Uchovávanie dokladov

K vystaveným Príjmovým a Výdajovým pokladničným dokladom (vypísané ručne alebo na počítači) priradíme doklady od odberateľov/dodávateľov a pripíname ich v chronologickej časovej postupnosti na hárky papiera.

Naša rada: Je dobré použiť spínací strojček a nie ich lepiť. Niektoré druhy lepidiel poškodzujú papier a zhoršuje sa čitateľnosť dokladov a v prípade reklamácie sa doklady často nedajú odlepiť bez poškodenia.

TIP: Základné pravidlá pre podnikateľa pri archivácii dokumentov

Ako podkladový papier na pripínanie sa dajú použiť staré nepotrebné tlačivá, zle vytlačené dokumenty (ktoré neobsahujú osobné údaje zamestnancov alebo rodinných príslušníkov), prípadne sa dajú použiť staré katalógy a podobne.

POZOR! Veľmi dôležitou vecou je nezabudnúť urobiť kópie z faktúr a dokladov z Elektronickej registračnej pokladnice, ktoré sú vytlačené termotlačou. Pôsobením svetla a tepla totiž z týchto dokladov zmiznú vytlačené údaje.

Kedy je nutné používať ERP?

Pozor aj na používanie registračnej pokladnice. Každá registrácia registračnej pokladne na daňovom úrade musí byť v súlade s platnou legislatívou a pri splnení všetkých podmienok. Pokladňa podnikateľa (aj keď nemusí mať elektronickú registračnú pokladňu) – je vlastne hotovosť, ktorou disponuje živnostník v rámci svojej živnosti.

UPOZORNENIE: Od 1. januára 2015 je účinná novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, na základe ktorej dochádza k rozšíreniu počtu služieb uvedených v prílohe č. 1 . Ide o nové služby, pri poskytovaní ktorých bude podnikateľ povinný tržbu prijatú v hotovosti evidovať v registračnej pokladnici.

V našom príklade však postupujeme ešte podľa zákona pred jeho novelou, lebo novela je účinná až od 1. januára 2015. V rámci zákona existuje niekoľko výnimiek, za akých podmienok a kto nemusí používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Ide napríklad o predaj niektorých živých zvierat, predaj tovaru a poskytovanie služieb vo vysokohorských zariadeniach, predaj tovaru a poskytovanie služieb občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím, predaj cenín a doplnkového tovaru atď.

Keď si pán Sklár pozrel spomínanú prílohu, zistil, že elektroinštalačné práce sa v nej nenachádzajú. Z toho vyplýva, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladňu. Platbu za poskytnuté služby bude prijímať na základe vystavenej faktúry, ak bude platba v hotovosti oproti príjmovému pokladničnému dokladu alebo prevodom na účet.

Založenie podnikateľského účtu – povinnosť alebo nie?

Živnostník nemusí mať vyslovene podnikateľský účet. Ak si živnostník založí bežný účet ako fyzická osoba, nahlási ho nahlásiť zdravotnej a Sociálnej poisťovni, ale najmä daňovému úradu úrad s tým, že sa tento účet bude používať na podnikanie.

TIP: Môže mať podnikateľ hlavný účet v zahraničí?

Dôležité je, aby sa pán Adam Sklár snažil používať účet, ktorý si založil na podnikanie iba na podnikateľské účely – teda aby z neho platil platby, ktoré sa týkajú podnikania (úhrady prijatých dodávateľských faktúr, odvodov do poisťovní, nákupy na podnikanie kartou a podobne) a prijímal naň platby za poskytnuté služby. V prípade, že nejakú súkromnú platbu uhradí z podnikateľského účtu, dá sa to samozrejme zaúčtovať.

Pán Sklár však získa lepší prehľad o svojom podnikaní a finančnom stave, ak bude mať oddelené súkromné a podnikateľské príjmy a výdavky.

Ako otvoriť pokladňu a bankový účet?

Na to, aby ste z bankového účtu alebo hotovostnej podnikateľovej pokladne mohli niečo zaplatiť, musíte mať na bankovom účte a v pokladni finančné prostriedky. Na začiatku podnikania preto musíte urobiť vklad podnikateľa. Je to príjem, ktorý neovplyvňuje základ dane a zaúčtujete ho do stĺpca Peňažného denníka „PRÍJMY NEOVPLYVŇUJÚCE ZÁKLAD DANE“.

Zároveň ho zaúčtujete aj do stĺpca Peňažné prostriedky – Hotovosť – Príjem (ak vkladá peniaze do pokladne) alebo do stĺpca Peňažné prostriedky – Bankové účty – Príjem  (ak vkladá peniaze na účet). Všetky pohyby na bankovom účte (príjmy, výdavky) účtujete vždy na základe bankového výpisu.

Príklad č.2:

Keď si pán Adam Sklár založil bankový účet, vložil si naň 100 €, aby mal prostriedky na platby z účtu. Tento pohyb na účte zaúčtuje ako príjem na účet do stĺpca Peňažného denníka „„PRÍJMY NEOVPLYVŇUJÚCE ZÁKLAD DANE“. Zároveň sa tento pohyb objaví v stĺpci Peňažné prostriedky – Bankové účty – Príjem.

Takisto na prvotné hotovostné nákupy vložil do pokladne 250 €. Tento pohyb v pokladni zaúčtuje ako príjem do pokladne do stĺpca Peňažného denníka „PRÍJMY NEOVPLYVŇUJÚCE ZÁKLAD DANE“. Zároveň sa tento pohyb zaeviduje v stĺpci Peňažné prostriedky – Hotovosť – Príjem.

Účtovanie súkromnej platby z podnikateľského účtu alebo pokladne?

Ak sa takáto situácia predsa stane, súkromnú platbu z bankového účtu zaúčtujete ako výdaj z bankového účtu v stĺpci Peňažné prostriedky – Bankové účty  – Výdavok a do stĺpca Peňažného denníka Výdavky neovplyvňujúce základ dane – Iné. V prípade hotovostnej súkromnej platby ju zaúčtujete ako výdaj z pokladne v stĺpci Peňažné prostriedky – Hotovosť – Výdavok  a do stĺpca Peňažného denníka Výdavky neovplyvňujúce základ dane – Iné.

Príklad č.3:

Pán Adam Sklár omylom zaplatil z podnikateľského účtu nedoplatok za elektrinu v byte. Túto platbu v sume 28  € zaúčtuje ako výdaj z účtu Peňažné prostriedky – Bankové účty – Výdavok a do stĺpca Peňažného denníka Výdavky neovplyvňujúce základ dane – Iné.

Pri nákupe elektroinštalačného materiálu v Baumaxe manželka pána Statočného priložila na pokladničný pás krásnu orchideu za 7,- €. Pán Adam ju zaplatil spolu s potrebami na podnikanie, za 60 € na jednom bloku v celkovej sume 67 €. Tento doklad z elektronickej registračnej pokladnice z Baumaxu zaúčtuje dvoma sumami: sumu 60 € za elektroinštalačný materiál ako výdaj z pokladne do stĺpca Peňažné prostriedky – Hotovosť- Výdavok  a do stĺpca Výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – Zásoby a sumu 7 € za orchideu ako výdaj z pokladne Peňažné prostriedky – Hotovosť – Výdavok a do stĺpca peňažného denníka Výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – Iné.

Aby náš hrdina všetko zvládol, budeme radi, ak nám budete priebežne posielať podnety, otázky, či účtovné prípady, ktoré by sme mohli do nášho seriálu zaradiť.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Jednoduché účtovníctvo"

Zobraziť všetky články v seriáli "Jednoduché účtovníctvo"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť živnosť

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X