Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Poradca podnikateľa a živnostníka

Zobraziť všetky témy | Spýtať sa inú otázku

Tlačívá na stiahnutie

Zákony pre podnikateľov

§ Zákon o sociálnom fonde
§ Zákon o obmedzení platieb v hotovosti
§ Zákon o dani z motorových vozidiel
§ Občiansky zákonník
§ Zákon o ochrane nefajčiarov
§ Zákon o starobnom dôchodkovom poistení
§ Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
§ Zákon o dohľade nad finančným trhom
§ Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
§ Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
§ Zákon o cestovných náhradách
§ Zákon o správe daní – daňový poriadok
§ Zákon o DPH – dani z pridanej hodnoty
§ Obchodný zákonník
§ Zákon o účtovníctve
§ Zákon o dani z príjmov
§ Zákon o zdravotnom poistení
§ Živnostenský zákon
§ Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
§ Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
§ Zákonník práce
§ Zákon o službách zamestnanosti
§ Zákon o sociálnom poistení

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy

Zoznam úradov a inštitúcií

Zobraziť všetko

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Živnosť obsah

Podnikanie (Živnosť)

Založenie živnosti Ako založiť živnosť
Porovnanie živnosti a s.r.o. Porovnanie živnosti a s.r.o. – ktorá forma podnikania je pre vás výhodnejšia?
Zrušenie/prerušenie živnosti Zrušenie, alebo prerušenie živnosti
Startupy Tipy a rady k fungovaniu
Franchising Franchising na Slovensku. Aké sú výhody a nástrahy?
Živnosť v zahraničí Medzinárodné podnikanie
Cestovné náhrady Cestovné náhrady
Podnikateľský plán

Podnikateľský plán

Podnikateľský plán kaviarne

Marketingový plán

Finančný plán

Prevádzkareň Ako zriadiť prevádzkareň
Prevádzkareň vo vlastnom dome
ERP Systém eKasa
Obchodné meno Výber obchodného mena
Obchodné podmienky Obchodné podmienky pre e-shop
Zoznamy živností Zoznamy živností
Voľné živnosti Ktoré živnosti sú voľné?
Hmotná zodpovednosť zamestnancov Hmotná zodpovednosť zamestnancov
Financovanie podnikania Vlastné zdroje financovania

Dane

Dane všeobecne Dane na Slovensku
 Daň z príjmu Daňové priznanie Daňové priznanie – živnostník (SZČO) uplatňujúci si paušálne výdavky
Ako vyplniť daňové priznanie
Daňové priznanie – najčastejšie chyby
Opravné daňové priznanie
Dodatočné daňové priznanie
Daňové priznanie- dôchodca s príjmami zo závislej činnosti
Daňové priznanie živnostníka (SZČO) s príjmami zo zahraničia
Príjmy oslobodené od dane Príjmy oslobodené od dane
Nezdaniteľné časti základu dane Nezdaniteľné časti základu dane
Základ dane a sadzba dane Výpočet dane z príjmu
Daňové výdavky Kancelária v byte podnikateľa
Automobil
Kurzové rozdiely
Leasing
Dlhodobý majetok (Nehnuteľnosti, Technické zhodnotenie)
Mzdy
Manká a škody
Úroky
Reklama
Praktické príklady
Majetok používaný aj na súkromné účely
Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku Odpisovanie majetku a daňová optimalizácia
Daňová strata Odpočet daňovej straty z minulých rokov
Preddavky na daň Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby
Transferové oceňovanie Transferové oceňovanie
Predaj nehnuteľnosti Predaj nehnuteľnosti
Zdaňovanie výhier Zdanenie výhry
Zdanenie príjmu z prenájmu nehnuteľnosti Zdanenie príjmu z prenájmu nehnuteľnosti
Zdanenie príjmov zo zahraničia Zdanenie príjmov zo zahraničia
Daňová kontrola Postup pri daňovej kontrole a povinnosti daňovníka
DPH Registrácia pre DPH Registrácia pre DPH
Prenos daňovej povinnosti  Prenos daňovej povinnosti
Základné informácie o DPH Daň z pridanej hodnoty – základné informácie
Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach
Osoby povinné platiť daň a ich povinnosti Osoby povinné platiť DPH a ich povinnosti
Oslobodenie od dane  Oslobodenie od DPH
Kontrolný výkaz  Kontrolný výkaz
Súhrnný výkaz  Súhrnný výkaz
Nadmerný odpočet  Nadmerný odpočet
Daňové priznanie  Daňové priznanie k DPH
Daň z motorových vozidiel Daň z motorových vozidiel
Daň z nehnuteľnosti  Daň z nehnuteľnosti

Jednoduché účtovníctvo

Účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve Peňažný denník (vzor) Účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve
Kniha pohľadávok (vzor)
Kniha záväzkov (vzor)
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve Uzatvorenie účtovných kníh Účtovná závierka a uzávierka v jednoduchom účtovníctve
Uzávierkové účtovné operácie Uzávierkové operácie a inventarizácia v jednoduchom účtovníctve
Odpisy Odpisovanie v JÚ

Odpisovanie hmotného majetku

Zaraďovanie do odpisových skupín

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve Stravovanie Stravné lístky
DNM v JÚ Postupy účtovania nehmotného majetku v jednoduchom účtovníctve
DHM v JÚ Účtovanie hmotného majetku v jednoduchom účtovníctve
Zásoby v JÚ Zásoby v jednoduchom účtovníctve
Cenné papiere v JÚ Účtovanie cenných papierov v jednoduchom účtovníctve
KFM v JÚ Krátkodobý finančný majetok v jednoduchom účtovníctve
Pohľadávky v JÚ Postúpenie pohľadávok v jednoduchom účtovníctve
Záväzky v JÚ Záväzky v jednoduchom účtovníctve
Účtovanie leasingu v JÚ Účtovanie leasingu auta v jednoduchom účtovníctve
Platby do poistovní v JÚ Účtovanie odvodov v jednoduchom účtovníctve
DPH v JÚ  DPH v jednoduchom účtovníctve
Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo
Faktúra v JÚ  Faktúra v JÚ
Kurzové rozdiely v JÚ  Kurzové rozdiely v JÚ

Odvody

Odvody všeobecne Kompletný prehľad účtovných a mzdových veličín platných v roku 2022
Odvody na sociálne poistenie

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.1.2022 – príklady

Na aké nemocenské dávky má nárok živnostník (SZČO)?

Odvody na zdravotné poistnie Odvody SZČO (živnostníkov) do zdravotnej poisťovne od 1.1.2022 – príklady

Firma (s.r.o.) obsah

Podnikanie v s.r.o

Založenie s.r.o. Založenie s.r.o. Rýchlo a jednoducho!
Koľko reálne trvá založenie s.r.o.?
Kúpa s.r.o. Uvažujete o vlastnej sročke? Riešením môže byť kúpa ready-made spoločnosti
Zrušenie s.r.o 7 krokov, ako zlikvidovať nepotrebnú eseročku
Základné imanie s.r.o. Zvýšenie základného imania
Zníženie základného imania
Vymáhanie pohľadávok Vymáhanie pohľadávok. Ako sa najspoľahlivejšie dostať k svojim peniazom?
Obchodný podiel Predaj obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným
Registrové konanie Konanie vo veciach obchodného registra
Konateľ s.r.o. Konateľ v spoločnosti s ručením obmedzeným
Spoločník s.r.o. Práva a povinnosti spoločníkov v s. r. o.
Orgány s.r.o. Orgány v s.r.o.
Konkurz a reštrukturalizácia Konkurz a reštrukturalizácia
Zmeny počas existencie s.r.o. Zmeny počas existencie s.r.o.
Prevzatie podnikania Čo treba zvážiť pri prevzatí existujúceho podnikania?
Obchodné meno Výber obchodného mena
Súbeh pracovného pomeru a výkonu funkcie konateľa Súbeh pracovného pomeru a výkonu funkcie konateľa
Spôsoby odmeňovania konateľa a spoločníka Ako vstúpiť do vlastnej s.r.o?
Spotrebiteľ Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
Reklamácie Postup pri reklamácii a reklamačný poriadok
Zmena údajov Zápis zmeny údajov v obchodnej spoločnosti

Dane s.r.o

Daň z príjmu Daňové priznanie k dani z príjmov
Opravné daňové priznanie
Dodatočné daňové priznanie
Daňové náklady
Základ dane
Odpisovanie majetku a daňová optimalizácia
Transferové oceňovanie
Výdavky na reklamu
Predaj nehnuteľnosti
Zdanenie výhry
Zdanenie príjmu z prenájmu nehnuteľnosti
Automobil v podnikaní
Majetok používaný aj na súkromné účely
Zdanenie príjmov zo zahraničia
Zdaňovanie podielov na zisku
DPH Registrácia pre DPH
Prenos daňovej povinnosti
Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach
Základné informácie
Osoby povinné platiť daň a ich povinnosti
Oslobodenie od DPH
Kontrolný výkaz
Súhrnný výkaz
Nadmerný odpočet
Daňové priznanie

Zamestnanci s.r.o

Mzdové účtovníctvo Sociálne právo
Kompletný prehľad účtovných a mzdových veličín platných v roku 2022
Pracovná zmluva
Výpoveď
Zdravotné poistenie
Personalistika Motivácia a rozvoj zamestnancov
Výpovedná doba
Vzor výpovede
Koučing
Povinnosti zamestnanca v rámci BOZP
Dohoda o brigádnickej práci
Výber zamestnancov
Hmotná zodpovednosť zamestnancov
Prijímanie zamestnancov

Podvojné účtovníctvo

Princípy vedenia podvojného účtovníctva  Princípy vedenia podvojného účtovníctva
Dlhodobý majetok Dlhodobý majetok v podvojnom účtovníctve
Automobil Automobil v podvojnom účtovníctve
Stravovanie Účtovanie stravného
Účtovná závierka Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva
Účtovná osnova pre podnikateľov Účtovná osnova pre podnikateľov
 Odpisy

Odpisy v podvojnom účtovníctve

Zaraďovanie do odpisových skupín

Výsledok hospodárenia  Výsledok hospodárenia

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X